home

ข่าวประเทศลาว

ลาว (30 ม.ค.-3 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 3, 2012

ประธานประเทศลาวเตรียมออกรัฐกำหนดอภัยโทษให้แก่นักโทษกว่า 326 คน ประธานจูมมาลี ไซยะสอนได้ออกรัฐกำหนดอภัยโทษให้แก่นักโทษกว่า 326 คน และลดโทษให้แก่นักโทษจำนวน 258 คนในเวียงจันทน์ ส่วนอีก 68 คน ได้รับอิสระหลังจากถูกจำคุกจากคดีอาญา ทั้งนี้ ทั่วประเทศ มีนักโทษจำนวนทั้งสิ้น 665 คนได้รับการอภัยโทษ ซึ่ง 538 จะได้รับการลดโทษ 119 คนได้รับอิสระ และ 8 คน ได้รับการปล่อยตัวให้ไปรับการรักษาทางการแพทย์ การอภัยโทษดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในวันชาติครั้งที่ 36... Read More »

ลาว (23-27 ม.ค. 55)

มกราคม 27, 2012

รวบตัวผู้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง   ผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครองถูกรวบตัวเนื่องจากครอบครองสัตว์ป่าต้องห้ามทั้งที่ตายแล้วยังมีชีวิตอยู่หนัก 50 กิโลกรัมในตลาด Phonsavang ในเขตจันทบุรีของเวียงจันทน์ โดยการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เวียงจันทน์และกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ของลาว ซึ่งจะมีการขยายผลไปยังร้านขายเสื้อผ้า ตลาดเช้า และโรงแรมต่างๆ ที่มีกระดูกสัตว์และงาช้าง ทั้งนี้ ผู้ขายได้รับการตักเตือนเป็นครั้งแรก และหากยังมีการลักลอบค้าจะมีการลงโทษตามกฎหมาย โดยสัตว์ป่าที่ถูกลักลอบนำมาค้านี้ประกอบด้วย เต่าที่ยังมีชีวิตกว่า 36 ตัว งู 7 ตัว ซึ่งจะได้รับการนำไปปล่อยยังแหล่งที่มา ส่วนซากสัตว์ที่ตายแล้วจะนำไปเผา (ที่มา: kplnet. Net) บทวิเคราะห์ การลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโดยเฉพาะในประเทศไทยและลาว... Read More »

ลาว (16-20 ม.ค. 55)

มกราคม 20, 2012

บริษัทดาวเฮืองกรุ๊ปเตรียมสร้างโรงงานผลิตกาแฟ บริษัทดาวเฮืองกรุ๊ป (Dao Heuang Group) หนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของลาว เตรียมสร้างโรงงานผลิตกาแฟทันสมัยในแขวงจัมปาสักทางตอนใต้สุดของประเทศ ด้วยการลงทุน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปัจจุบัน การก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จไปกว่า 99% และจะมีการทดลองผลิตในต้นเดือนหน้า โรงงานดังกล่าวจะได้การติดตั้งอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย และสามารถผลิตกาแฟสำเร็จรูปกว่า 6,000-8,000 ตัน ซึ่งจะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น รัสเซีย EU และประเทศเพื่อนบ้าน แผนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะทำให้กาแฟสำเร็จรูปซึ่งมีชื่อเสียงในประเทศให้ออกไปมีชื่อเสียงในต่างประเทศมากขึ้น (ที่มา: kplnet.net) กระทรวงศึกษาธิการของลาวเตรียมปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 6... Read More »

ลาวเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับเวียดนาม

มกราคม 13, 2012

นายกรัฐมนตรีทองสิงทำมะวงพบปะกับคณะผู้แทนระดับสูงจากเวียดนามนำโดยรองนายกรัฐมตรีNguyen Xuan Phuc ในการประชุมครั้งที่34 ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลเวียดนาม–ลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการศึกษาและวิทยาศาสตร์และเทคโนยีโดยในที่ประชุมดังกล่าวทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนและมุ่งเพิ่มการค้าระหว่างกันเป็น1 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2012 และ2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2015 โดยในปัจจุบันธุรกิจของเวียดนามมีการลงทุนมากกว่า3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในลาวคิดเป็นอันดับสองของนักลงทุนต่างชาตินอกจากนี้ลาวและเวียดนามตกลงที่จะกระชับการดำเนินการตามแถลงการณ์ร่วมและความตกลงระดับสูงต่างๆเพื่อ “เป็นการต้อนรับปีแห่งความสามัคคีและมิตรภาพระหว่างเวียดนามและลาว2012.” (ที่มา: kplnet.net) Read More »

ลาว (8-13 ม.ค. 55)

มกราคม 13, 2012

ตลาดหลักทรัพย์ลาวเตรียมจัดตั้งการทำธุรกรรมออนไลน์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศลาว (Lao Securities Exchange) เตรียมจัดตั้งการซื้อขายหุ้นออนไลน์ หรือ Home Trading System ในตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสแก่นักลงทุนที่จะซื้อขายหุ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยจะมีการเพิ่มเติมสินค้าอีก 5 รายการจากสินค้าสองรายการในปัจจุบันของ EDL-Generation Public Company และ BCEL ในขณะเดียวกัน รัฐบาลลาวอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นกว่า 20% จากทั้งหมดตามรายการต่างๆ ในตลากหลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็น 10% เพิ่มขึ้นจากเดิม 10% สำหรับบริษัทหรือนิติบุคคลต่างชาติได้รับอนุญาตให้ถือหุ้นไม่เกิน... Read More »

ลาว (2-6 มค. 55)

มกราคม 6, 2012

เวียดนามยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากลาวจำนวนมาก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามประกาศโควต้าการนำเข้าของปี2012 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 มกราคม2012 เป็นต้นไปโดยอนุญาตให้ภาคธุรกิจนำเข้าสินค้าจากลาวโดยปราศจากภาษีซึ่งสินค้าที่นำเข้าจะต้องมีถิ่นกำเนิดสินค้าในลาวและต้องได้รับการรับรองถิ่นกำเนิดโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและผ่านขั้นตอนทางศุลกากรณด่านบริเวณชายแดนทั้งนี้สินค้าจากลาวได้แก่ข้าวชนิดต่างๆและใบยาสูบ(ที่มา: kplnet.net) ลาวพยายามแก้ปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง  ลาวพยายามขจัดปัญหาความยากจนด้วยมาตรการที่ให้ความสำคัญกับการขยายการพัฒนาชนบทแบบบูรณาการณ์และการจัดตั้งหมู่บ้านพัฒนาตามคำแนะนำของฯพณฯจูมมาลีไซยะสอนประธานประเทศลาวโดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเอาชนะความยากจนและบรรลุตามเงื่อนไขของ “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” ของสหประชาชาติในปี2015 ทั้งนี้ประธานประเทศลาวได้แสดงความประสงค์ที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพการดำรงชีวิตของประชาชนในชนบทอีกทั้งยังพยายามนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงการทำเกษตรกรรมของชาวนาตามที่ต่างๆอีกด้วย(ที่มา: kplnet.net)  บทวิเคราะห์  ลาวพยายามพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของตนในภูมิภาคโดยการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเงื่อนไขของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติในปี2015 ซึ่งจนถึงปัจจุบันลาวมีความคืบหน้าที่ดีในหลายๆเรื่องเช่นการแก้ปัญหาความยากจนและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้นซึ่งความพยายามดังกล่าวของลาวเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการปิดช่องว่างด้านเศรษฐกิจระหว่าง6 ประเทศแรกและอีก4 ประเทศที่ตามมา Read More »

ลาว (26-39 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 30, 2011

เจ้าหน้าที่ลาวเรียนภาษาอินโดนีเซีย ข้าราชการพลเรือนลาว 38 จาก 97 คน ของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะสำเร็จการเข้าอบรมภาษาอินโดนีเซียวันละ 2 ชั่วโมงเป็นเวลา 9 เดือน ที่สถานทูตอินโดนีเซียตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2011 โดยการเข้าอบรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กระชับมิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างลาวและอินโดนีเซีย ซึ่งภาษาอินโดนีเซียถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนง่ายขึ้น (จากที่: kplnet.com) บทวิเคราะห์ การอบรมภาษาอินโดนีเซียสำหรับเจ้าหน้าที่ลาวแสดงให้เห็นถึงการกระชับสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม การอบรมภาษาสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการทหารก็ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าด้านวัฒนธรรม โดยอาจจะครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางการทหาร แนวโน้มที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นข้อดีสำหรับการกลายเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 เนื่องจากภาษาถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาความเข้าใจด้านวัฒนธรรมระหว่างสมาชิกทั้ง... Read More »

ลาว (12-23 ธ. ค. 54)

ธันวาคม 24, 2011

นายกรัฐมนตรีลาวรับรัฐมนตรีการขนส่งเวียดนาม นายกรัฐมนตรีลาวทองสิงทำมะวง ได้ต้อนรับการมาเยือนแบบพิธีการ (courtesy call) ของรัฐมนตรีการขนส่งเวียดนาม Dinh la Thang และคณะ ซึ่งเป็นการเยืิอนเชิงปฏิบัตงาน(working visit)จากวันที่ 12-14 ธันวาคาม  โดยได้หารือถึงความร่วมมือที่พ่านมาของทั้งสองประเทศในภาคการข่นส่ง ซึ่งลาวก็ได้แสดงความปลื้มใจต่อรัฐมนตรีการคนส่งเวียดนามและคณะที่ได้ให้ความช่ว ยเหลือในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของลาว  นอกจนี้เทั้งสองประเทศยังได้ตกลงที่จะเพิ่มการแรกเปลี่ยผู้แทนเพื่อที่จะส่งเสริมการแรกเปลี่ยนงานวิจัย และประสบการณ์ในทุกสาขา อีกทั้งเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันในเวที พหุภาคี และภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และความร่วมมือให้ครอบคลุมมากบยิ่งขึ้น (จากที่: kplnet.net) ลาว เวียดนาม และไทยเพิ่มความร่วมมือระดับท้องถิ่น ลาวได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น... Read More »

ลาว (5 – 12 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 14, 2011

  ลาวเลื่อนการสร้างเขื่อนไซยะบุรี ลาวเลื่อนการสร้างเขื่อนไซยะบุรีที่มีมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากไม่ได้เสียงสนับสนุนจากกัมพูชา เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา หลังจากนักเคลื่อนไหวเตือนว่าจะมีผลกระทบต่อประชนราว  60 ล้านคนที่ใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ำโขง ส่วนเวียดนามและกัมพูชากังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการทำฟาร์มและอุตสาหกรรมประมง จึงต้องการให้ลาวศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะอนุมัติโครงการ ทั้งนี้ เวียดนามยังได้เสนอให้เลื่อนโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟ้ฟ้าทุกแห่งในบริเวณแม่น้ำโขงออกไปอีก 10 ปี ส่วนสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่าตัวเองมีพันธกิจเชิงกลยุทธ์ และต้องการรักษาความเป็นอยู่ของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับแมน้ำโขง จึงไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อน อีกทั้งยังได้ริเริ่มโครงการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (Lowever Mekong Initiative) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการศึกษาของประชาชนในภูมิภาค ซึ่งเป็นความพยายามสร้างความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ไทยเป็นประเทศเดียวที่เห็นชอบ... Read More »

ลาว (1-7 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 8, 2011

ลาวจับมือกับจีน สร้างความร่วมมือทางการทหารให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อความสัมพันธ์อันดี และการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคร่วมกัน Read More »