home

ข่าวประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย (2-6 มค. 55)

มกราคม 6, 2012

สายการบินการูด้าเตรียมสร้างเมดานให้เป็นศูนย์กลางทางการบิน  สายการบินการูด้า(Garuda) ของอินโดนีเซียเตรียมเปิดเส้นทางการบินในประเทศเพิ่ม5 เส้นทางในไตรมาสแรกของปี2012 ซึ่งจะเชื่อมโยงเมืองหลักในสุมาตราเหนืออย่างเมดาน(Medan) เข้ากับเมืองต่างๆทั่วประเทศได้แก่Bandung, Pekanbaru, Surabaya, Makassar, และDenpasar (Bali) โดยแผนการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างเมดานให้เป็นศูนย์กลางซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในยุทธศาสตร์การขยายเครือข่ายของสายการบินทั้งนี้การูด้าหวังจะพัฒนาเมดานให้เป็นศูนย์กลางทางตะวันตกเพื่อเพิ่มจำนวนผู้โดยสารและกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยเมดานจะกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบินหลักของประเทศ เจริญรอยตามศูนย์กลาง3 แห่งในปัจจุบันได้แก่จาการ์ตาเดนปาซาร์และมากัสซาร์ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี2011 นอกจากนี้การูด้ายังจะเพิ่มเครื่องบินอีกกว่า20 ลำเพื่อกระตุ้นยอดผู้โดยสารให้ได้20 ล้านคน(ที่มา: thejakartapost.com) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอินโดนีเซียกำลังเติบโตในปี2012  อินโดนีเซียคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า3 ล้านคนจะเดินทางเข้าประเทศในปีนี้ซึ่งเพิ่มจาก2.7 ล้านคนในปีที่แล้วโดยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวคาดหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์จากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนี้ทั้งนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวออสเตรเลียคิดเป็นร้อยละ29 ตามมาด้วยชาวจีนร้อยละ9 และชาวญี่ปุ่นร้อยละ7 ส่วนชาวเอเชียและยุโรปมีร้อยละ3 และ6 ตามลำดับสำหรับในปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆในเอเชียจะเพิ่มมากขึ้นสืบเนื่องจากความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนปี2011 และการที่รัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยการขยายสนามบินนานาชาติNgurah Rai และสร้างทางด่วน(ที่มา:... Read More »

อินโดนีเซีย (26-29 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 30, 2011

1. อินโดนีเซียลังเลที่จะเข้าร่วมในกรอบความตกลงภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership Framework - TPP) ซึ่งเป็นความตกลงทางการค้าแบบพหุภาคีที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล 2. อินโดนีเซียเสนอความร่วมมือด้านความมั่นคงแก่พม่าระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีครั้งที่ Read More »

อินโดนีเซีย (12-23 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 23, 2011

อินโดนีเซียและจีนเพิ่มความร่วมมือทางทะเล รัฐบาลอินโดนีเซีย และจีนได้ตกลงส่งเสริมการเป็นหุ่นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการเชิงเทคนิคด้านความร่วมมือทางทะเลระหว่างอินโดนีเซีย และจีนครั้งที่ 6 โดยได้ตกลงกันว่าจะพัฒนาการสร้างสถาบันด้านความร่วมมือทางทะเล และปรับปรุงแผนการความร่วมมือให้ดีขึ้น หลังจากได้ตรวจสอบว่ามีความคืบหน้าที่ดีในด้านความปลอดภัยของการเดินเรือ ความมั่นควทางทะเล การแรกเปลี่ยนระหว่างกองทัพเรือ รวมทั้งการวิจัยเชิงวิทยศาสตร์เกี่ยวกับทะเล และการป้องกันสิ่งแวดล้อมจากการประชุมครั้งที่ 5 (จากที่: antaranews.com)   อินโดนีเซียและวานูอาตูตกลงพัฒนาความร่วมมือ อินโดนีเซียและวานูอาตูได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในด้านการเมือง และเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยได้เน้นด้านเกษตรกรรม การทะเล (marine affairs) และประมง การศึกษา การค้าและการลงทุนในด้านการร่วมมือเชิงเทคนิค การท่องเที่ยว การขนส่ง ตำรวจ การร่วมมือในองค์กรระหว่างประเทศด้านการพัฒนา... Read More »

อินโดนีเซียจัดการประชุมเพื่อประชาธิปไตย

อินโดนีเซียจัดการประชุมเพื่อประชาธิปไตย

ธันวาคม 14, 2011

ประธานาธิบดี Susilo Bambang Yudhoyono ได้เปิดเวทีบาหลีเพื่อประชาธิปไตยครั้งที่ 4 ซึ่งมีใจความหลักได้แก่ "เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยในโลกทีกำลังเปลี่ยนแปลง: การตอบสนองต่อเสียงแห่งประชาธิปไตย" Read More »

อินโดนีเซีย (5- 12 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 14, 2011

  อินโดนีเซียลงนามสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. สภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียได้ลงนามในสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์  (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty-CTBT) โดยการลงนามของอินโดนีเซียทำให้จำนวนประเทศที่ร่วมลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 156 ประเทศ อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาดังกล่าวจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่า สหรัฐอเมริกา อิสราเอล เกาหลีเหนือ จีน อินเดีย ปากีสถาน และอียิปต์ ได้ร่วมลงนามแล้ว ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่ 8 ประเทศที่เหลือล้วนมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่สามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้ จึงมีความจำเป็นอย่างสูงที่ทั้ง 8 ประเทศจะต้องร่วมลงนามเสียก่อน... Read More »

อินโดนีเซีย (28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 7, 2011

สรุปข่าวอินโดนิเซียในรอบสัปดาห์ (28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2554) Read More »