home

ข่าวประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย(6-10 ก.พ. 2555)

กุมภาพันธ์ 11, 2012

อินโดนีเซียให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBT)   รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย มาร์ตี้ นาตาเลกาวา ยื่นสัตยาบันของอินโดนีเซียต่อ CTBT ให้แก่เลขาธิการสหประชาชาติ บัน คีมุน ที่นิวยอร์คเมื่อวันจันทร์ที่ 6 ที่ผ่านมา โดยทั้งสองต่างเห็นชอบเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาดังกล่าว ซึ่ง จีน อียิปต์ อีหร่าน อิสราเอล สหรัฐ อินเดีย เกาหลีเหนือ และปากีสถานยังไม่ได้ให้สัตยาบัน (ที่่มา: thejakartapost.com วันที่: 02/08/12) นิวซีแลนด์เรียกร้องให้อินโดนีเซียปรับปรุงบรรยากาศการค้าและการลงทุน... Read More »

อินโดนีเซีย(30 ม.ค.-3 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 3, 2012

ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสัญญาพัฒนาสวัสดิการสำหรับชาวปาปัว ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุโธโยโนของอินโดนีเซียจัดประชุมกับตัวแทนทางศาสนาชาวปาปัวเมื่อวันพุธเพื่อปรับปรุงมาตรการจำเป็นสำหรับรณรงค์สันติภาพและสวัสดิการของประชาชนในภูมิภาค โดยผู้นำทางศาสนา 13 คนจากโบสถ์ต่างๆ เข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีซูซิโลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเพื่อพัฒนาสวัสดิการของชาวปาปัว ซึ่งวิธีหนึ่งคือการลดค่าครองชีพในปาปัวด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็น (ที่มา: thejakartapost.com) บทวิเคราะห์ ชาวปาปัว ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในอินโดนีเซีย แต่เป็นประชากรหลักในปาปัวนิวกีนี ซึ่งชนกลุ่มน้อยดังกล่าว ถือว่าเป็นปัญหาเชิงความมั่นคงที่สำคัญ เนื่องจากชนกลุ่มน้อยส่วนมาก อาทิเช่นชาวมาเลในภาคใต้ของไทย มีความต้องการที่จะปกป้องอัตลักษณ์ของตน โดยเฉพาะในกรณีที่มีการดูแลไม่ทั่วถึงจากรัฐ จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทางรัฐบาลอินโดนีเซียต่องคำนึงถึง และหาวิธีรับมือ ดังเห็นได้จากการที่ ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุโธโยโนพยายามเพิ่มสวัสดิการให้แก่ชาวปาปัว Read More »

อินโดนีเซีย (23-27 ม.ค. 55)

มกราคม 27, 2012

อินโดนีเซียเรียกร้องให้อาเซียนทำมากกว่ากระตุ้นการรับรู้   นายมาร์ตี นาตาเลกาวา รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย เรียกร้องให้อาเซียนทำมากกว่าการรณรงค์การรับรู้ โดยให้เริ่มปลูกฝัง “ความรู้สึกเป็นเจ้าของ” (sense of ownership) ผ่านโครงการริเริ่มที่เรียกว่า “เพื่อนของอาเซียน” ของมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) ที่ตั้งเป้าจัดตั้งขึ้นในปี 2015 ทั้งนี้ โครงการเพื่อนของอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนและระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อโปรโมทการรับรู้อาเซียนและกิจกรรมระหว่างกันของประชาชนในอาเซียนให้มากขึ้น และเป็นการแก้ปัญหาความแตกต่างทางสังคม–เศรษฐกิจ และความยากจนในภูมิภาค โดยกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียกล่าวว่า ถึงแม้การรับรู้ของอาเซียนจะดีกว่าเมื่อ 14 ปีที่แล้ว แต่มันไม่เพียงพอ ดังนั้น ความรู้สึกเป็นเจ้าของจึงต้องเป็นมากกว่าแค่... Read More »

อินโดนีเซีย (16-20 ม.ค. 55)

มกราคม 20, 2012

อินโดนีเซียถูกเรียกร้องให้ผลักดันข้อเสนอเกี่ยวกับกรณีพิพาททะเลจีนใต้ รัฐบาลอินโดนีเซียถูกเรียกร้องให้ผลักดันความร่วมมือทางทะเลไปสู่การดำเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติ (DOC) เพื่อแก้ปัญหากรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ ปัจจุบัน มีแนวโน้มสำหรับอาเซียนและจีนที่จะดำเนินการตามปฏิญญาดังกล่าว ดังนั้น จึงควรนำเอาวิธีการทางวิชาการและเศรษฐกิจมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียมีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการวิจัยทางทะเลร่วมกับจีนและชาติอาเซียนอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นส่วนทางทะเลที่ให้พื้นที่ที่ระบุมีเสรีภาพในการเดินเรือ ค้นหาและช่วยเหลือ ระบบนิเวศน์ทางทะเลและปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่างๆ เช่นเดียวกับ ปัญหาโจรสลัดและอาชญากรรมข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม การเจรจาเพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) ยังต้องอาศัยแรงผลักดันอีกมาก เนื่องจากความขัดแย้งเหนืออาณาเขตระหว่างประเทศต่างๆ ยังคงมีอยู่ และมีแนวโน้มสูงที่การเจรจาเพื่อหาข้อสรุปและรับรองแนวปฏิบัติดังกล่าวในการประชุมสุดยอดอาเซียน–จีนในปีนี้จะยังไม่สามารถทำได้ (ที่มา: thejakartapost.com) Read More »

อินโดนีเซียและออสเตรเลียเพิ่มการต่อสู้กับการค้ามนุษย์

อินโดนีเซียและออสเตรเลียเพิ่มการต่อสู้กับการค้ามนุษย์

มกราคม 12, 2012

                                                           ... Read More »

อินโดนีเซีย (2-6 มค. 55)

มกราคม 6, 2012

สายการบินการูด้าเตรียมสร้างเมดานให้เป็นศูนย์กลางทางการบิน  สายการบินการูด้า(Garuda) ของอินโดนีเซียเตรียมเปิดเส้นทางการบินในประเทศเพิ่ม5 เส้นทางในไตรมาสแรกของปี2012 ซึ่งจะเชื่อมโยงเมืองหลักในสุมาตราเหนืออย่างเมดาน(Medan) เข้ากับเมืองต่างๆทั่วประเทศได้แก่Bandung, Pekanbaru, Surabaya, Makassar, และDenpasar (Bali) โดยแผนการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างเมดานให้เป็นศูนย์กลางซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในยุทธศาสตร์การขยายเครือข่ายของสายการบินทั้งนี้การูด้าหวังจะพัฒนาเมดานให้เป็นศูนย์กลางทางตะวันตกเพื่อเพิ่มจำนวนผู้โดยสารและกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยเมดานจะกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบินหลักของประเทศ เจริญรอยตามศูนย์กลาง3 แห่งในปัจจุบันได้แก่จาการ์ตาเดนปาซาร์และมากัสซาร์ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี2011 นอกจากนี้การูด้ายังจะเพิ่มเครื่องบินอีกกว่า20 ลำเพื่อกระตุ้นยอดผู้โดยสารให้ได้20 ล้านคน(ที่มา: thejakartapost.com) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอินโดนีเซียกำลังเติบโตในปี2012  อินโดนีเซียคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า3 ล้านคนจะเดินทางเข้าประเทศในปีนี้ซึ่งเพิ่มจาก2.7 ล้านคนในปีที่แล้วโดยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวคาดหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์จากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนี้ทั้งนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวออสเตรเลียคิดเป็นร้อยละ29 ตามมาด้วยชาวจีนร้อยละ9 และชาวญี่ปุ่นร้อยละ7 ส่วนชาวเอเชียและยุโรปมีร้อยละ3 และ6 ตามลำดับสำหรับในปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆในเอเชียจะเพิ่มมากขึ้นสืบเนื่องจากความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนปี2011 และการที่รัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยการขยายสนามบินนานาชาติNgurah Rai และสร้างทางด่วน(ที่มา:... Read More »

อินโดนีเซีย (26-29 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 30, 2011

1. อินโดนีเซียลังเลที่จะเข้าร่วมในกรอบความตกลงภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership Framework - TPP) ซึ่งเป็นความตกลงทางการค้าแบบพหุภาคีที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล 2. อินโดนีเซียเสนอความร่วมมือด้านความมั่นคงแก่พม่าระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีครั้งที่ Read More »

อินโดนีเซีย (12-23 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 23, 2011

อินโดนีเซียและจีนเพิ่มความร่วมมือทางทะเล รัฐบาลอินโดนีเซีย และจีนได้ตกลงส่งเสริมการเป็นหุ่นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการเชิงเทคนิคด้านความร่วมมือทางทะเลระหว่างอินโดนีเซีย และจีนครั้งที่ 6 โดยได้ตกลงกันว่าจะพัฒนาการสร้างสถาบันด้านความร่วมมือทางทะเล และปรับปรุงแผนการความร่วมมือให้ดีขึ้น หลังจากได้ตรวจสอบว่ามีความคืบหน้าที่ดีในด้านความปลอดภัยของการเดินเรือ ความมั่นควทางทะเล การแรกเปลี่ยนระหว่างกองทัพเรือ รวมทั้งการวิจัยเชิงวิทยศาสตร์เกี่ยวกับทะเล และการป้องกันสิ่งแวดล้อมจากการประชุมครั้งที่ 5 (จากที่: antaranews.com)   อินโดนีเซียและวานูอาตูตกลงพัฒนาความร่วมมือ อินโดนีเซียและวานูอาตูได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในด้านการเมือง และเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยได้เน้นด้านเกษตรกรรม การทะเล (marine affairs) และประมง การศึกษา การค้าและการลงทุนในด้านการร่วมมือเชิงเทคนิค การท่องเที่ยว การขนส่ง ตำรวจ การร่วมมือในองค์กรระหว่างประเทศด้านการพัฒนา... Read More »

อินโดนีเซียจัดการประชุมเพื่อประชาธิปไตย

อินโดนีเซียจัดการประชุมเพื่อประชาธิปไตย

ธันวาคม 14, 2011

ประธานาธิบดี Susilo Bambang Yudhoyono ได้เปิดเวทีบาหลีเพื่อประชาธิปไตยครั้งที่ 4 ซึ่งมีใจความหลักได้แก่ "เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยในโลกทีกำลังเปลี่ยนแปลง: การตอบสนองต่อเสียงแห่งประชาธิปไตย" Read More »

อินโดนีเซีย (5- 12 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 14, 2011

  อินโดนีเซียลงนามสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. สภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียได้ลงนามในสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์  (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty-CTBT) โดยการลงนามของอินโดนีเซียทำให้จำนวนประเทศที่ร่วมลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 156 ประเทศ อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาดังกล่าวจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่า สหรัฐอเมริกา อิสราเอล เกาหลีเหนือ จีน อินเดีย ปากีสถาน และอียิปต์ ได้ร่วมลงนามแล้ว ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่ 8 ประเทศที่เหลือล้วนมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่สามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้ จึงมีความจำเป็นอย่างสูงที่ทั้ง 8 ประเทศจะต้องร่วมลงนามเสียก่อน... Read More »