home

ข่าวประเทศกัมพูชา

กัมพูชา (16-31 มี.ค. 60)

กัมพูชา (16-31 มี.ค. 60)

เมษายน 2, 2017

1.สมเด็จวิบุลปัญญา (สก อาน) รองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคประจำตัวแล้วในวัย 66 ปี 2.องค์กรดูแลด้านการเลือกตั้งของกัมพูชา สั่งห้ามทุกหน่วยงาน จัดทำโพลสำรวจความเห็นจากประชาชนก่อนวันเลือกตั้งจริง Read More »

กัมพูชา (1-15 มี.ค. 60)

กัมพูชา (1-15 มี.ค. 60)

เมษายน 1, 2017

1.กัมพูชายืนยันการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงจังหวัดสตึงแตรงเข้ากับเมืองเสียมเรียบ ไม่ส่งกระทบต่อลาว ขณะที่ลาวมองว่าโครงการดังกล่าวก่อสร้างบนพรมแดนของทั้งสองประเทศ 2.เวียดนามและกัมพูชา ยืนยันจะร่วมมือกันป้องกันมิให้เกิดการลุกล้ำเขตแดนระหว่างกัน หลังจากพบว่า มีนักลงทุนชาวเวียดนามเข้าใช้ที่ดินของในกัมพูชาทำเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง Read More »

กัมพูชา (16-28 ก.พ. 2560)

กัมพูชา (16-28 ก.พ. 2560)

มีนาคม 1, 2017

1. กัมพูชาร่วมมือกับไทยเพิ่มความเข้มงวดด้านการผ่านแดน หวังขจัดปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ 2. สมเด็จฮุน เซ็น กล่าวย้ำ การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของกัมพูชาจะจัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายนปีนี้อย่างแน่นอน Read More »

กัมพูชา (1-15 ก.พ. 2560)

กัมพูชา (1-15 ก.พ. 2560)

กุมภาพันธ์ 26, 2017

1.ธุรกิจคาสิโนได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ขณะที่รัฐบาลกัมพูชาหวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจีนให้เดินทางมายังกัมพูชา 2 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2563 2.นายกรัฐมนตรีของกัมพูชากล่าวว่า รัฐบาลสั่งห้ามไม่ให้ชาวไต้หวันเชิญธงขึ้นเสาในแผ่นดินกัมพูชาเพื่อแสดงความเคารพต่อนโยบายจีนเดียว Read More »

กัมพูชา (16-31 ม.ค. 60)

กัมพูชา (16-31 ม.ค. 60)

มกราคม 23, 2017

1. การเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟระหว่างไทย–กัมพูชาจำต้องล่าช้าออกไป หลังจากรัฐบาลกัมพูชาจ่ายค่าชดเชยให้แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนยังไม่แล้วเสร็จ 2. กัมพูชากล่าวสนับสนุนนโยบายจีนเดียวของจีน พร้อมคาดว่าในอนาคต จีนจะสามารถเข้ามามีบทบาทด้านความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ Read More »

กัมพูชา (1-15 ม.ค. 2560)

กัมพูชา (1-15 ม.ค. 2560)

มกราคม 18, 2017

1. ปริมาณพื้นที่ป่าในกัมพูชาลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเพราะถูกนำไปใช้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจและขยายเส้นทางจราจรของประเทศ 2. สมเด็จฮุน เซ็น กล่าวขอบคุณรัฐบาลลาวที่จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ภายในประเทศในอัตราราคาที่ถูกกว่าปกติ Read More »

กัมพูชา (16-31 ธ.ค. 59)

กัมพูชา (16-31 ธ.ค. 59)

มกราคม 18, 2017

1. บริษัทตัวแทนฯ สิงคโปร์ วางแผนเพิ่มการนำเข้าแม่บ้านชาวกัมพูชา 2. กัมพูชาวางแผนเตรียมแก้ไขกฎหมายการจราจร ขณะที่หลายฝ่ายมองว่า การแก้ไขอาจไม่สามารถบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เท่ากับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด Read More »

กัมพูชา (1-15 ธ.ค. 59)

กัมพูชา (1-15 ธ.ค. 59)

ธันวาคม 18, 2016

1. ชาวกัมพูชาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเขื่อนพลังงานน้ำของลาว หวั่นโลมาอิรวดีสูญพันธุ์และกระทบระบบนิเวศ 2. พรรคฝ่ายค้านกัมพูชาหวังฝ่ายรัฐบาลปล่อยตัวนักโทษการเมืองเพิ่มขึ้น หลังเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพิจารณาปล่อยตัวนายเขม โสกา รองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านแล้ว Read More »

กัมพูชา (16-30 พ.ย. 59)

กัมพูชา (16-30 พ.ย. 59)

ธันวาคม 18, 2016

1. กัมพูชาลงนามร่วมกับจีน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย “นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ของจีน 2. องค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุว่า สภาวะการกลายเป็นเมืองส่งผลให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีชาวกัมพูชา เข้าทำงานหนักและเสี่ยงอันตรายในเขตเมืองมากขึ้น Read More »

กัมพูชา (16-31 ต.ค. 59)

กัมพูชา (16-31 ต.ค. 59)

ตุลาคม 25, 2016

1.ในวาระครบรอบ 25 ปี ข้อตกลงสันติภาพปารีส ฝรั่งเศสออกมาเรียกร้องให้กัมพูชาเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ตามคำมั่นที่ให้ไว้ต่อข้อตกลงสันติภาพปารีส 1991/2534 2.กัมพูชามีแนวโน้มปฏิเสธกฎหมายอุ้มบุญเพื่อการค้า ขณะที่องค์การพัฒนาอิสระให้การสนับสนุน พร้อมระบุว่า หากไม่มีมาตรการควบคุม กัมพูชาจะกลายเป็นพรมแดนใหม่ของธุรกิจอุ้มบุญ Read More »