home

ข่าวประเทศลาว

ลาว (23 เม.ย.- 15 พ.ค. 57)

พฤษภาคม 10, 2014

1. ในระยะ 6 เดือนแรกของแผนการปี 2556 – 2557 หรือจากเดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจลาวขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.6 ซึ่งทำให้ GDP ของลาวมีมูลค่ารวมประมาณ 11,448 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2.ดาวเฮืองกรุ๊ป กลุ่มผู้ผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดของลาว เผยแผนการขยายฐานการผลิตเมล็ดกาแฟในไทย หลังได้สัญญาปลูกไร่กาแฟ 1,000 ไร่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย Read More »

ลาว (19-31 มี.ค. 57)

เมษายน 8, 2014

1.บทความในเว็บไซต์ The Diplomat ชี้ว่า สถานการณ์ของเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกหลอกไปค้าบริการทางเพศในลาวกำลังน่าเป็นห่วง หลังตัวเลขผู้ถูกล่อลวงให้ไปค้าบริการทางเพศในประเทศเพื่อนบ้านกำลังเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์กว่า ร้อยละ 90 ของเหยื่อการค้ามนุษย์ในลาวถูกส่งตัวมายังประเทศไทย Read More »

ลาว (6-18 มี.ค. 57)

มีนาคม 24, 2014

1.รัฐบาลลาวเร่งเดินหน้าจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยะบุรี เชื่อมต่อชายแดนภาคเหนือไทย ด้านอุตรดิตถ์ เร่งยกระดับตลาดชายแดนยึดโมเดลโรงเกลือ ตามแผนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศให้ครบ 25 แห่งภายในปี 2563 Read More »

ลาว (25 ก.พ.- 5 มี.ค. 57)

มีนาคม 10, 2014

1.รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของลาว เดินทางเข้าร่วมมหกรรมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ITB Berlin) ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ตั้งเป้าแสดงจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวจากยุโรป โดยคาดว่าปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาลาวกว่า 3.9 ล้านคน มากกว่าปีที่แล้วกว่า 2 แสนคน 2.กระทรวงเกษตรและป่าไม้ของลาว เผยผลผลิตข้าวของลาวเมื่อปีที่ผ่านมา น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากปัญหาน้ำแล้งและระบบชลประทานที่ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เกษตรกรจำนวนมากยังหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่สามารถจำหน่ายได้รายได้ดีกว่ามากขึ้น Read More »

ลาว (5-11 ก.พ. 57)

กุมภาพันธ์ 10, 2014

1.กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาว รายงานว่าตลอดปี 2013 ที่ผ่านมา มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในลาวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,779,490 คน และนำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ...เกินกว่าแผนการในปี 2013 และเกินกว่าระดับการคาดหมายสำหรับปี 2015 ที่วางไว้ที่ 3,750,000 คนอีกด้วย Read More »

ลาว (26 ธ.ค. 56 – 8 ม.ค. 57)

มกราคม 7, 2014

1. นายพันคำ วิพาวัน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ได้แถลงยืนยันว่า กฎหมายว่าอาชีวะศึกษาฉบับใหม่ซึ่งผ่านการรับรองจากสภาแห่งชาติลาวเมื่อเร็ว ๆ นี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลาวให้มีคุณภาพในระดับอาเซียนและสากลต่อไป Read More »

ลาว (12-25 ธ.ค. 56)

ธันวาคม 25, 2013

องค์การเพื่อความโปร่งใสสากลหรือ Transparency International ที่ในปีนี้ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบรรดานักธุรกิจต่อสถานการณ์การคอรัปชั่นใน 177 ประเทศทั่วโลก ได้จัดอันดับให้ลาวอยู่ในอันดับที่ 140 ในปี 2013 โดยได้รับความไว้วางใจ 26 คะแนน (จาก 100 คะแนน) จากนักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนในลาว โดยแม้ว่าจะเป็นคะแนนที่ค่อนข้างต่ำแต่ก็ถือว่าดีกว่าปีที่แล้วที่ได้รับความไว้วางใจเพียง 21 คะแนน และถือว่าเป็นประเทศที่มีความโปร่งในอันดับที่ 160 ของโลก ในปี 2012 Read More »

ลาว (1-11 ธ.ค. 56)

ธันวาคม 11, 2013

1. สถานทูตจีนประจำประเทศลาวและบริษัท ZTE ของจีนได้มอบคอมพิวเตอร์ 171 เครื่องให้แก่กระทรวงป้องกันความสงบของลาว เพื่อช่วยป้องกันการโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ต Read More »

ลาว (12-19 พ.ย. 56)

พฤศจิกายน 19, 2013

1. ทางการลาวสั่งห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องสัญชาติออสเตรเลียเรื่อง “The Rocket” เนื่องจากมีบางตอนที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตของครอบครอบชาวลาวที่ต้องโยกย้ายออกจากที่ดินทำกินในแผนพัฒนาของโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า Read More »

ลาว (5-11 พ.ย. 56)

พฤศจิกายน 11, 2013

1. ปัจจุบัน แรงงานต่างด้าวที่ไม่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในนครหลวงเวียงจันทน์ คาดว่ามีกว่า 4,000 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่แรงงานละสวัสดิการสังคมรายหนึ่งชี้ว่า สาเหตุสำคัญที่ไม่สามารถจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ทั้งหมดเนื่องจาก การเก็บข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐไม่เป็นเอกภาพ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางการจึงมีแผนจะใช้นโยบาย “ประตูเดียวเวียงจันทน์โมเดล” ในการแก้ไขปัญหาแรงงานในอนาคต ด้วยการจัดตั้งห้องงานเฉพาะกิจขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว แต่เพียงหน่วยงานเดียว Read More »