home

ข่าวประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย (12-16 มี.ค. 55)

มีนาคม 16, 2012

อินโดนีเซียพร้อมให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาอาเซียนเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย รัฐบาลอินโดนีเซียได้ตกลงให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย( ASEAN Convention on Counterterrorism – ACCT) ซึ่งจะช่วยให้การร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนในเรื่องดังกล่าวง่ายขึ้น โดยจะเน้นการร่วมมือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ก่อการร้าย สนับสนุนการให้ความยุติธรรมทางกฎหมายกับผู้ก่อการร้าย และการเคารพอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ข้อปฎิบัติอื่นๆที่ประเทศอาเซียนต้องทำตามคือ การแรกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆระหว่างหน่วยข่าวกรองของแต่ละประเทศ การระงับการไหลเวียนเงินทุนสนับสนุนผู้ก่อการร้าย การร่วมมือเพื่อสืบสวนคดีการก่อการร้าย และการนิรโทษกรรมผู้ต้องสงสัยในคดีก่อการร้าย ปัจจุบันประเทศอาเซียนทุกประเทศได้ลงนามในอนุสัญญาแล้วเมื่อ พฤษภาคม27, 2011 แต่มีแค่ 6ประเทศเท่านั้นเที่ได้ให้สัตยาบัน (บรูไน กัมพูชา ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม) โดยอินโดนีเซียได้เป็นประเทศที่ 7 ในการให้สัตยาบัน (ที่มา: www.thejakartapost.com วันที่: 12/03/12) บริษัทอินโดนีเซียเตรียมพร้อมขยายเข้าพม่า     รัฐบาลอินโดนีเซียได้ให้รัฐวิสาหกิจช่วยริเริ่มการขยายธุรกิจของภาคเอกชนเข้าสู่พม่า... Read More »

อินโดนีเซีย (5-9 มี.ค. 55)

มีนาคม 9, 2012

GE, KAI เตรียมสร้างศูนย์บริการหัวรถจักร ผู้ผลิตหัวรถจักรอย่าง GE Transportationและผู้ให้บริการรางรถไฟ PT Kereta Api Indonesia (KAI)ซึ่งเป็นของรัฐได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจที่วอร์ชิงตันในสหรัฐ เพื่อสร้างเครือข่ายการบริการหัวรถจักรและพัฒนาศูนย์บริการหัวรถจักรสำหรับอาเซียน โดยในการเปิดศูนย์บริการดังกล่าว GE จะสร้างประโยชน์มหาศาลให้แก่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของโครงสร้างพื้นฐานในอินโดนีเซีย โดยเป็นการสนับสนุนแผนแม่บทเพื่อการกระตุ้นและขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย (MP3EI) ซึ่งบริการดังกล่าวจะรวมไปถึงเครือข่ายระดับภูมิภาคพร้อมกับความพร้อมของชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ เพื่อสามารถส่งไปยังศูนย์บริการ PT KAI ได้อย่างรวดเร็ว สำหรับอาเซียน GE จะจัดตั้งศูนย์การผลิตมอเตอร์ลากจูงขึ้นที่ Yogyakarta(ที่มา: jakartapost.com วันที่: 03/03/12) จีนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นทูตประจำอินโดนีเซีย... Read More »

อินโดนีเซีย (27 ก.พ.- 2 มี.ค 55)

มีนาคม 5, 2012

กระทรวงท่องเที่ยวร่วมมือกับลูกเสือเพื่อรณรงค์การท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์กำลังร่วมมือกับลูกเสือเพื่อเผยแพร่จิตสำนึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความตระหนักรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่จาการ์ตา เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ก.พ. โดยกระทรวงเตรียมให้มีเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวกว่า 15,000 คนทั่วประเทศ และจำนวนหนึ่งมาจากลูกเสือ ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือให้พฒนาทักษะเกี่ยวกับการรณรงค์การท่องเที่ยว ทั้งนี้ อินโดนีเซียมีเยาวชนลูกเสือกว่า 21 ล้านคน (ที่มา: thejakartapost.com วันที่: 27/02/12) การเติบโต RI ต้องการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน: S&P เมื่อวันที่ 28 ก.พ. Standard & Poor’s... Read More »

อินโดนีเซีย (20-24 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 25, 2012

อินโดนีเซียเตรียมจัดการประชุม IPHRC เป็นครั้งแรก รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย มาร์ตี้ นาตาเลกาวา กล่าวว่าการเลือกให้อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการอิสระถาวรว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Independent Permanent Human Rights Commission – IPHRC)ครั้งที่ 1 ถือเป็นการยอมรับในระดับนานาชาติต่ออินโดนีเซียในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชนหลักของโลก โดย IPHRC นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ซึ่งจะจัดการประชุมครั้งแรกที่โรงแรม Aryadutaระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ อินโดนีเซียในฐานะที่เป็นประเทศอิสลามประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดจะใช้เวทีนี้เพื่อเสริมสร้างบทบาทของประเทศอิสลามในการสนับสนุนสันติภาพ เช่น การเสนอวิธิแก้วิกฤติการณ์ในซีเรีย เป็นต้น (ที่มา: thejakartapost.com วันที่: 02/20/12)... Read More »

อินโดนีเซีย(13-17 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 17, 2012

บริษัทสหรัฐเตรียมแผนการลงทุน 25 พันล้านเหรียญในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ สภาธุรกิจสหรัฐ–อาเซียนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งประกอบด้วยสมาชิกกว่า 75 รายที่เป็นตัวแทนบริษัท 35 แห่งทั้งบริษัทใหญ่ๆ ไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้แสดงความสนใจที่จะเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ของอินโดนีเซีย ได้แก่ อุตสาหกรรมภาพยนต์ไปจนถึงการสำรวจและผลิตน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ โดยในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ นักธุรกิจอเมริกันได้สัญญาที่จะลงทุนระยะยาวคิดเป็นมูลค่ากว่า 25 พันล้านเหรียญ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่เครื่องจักรหนักหรือการลงทุนทางเทคโนโลยี แต่เป็นโครงการริเริ่มทางการเงินต่างๆ ส่วนธุรกิจอื่นๆ ยังต้องอาศัยการปรับปรุงนโยบาย โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษี ตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายด้านงบประมาณเพื่ออำนวยความสะดวกการลงทุนในอินโดนีเซีย (ที่มา: thejakartapost.com วันที่: 11/12) อินโดนีเซียสนับสนุนการร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ตัวแทนคณะกรรมาธิการระหว่ารัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน... Read More »

อินโดนีเซีย(6-10 ก.พ. 2555)

กุมภาพันธ์ 11, 2012

อินโดนีเซียให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBT)   รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย มาร์ตี้ นาตาเลกาวา ยื่นสัตยาบันของอินโดนีเซียต่อ CTBT ให้แก่เลขาธิการสหประชาชาติ บัน คีมุน ที่นิวยอร์คเมื่อวันจันทร์ที่ 6 ที่ผ่านมา โดยทั้งสองต่างเห็นชอบเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาดังกล่าว ซึ่ง จีน อียิปต์ อีหร่าน อิสราเอล สหรัฐ อินเดีย เกาหลีเหนือ และปากีสถานยังไม่ได้ให้สัตยาบัน (ที่่มา: thejakartapost.com วันที่: 02/08/12) นิวซีแลนด์เรียกร้องให้อินโดนีเซียปรับปรุงบรรยากาศการค้าและการลงทุน... Read More »

อินโดนีเซีย(30 ม.ค.-3 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 3, 2012

ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสัญญาพัฒนาสวัสดิการสำหรับชาวปาปัว ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุโธโยโนของอินโดนีเซียจัดประชุมกับตัวแทนทางศาสนาชาวปาปัวเมื่อวันพุธเพื่อปรับปรุงมาตรการจำเป็นสำหรับรณรงค์สันติภาพและสวัสดิการของประชาชนในภูมิภาค โดยผู้นำทางศาสนา 13 คนจากโบสถ์ต่างๆ เข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีซูซิโลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเพื่อพัฒนาสวัสดิการของชาวปาปัว ซึ่งวิธีหนึ่งคือการลดค่าครองชีพในปาปัวด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็น (ที่มา: thejakartapost.com) บทวิเคราะห์ ชาวปาปัว ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในอินโดนีเซีย แต่เป็นประชากรหลักในปาปัวนิวกีนี ซึ่งชนกลุ่มน้อยดังกล่าว ถือว่าเป็นปัญหาเชิงความมั่นคงที่สำคัญ เนื่องจากชนกลุ่มน้อยส่วนมาก อาทิเช่นชาวมาเลในภาคใต้ของไทย มีความต้องการที่จะปกป้องอัตลักษณ์ของตน โดยเฉพาะในกรณีที่มีการดูแลไม่ทั่วถึงจากรัฐ จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทางรัฐบาลอินโดนีเซียต่องคำนึงถึง และหาวิธีรับมือ ดังเห็นได้จากการที่ ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุโธโยโนพยายามเพิ่มสวัสดิการให้แก่ชาวปาปัว Read More »

อินโดนีเซีย (23-27 ม.ค. 55)

มกราคม 27, 2012

อินโดนีเซียเรียกร้องให้อาเซียนทำมากกว่ากระตุ้นการรับรู้   นายมาร์ตี นาตาเลกาวา รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย เรียกร้องให้อาเซียนทำมากกว่าการรณรงค์การรับรู้ โดยให้เริ่มปลูกฝัง “ความรู้สึกเป็นเจ้าของ” (sense of ownership) ผ่านโครงการริเริ่มที่เรียกว่า “เพื่อนของอาเซียน” ของมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) ที่ตั้งเป้าจัดตั้งขึ้นในปี 2015 ทั้งนี้ โครงการเพื่อนของอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนและระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อโปรโมทการรับรู้อาเซียนและกิจกรรมระหว่างกันของประชาชนในอาเซียนให้มากขึ้น และเป็นการแก้ปัญหาความแตกต่างทางสังคม–เศรษฐกิจ และความยากจนในภูมิภาค โดยกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียกล่าวว่า ถึงแม้การรับรู้ของอาเซียนจะดีกว่าเมื่อ 14 ปีที่แล้ว แต่มันไม่เพียงพอ ดังนั้น ความรู้สึกเป็นเจ้าของจึงต้องเป็นมากกว่าแค่... Read More »

อินโดนีเซีย (16-20 ม.ค. 55)

มกราคม 20, 2012

อินโดนีเซียถูกเรียกร้องให้ผลักดันข้อเสนอเกี่ยวกับกรณีพิพาททะเลจีนใต้ รัฐบาลอินโดนีเซียถูกเรียกร้องให้ผลักดันความร่วมมือทางทะเลไปสู่การดำเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติ (DOC) เพื่อแก้ปัญหากรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ ปัจจุบัน มีแนวโน้มสำหรับอาเซียนและจีนที่จะดำเนินการตามปฏิญญาดังกล่าว ดังนั้น จึงควรนำเอาวิธีการทางวิชาการและเศรษฐกิจมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียมีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการวิจัยทางทะเลร่วมกับจีนและชาติอาเซียนอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นส่วนทางทะเลที่ให้พื้นที่ที่ระบุมีเสรีภาพในการเดินเรือ ค้นหาและช่วยเหลือ ระบบนิเวศน์ทางทะเลและปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่างๆ เช่นเดียวกับ ปัญหาโจรสลัดและอาชญากรรมข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม การเจรจาเพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) ยังต้องอาศัยแรงผลักดันอีกมาก เนื่องจากความขัดแย้งเหนืออาณาเขตระหว่างประเทศต่างๆ ยังคงมีอยู่ และมีแนวโน้มสูงที่การเจรจาเพื่อหาข้อสรุปและรับรองแนวปฏิบัติดังกล่าวในการประชุมสุดยอดอาเซียน–จีนในปีนี้จะยังไม่สามารถทำได้ (ที่มา: thejakartapost.com) Read More »

อินโดนีเซียและออสเตรเลียเพิ่มการต่อสู้กับการค้ามนุษย์

อินโดนีเซียและออสเตรเลียเพิ่มการต่อสู้กับการค้ามนุษย์

มกราคม 12, 2012

                                                           ... Read More »