home

ข่าวประเทศลาว

ลาว (1-15 พ.ค. 2560)

ลาว (1-15 พ.ค. 2560)

พฤษภาคม 16, 2017

1. ผู้นำลาวและผู้นำจีน ประสานความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” 2. ผู้นำลาวและผู้นำมาเลเซีย หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ หวังกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน Read More »

ลาว (16-30 เม.ย. 2560)

ลาว (16-30 เม.ย. 2560)

พฤษภาคม 13, 2017

1. ADB คาดว่า เศรษฐกิจลาวจะขยายตัวขึ้น ปัจจัยหนึ่งมาจากความต้องการก้าวเข้าสู่การเป็นแหล่งพลังงานแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. รัฐบาลลาวอนุญาตให้ต่างชาติที่ดินภายในประเทศได้สูงสุดเพียง 50 ปี จากเดิมที่กำหนดไว้ 99 ปี Read More »

ลาว (1-15 เม.ย. 2560)

ลาว (1-15 เม.ย. 2560)

เมษายน 13, 2017

1. ลาวปิดด่านผ่านแดนลาว-กัมพูชา หลังพบว่ากัมพูชาเข้าไปดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการปักปันเขตแดนว่าเป็นของประเทศใด โดยไม่แจ้งให้ลาวทราบล่วงหน้า 2. คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงลงพื้นที่ไปยังเขื่อนพลังงานน้ำปากแบงของลาว เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดการประชุมในเดือนพฤษภาคมนี้ Read More »

ลาว (16-31 มี.ค. 60)

ลาว (16-31 มี.ค. 60)

เมษายน 2, 2017

1.ลาวและมาเลเซียร่วมลงนามทวิภาคีเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 2.ลาวและจีนเดินหน้าขุดอุโมงค์ในเส้นทางรถไฟโครงการทางรถไฟลาว-จีนประจำแขวงหลวงน้ำทา หลังทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา Read More »

ลาว (1-15 มี.ค. 60)

ลาว (1-15 มี.ค. 60)

เมษายน 1, 2017

1.ลาวและเวียดนามร่วมผลักดันโครงการสร้างทางด่วน เพื่อเชื่อมโยงเมืองหลวงของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน 2.UNDP หวังผลักดันลาวสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการประสานความร่วมมือกับลาวในด้านต่างๆ Read More »

ลาว (16-28 ก.พ. 2560)

ลาว (16-28 ก.พ. 2560)

มีนาคม 1, 2017

1. เจ้าหน้าที่รัฐของแขวงไซยะบุรีเปิดเผยว่า ช้างในประเทศลดจำนวนลงต่อเนื่อง และตกอยู่ในสภาวการณ์เสี่ยงสูญพันธุ์ 2. สปป.ลาว เผย โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาว-จีนต้องมีมาตรฐาน พร้อมคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 นี้ Read More »

ลาว (1-15 ก.พ. 2560)

ลาว (1-15 ก.พ. 2560)

กุมภาพันธ์ 26, 2017

1.ผู้นำลาวและเวียดนามหารือด้านการศึกษาและการลงทุนสายส่งพลังงานไฟฟ้าร่วมกัน พร้อมผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ภายในปีนี้ 2.เจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดทางตอนเหนือของลาวสนับสนุนนโยบายสั่งห้ามปลูกกล้วยด้วยสารเคมีชนิดรุนแรง หวั่นกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ Read More »

ลาว (16-31 ม.ค. 59)

ลาว (16-31 ม.ค. 59)

มกราคม 23, 2017

รัฐบาลลาววางนโยบายเพิ่มการส่งออกพลังงานไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ ไปยังมาเลเซีย ให้ได้ภายใน พ.ศ. Read More »

ลาว (1-15 ม.ค. 2560)

ลาว (1-15 ม.ค. 2560)

มกราคม 18, 2017

1.ผู้นำลาวและกัมพูชาร่วมพิธีเปิดด่านผ่านแดนแห่งใหม่ หวังอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 2.สปป.ลาว ผลิตสมาร์ทโฟนภายใต้แบรนด์ของตนเองได้แล้วเป็นครั้งแรก คาดว่าจะสามารถขยายฐานการจำหน่ายสินค้าและบริการทั่วทั้งประเทศ ภายใน พ.ศ. Read More »

ลาว (16-31 ธ.ค. 2559)

ลาว (16-31 ธ.ค. 2559)

มกราคม 18, 2017

1. ลาวเผยพบผู้กระทำความผิดลักลอบค้าไม้เถื่อนต่อเนื่อง หลังรัฐบาลออกกฎหมายสั่งห้ามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 2. ชาวลาวเดินหน้าร้องภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหาโรงงานเผาอิฐปล่อยหมอกควันเสียสู่อากาศกระทบการดำรงชีวิตประจำวัน Read More »