home

ข่าวประเทศมาเลเซีย

มาเลเซีย (5-9 มี.ค. 55)

มีนาคม 9, 2012

  นายกรัฐมนตรีมาเลเซียถือว่า NGO เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ รัฐบาลมาเลเซียเริ่มโครงการ 1Malaysia People’s Welfare Programme (Kar1sma)ในวันที่ 4 มีนาคม โดยจะเชื่อมโยงกับ NGO ในฐานะที่เป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในการรณรงค์ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เพราะ NGO ถือเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ในประเทศ และเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวหลักในระดับรากหญ้า ดังนั้นกลุ่ม NGO จึงมีบทบาทสำคัญในสังคม ซึ่งเป็นสาเหตุที่รัฐบาลต้องเป็นฝ่ายเริ่มสานสัมพันธ์กับ NGO แทนที่จะรอให้ NGO เข้ามาหา โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดสรรช่องทางสำหรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไปยังผู้ที่ต้องการ และคาดว่า ประชาชนผู้ยากไร้กว่า 500,000 คน รวมทั้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน และแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกตามลำพังจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ (ที่มา: nst.com.myวันที่: 05/03/12)   มาเลเซียปลอดภัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสำเร็จของมาเลเซียในการลดดรรชนีอาชญากรรมลง 11% ทำให้กลายเป็นประเทศที่ปลอดภัยและสงบสุขที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมาเลเซียได้รับการยอมรับจากนานาชาติด้วย Global Peace Index 2011 ซึ่งมาเลเซียได้รับการจัดอันดับอยู่ที่อันดับ 19 จาก 153 ประเทศ โดยเลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 26 ในปี2009 ความมั่นคงและสันติภาพที่เพิ่มขึ้นนี้ช่วยเอื้อประโยชน์ให้แก่ประเทศ... Read More »

มาเลเซีย (27 ก.พ.- 2 มี.ค 55)

มีนาคม 5, 2012

นายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศโครงการริเริ่มสำคัญๆ สำหรับชุมชนอินเดีย นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัคประกาศโครงการริเริ่มสำคัญๆ หลายโครงการสำหรับชุมชนชาวอินเดีย ได้แก่ การก่อสร้างอาคารเรียน 3 หลังสำหรับ National-Type Tamil Primary Schools (SJKTs)และอาคารเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาเชื้อสายอินเดียในวิทยาลัย โดยสาเหตุของการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว คือ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของนักเรียนนักศึกษาชาวทมิฬ ส่วนจำนวนนักศึกษาเชื้อสายอินเดียในเตรียมอุดมศึกษาจะเพิ่มขึ้นจาก 559 คนเป็นมากกว่า 1,500 คนในปีการศึกษา 2012/2013 ทั้งนี้ โครงการริเริ่มทั้งหมดอยู่ภายใต้นโยบาย 1Malaysia เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางสังคมสำหรับทุกคน และประชาชนทุกเชื้อชาติในมาเลเซีย(ที่มา: bernama.com วันที่:... Read More »

มาเลเซีย (20-24 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 25, 2012

นายกรัฐมนตรีไทยเยือนมาเลเซีย นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรของไทยเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 1 วัน ซึ่งถือเป็นการเยือนมาเลเซียครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้ว โดยนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียได้หารือถึงการผลักดันความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศให้มีมากขึ้น นายกฯ ราจิบได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรี Seri Perdanaใน Putrajaya นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองชาติยังได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทั่วไประหว่างสองรัฐบาล อีกทั้งยังได้หารือถึงวิธีการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะนราธิวาส ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างเห็นชอบให้ฟื้นฟูกลไกทวิภาคี ได้แก่ การหารือประจำปี ระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้งสองชาติและคณะกรรมาธิการการค้าร่วม โดยสรุป ผลจากการเดินทางเยือนของผู้นำไทยครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นความสัมพันธ์ไทย–มาเลเซีย โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือระดับภูมิภาค(ที่มา: nst.com.my วันที่ 02/20/12) มาเลเซียเลื่อนอันดับขึ้น 19... Read More »

มาเลเซีย (13-17 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 17, 2012

การค้าตุรกี-มาเลเซียเตรียมขยายตัวเป็น 2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2012 ตุรกีคาดการว่ามูลค่าการค้ากับมาเลเซียจะเพิ่มขิ้นเป็น 2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้จาก 1.75 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีที่แล้ว โดยเป็นผลจากศักยภาพของตุรกีในภาคการก่อสร้างและการลงนามในความตกลงเขตการค้าเสรี  Turkey-Malasia(FTA) ภายในกลางปี ซึ่งตัวเลขการนำเข้าจากมาเลเซียคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่การส่งออกไปยังมาเลเซียจะเป็น 225 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้ หลังจากที่มีการลงนามFTA มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศอาจเพิ่มขึ้นถึง 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าที่ตุรกีส่งออกไปยังมาเลเซียได้แก่ น้ำมันดิบ เหล็กกล้า โบรอนและบอร์เรต เครื่องจักร ใบยาสูบและหม้อแปลงไฟฟ้า ส่วนสินค้าที่ตุรกีนำเข้าจากมาเลเซียได้แก่ น้ำมันปาล์มและสินค้าจากปาล์ม ยางและสินค้าจากยาง รวมไปถึงเส้นด้าย นอกจากนี้ ธุรกิจที่มีความน่าสนใจนอกเหนือไปจากการก่อสร้าง ได้แก่ พลังงาน การเงินอิสลาม ยานพาหนะ และอาหาร (ที่มา: bernama.com วันที่: 14/12) มาเลเซียเตรียมเปิดศูนย์การค้า Premium Outletsเพิ่มเติม มาเลเซียเตรียมเปิดศูนย์การค้า Premium Outletsเพิ่มอีกสองแห่งใน Sepang และMalaccaภานหลังจากที่ได้เปิด Johor... Read More »

มาเลเซีย (6-10 ก.พ. 2555)

กุมภาพันธ์ 11, 2012

แผนแม่บทการขนส่งมวลชนแห่งชาติเพื่อการจัดการระบบขนส่งมวลชน คณะกรรมาธิการ Land Public Transport Commission (SPAD) กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทการขนส่งมวลชนภาคพื้นดินแห่งชาติเพื่อปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน โดยจะให้ย่านชานเมืองและพื้นที่รอบนอกของ Klang Valley เชื่อมโยงเข้ากับระบบขนส่งมวลชนได้ดีขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาบริการรถโดยสารประจำทางสาธารณะที่ดี ทั้งนี้ ภายใต้ระยะเวลา 20 ปีของแผนดังกล่าว SPAD เตรียมปรับปรุงการบังคับใช้เพื่อต่อต้านการกระทำผิดของพนักงานต่างๆ ลดจำนวนรถบรรทุกบนท้องถนน โดยเสนอมาตรการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้คนใช้รถไฟเพื่อบรรทุกสินค้าแทน รวมไปถึงการปรับปรุงแทกซี่และจัดตั้งบริการรถไฟความเร็วสูงเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่ง SPAD มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานและหน่วยงานต่างๆ (ที่มา: nst.com.my วันที่: 02/07/12)... Read More »

มาเลเซีย (30 ม.ค.-3 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 3, 2012

มาเลเซียเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน 14 ประเทศที่จะฝึกปฏิบัติร่วมทางทหารกับอินเดีย มาเลเซียจะเป็นหนึ่งใน 14 ประเทศที่เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล Milan ครั้งที่แปด บริเวณหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ ซึ่งเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 และจัดโดยกองทัพเรืออินเดีย โดยทั้ง 14 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ พม่า บรูไน มาเลเซีย มัลดิฟ อินโดนีเซีย ศรีลังกา ไทย สิงคโปร์ และสมาชิกใหม่อีกสองชาติ ทั้งนี้ การฝึกร่วมมีเป้าหมายเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในภูมิภาค ซึ่งจะใช้เวลาทั้งสิ้น... Read More »

มาเลเซีย (23-27 ม.ค. 55)

มกราคม 27, 2012

มาเลเซียเตรียมพัฒนาระบบการเลือกตั้ง บริษัทที่วิจัยด้านไบโอแมทริกซ์ (Biometric) ได้พัฒนาซอฟแวร์ที่สามารถตรวจสอบลายนิ้วมือซึ่งจะทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถตรวจสอบการลงคะแนนและป้องกันการลงคะแนนซ้ำซ้อนได้ โดยระบบการระบุลายนิ้วมืออัตโนมัติ หรือ AFIS นี้ สามารถตรวจสอบและระบุบัตรประชาชนเข้ากับลายนิ้วหัวแม่มือ นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังสามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงคะแนนจากเขตเลือกตั้งต่างๆ มายังอุปกรณ์พกพา โดยมีเพียงเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้นที่จะใช้ได้ผ่านการแสกนเอกสารระบุตัวตนของมาเลเซียที่เรียกว่า MyKad และลายนิ้วหัวแม่มือ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวยังสามารถทำงานในลักษณะเดียวกันสำหรับผู้มาลงคะแนน โดยจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อระบุตัวตนผู้มีสิทธิลงคะแนนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ว่าได้ลงคะแนนไปแล้วหรือยัง เพื่อป้องกันการลงคะแนนซ้ำซ้อน นอกจากนี้ ระบบ AFIS ยังปลอดภัยจากการถูกแฮ็คข้อมูลด้วยการเข้ารหัส และอุปกรณ์แต่ละชิ้นไม่ได้เชื่อมต่อผ่านทางเครือข่ายทั่วๆ ไป (ที่มา: nst.com.my) มาเลเซียรับรองชุมชนชาวจีนในประเทศ นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัคของมาเลเซียเข้าร่วมเทศกาลตรุษจีนซึ่งจัดโดย... Read More »

มาเลเซีย (16-20 ม.ค. 55)

มกราคม 20, 2012

บริษัทปิโตรนาสขยายกิจการและความสำคัญ บริษัทปิโตรนาสซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและแก๊สธรรมชาติของมาเลเซียยังคงขยายกิจการในซูดานใต้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพิ่มความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของซาบาห์ โดยในซูดานใต้ ปิโตรนาสและหุ้นส่วนอย่าง China National Petroleum Corporation, Oil and Natural Gas Corporation และ China Petroleum and Chemical Corporation and Tri-Ocean Energy ได้เซ็นสัญญาร่วมกับรัฐบาลของซูดานใต้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่จูบาซึ่งเป็นเมืองหลวงของซูดานใต้ เพื่อสานต่อโครงการในเขตอุตสาหกรรมต้นน้ำ และปลายนำ้ได้แก่ โครงการในเขต Blocks 1, 2,... Read More »

มาเลเซีย(8-13 ม.ค. 55)

มกราคม 13, 2012

ศาลสูงตัดสินอันวาร์ไม่มีความผิด ผู้พิพากษาMohamad Zabidin Mohd Diah ประจำศาลสูงกัวลาลัมเปอร์อ่านคำพิพากษาคดีการมีเพศสัมพันธ์โดยผิดปกติ(Sodomy II) ซึ่งผู้นำฝ่ายค้านอันวาร์อิบรอฮีมถูกตั้งข้อหาฐานมีเพศสัมพันธ์โดยผิดปกติกับMohd Saiful Bukhari Azlanอดีตผู้ช่วยโดยพบว่าอันวาร์มิได้กระทำความผิดในข้อหาดังกล่าวผู้นำฝ่ายค้านกล่าวแสดงความแปลกใจต่อคำพิพากษาดังกล่าวและรู้สึกพอใจที่พ้นข้อกล่าวหาซึ่งหมายความว่าเขาสามารถกลับมาให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งทั่วไปได้อย่างเต็มที่(ที่มา: http://malaysiatoday.com/) บทวิเคราะห์ การที่ศาลสูงของมาเลเซียได้ออกมาตัดสินคดีเช้นนี้ ทั้งๆที่การเมืองภายในของมาเลเซียยังคงมีแนวโน้มสนับสนุนพรรคการเมืองเดียวอยู่ เป็นเพราะว่ามาเลเซียต้องการรักษาภาพลักษณ์ของความเป็นประชาธิปไตย์เอาไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความกดดันจากภายนอกประเทศก็มีส่วนสำคัญในการมีผลต่อกลไกภายในประเทศ Read More »

มาลเซีย (2-6 มค. 55)

มกราคม 6, 2012

แรงงานอินโดนีเซียในมาเลเซียส่งเงินกลับบ้านกว่า2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ  แรงงานต่างด้าวชาวอินโดนีเซียทั่วโลกต่างส่งเงินกลับบ้านเป็นจำนวนกว่า6.1 พันล้านเหรียญสหรัฐระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยจำนวนเงินมากสุด2.1 พันล้านมาจากมาเลเซียในจำนวนเงินทั้งหมดนั้น3.5 พันล้านมาจากเอเชียซึ่งรวมถึงมาเลเซีย(2.1 พันล้าน), ไต้หวัน(448 ล้าน), ฮ่องกง(441 ล้าน), สิงคโปร์(238 ล้าน), ญี่ปุ่น(146 ล้าน), เกาหลีใต้(85 ล้าน), บรูไน(53 ล้าน), มาเก๊า(38 ล้าน) และประเทศอื่นๆ(2.69 ล้าน) นอกจากนี้เงินจำนวนหนึ่งยังมาจากแอฟริกาและประเทศตะวันออกกลาง(129 ล้าน) สหรัฐ(129 ล้าน) และออสเตรเลียและยุโรป(22.3 ล้าน) (ที่มา:... Read More »