home

ข่าวประเทศลาว

ลาว (1-15 มี.ค. 60)

ลาว (1-15 มี.ค. 60)

เมษายน 1, 2017

1.ลาวและเวียดนามร่วมผลักดันโครงการสร้างทางด่วน เพื่อเชื่อมโยงเมืองหลวงของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน 2.UNDP หวังผลักดันลาวสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการประสานความร่วมมือกับลาวในด้านต่างๆ Read More »

ลาว (16-28 ก.พ. 2560)

ลาว (16-28 ก.พ. 2560)

มีนาคม 1, 2017

1. เจ้าหน้าที่รัฐของแขวงไซยะบุรีเปิดเผยว่า ช้างในประเทศลดจำนวนลงต่อเนื่อง และตกอยู่ในสภาวการณ์เสี่ยงสูญพันธุ์ 2. สปป.ลาว เผย โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาว-จีนต้องมีมาตรฐาน พร้อมคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 นี้ Read More »

ลาว (1-15 ก.พ. 2560)

ลาว (1-15 ก.พ. 2560)

กุมภาพันธ์ 26, 2017

1.ผู้นำลาวและเวียดนามหารือด้านการศึกษาและการลงทุนสายส่งพลังงานไฟฟ้าร่วมกัน พร้อมผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ภายในปีนี้ 2.เจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดทางตอนเหนือของลาวสนับสนุนนโยบายสั่งห้ามปลูกกล้วยด้วยสารเคมีชนิดรุนแรง หวั่นกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ Read More »

ลาว (16-31 ม.ค. 59)

ลาว (16-31 ม.ค. 59)

มกราคม 23, 2017

รัฐบาลลาววางนโยบายเพิ่มการส่งออกพลังงานไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ ไปยังมาเลเซีย ให้ได้ภายใน พ.ศ. Read More »

ลาว (1-15 ม.ค. 2560)

ลาว (1-15 ม.ค. 2560)

มกราคม 18, 2017

1.ผู้นำลาวและกัมพูชาร่วมพิธีเปิดด่านผ่านแดนแห่งใหม่ หวังอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 2.สปป.ลาว ผลิตสมาร์ทโฟนภายใต้แบรนด์ของตนเองได้แล้วเป็นครั้งแรก คาดว่าจะสามารถขยายฐานการจำหน่ายสินค้าและบริการทั่วทั้งประเทศ ภายใน พ.ศ. Read More »

ลาว (16-31 ธ.ค. 2559)

ลาว (16-31 ธ.ค. 2559)

มกราคม 18, 2017

1. ลาวเผยพบผู้กระทำความผิดลักลอบค้าไม้เถื่อนต่อเนื่อง หลังรัฐบาลออกกฎหมายสั่งห้ามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 2. ชาวลาวเดินหน้าร้องภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหาโรงงานเผาอิฐปล่อยหมอกควันเสียสู่อากาศกระทบการดำรงชีวิตประจำวัน Read More »

ลาว (1-15 ธ.ค. 59)

ลาว (1-15 ธ.ค. 59)

ธันวาคม 18, 2016

1. ลาวเผยพบผู้กระทำความผิดลักลอบค้าไม้เถื่อนต่อเนื่อง หลังรัฐบาลออกกฎหมายสั่งห้ามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 2. ชาวลาวเดินหน้าร้องภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหาโรงงานเผาอิฐปล่อยหมอกควันเสียสู่อากาศกระทบการดำรงชีวิตประจำวัน Read More »

ลาว (16-30 พ.ย. 59)

ลาว (16-30 พ.ย. 59)

ธันวาคม 18, 2016

1. ลาวมีนโยบายสร้างเขื่อนเพิ่มเติมบริเวณลำน้ำสาขาหลักของแม่น้ำโขง ขณะที่หลายฝ่ายมองว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลจากเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนดอนสะโฮงยังไม่ได้รับการแก้ไข 2.จีนเข้าพบลาว ขอความร่วมมือให้ดำเนินการใช้กฎหมายอย่างรัดกุมเพื่อแก้ปัญหาการก่อการร้าย ยาเสพติด รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติ Read More »

ลาว (1-15 พ.ย. 59)

ลาว (1-15 พ.ย. 59)

พฤศจิกายน 18, 2016

1. ลาวอนุมัติกฎหมายจำกัดการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 2. นายกรัฐมนตรีลาวกล่าวเน้นย้ำ ครูทุกคนจะต้องได้เงินเดือนครบถ้วนและตรงเวลา พร้อมออกคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบหาสาเหตุความขัดข้องดังกล่าว Read More »

ลาว (16-31 ต.ค. 59)

ลาว (16-31 ต.ค. 59)

ตุลาคม 25, 2016

1.สปป.ลาว เข้าหารือร่วมกับเวียดนามเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการลงทุน หวังอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนเวียดนาม พร้อมคาดว่าเวียดนามจะเข้ามาลงทุนใน สปป.ลาวใหญ่เป็นอันดับสามภายในปี 2575 2.นักโบราณคดีออสเตเรียเปิดเผยแผนงานว่า จะดำเนินการสร้างทุ่งไหหินใน สปป.ลาวขึ้นมา ด้วยเครื่องมือสามมิติเสมือนจริง และหวังว่าในวันหนึ่งผู้คนจะสามารถเข้าชมสถานที่จริงผ่านเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ได้ Read More »