home

ข่าวประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ (12-16 มี.ค. 55)

มีนาคม 16, 2012

สิงคโปร์มอบรางเหรีญเกียรติยศแก่เสนาธิการทหารบกอินโดนีเซีย   เสนาธิการทหารบกอินโดนีเซีย (army chief of staff) General Pramonoได้รับเหรียญเกียรติยศ จากรัฐมนตรีกลาโหมสิงคโปร์ Ng Eng Hen ซึ่งเป็นการแสดงความขอบคุณต่อ General Pramono ที่ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองกองทัพมาตลอด โดยได้มีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลายๆด้าน อันรวมไปด้วยการฝึกซ้อมทวิภาคี Chandrapura และ Safkar Indopura เป็นต้น (จากที่: www.channelnewsasia.comวันที่: 12/03/12)     Read More »

สิงคโปร์ (5-9 มี.ค. 55)

มีนาคม 9, 2012

คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยอาเซียนหารือถึงความท้าทายสำหรับมหาวิทยาลัยในเอเชีย ผู้นำ60คนจาก 17 มหาวิทยาลัยอาเซียนได้รวมตัวกันที่สิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมโครงการความเป็นผู้นำ ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคมโดยจะมีการปรึกษาหารือกันถึงความท้าทายในเรื่องการศึกษาระดับสูง การแต่งตั้งคณาจารย์ การพัฒนาการจดจำ การปฏิรูปปรัชญาการศึกษาและหลักสูตรการทำให้การศึกษาเป็นสากลมากขึ้น และการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore- NUS) และ Temasek Foundation (TF) ซึ่งจะได้รับเงินทุนจำนวน 700,000 ดอลลาร์สิงคโปร์เป็นระยะเวลา 2ปี (ที่มา: channelnewsasia.com วันที่: 05/03/12)... Read More »

สิงคโปร์ (27 ก.พ.- 2 มี.ค 55)

มีนาคม 5, 2012

สิงคโปร์–ออสเตรเลียเน้นวิจัยด้านโรคติดเชื้อ   การประชุมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อได้จัดขึ้นที่สิงคโปร์เป็นเวลาสองวัน ระหว่างวันที่ 27–28ก.พ. 2555โดยมี A*STAR (Agency for Science Technology and Research) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ช่วยสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ กับสภาวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ออสเตรเลีย (Australia’s National Health and Medical Research Council – NHMRC) เป็นผู้จัด โดยการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอการค้นพบใหม่ๆ เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ และวัณโรค พร้อมกับวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาโรคดังกล่าว เพราะฉะนั้นการประชุมที่จัดขึ้นจะเป็นโอกาสอันดีที่นักวิจัยสิงคโปร์และออสเตรเลียจะสามารถพัฒนาศักยภาพในการประสานงาน... Read More »

สิงคโปร์ (20-24 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 25, 2012

Earth Hour ย้ายที่ตั้งมาสิงคโปร์ Earth Hour ซึ่งเป็น NGOที่เน้นรณรงค์การประหยัดพลังงานเพื่ออนุรักษ์โลก กำลังจะย้ายสำนักงานใหญ่ออกจากออสเตรเลีย ไปที่สิงคโปร์ประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ โดย Earth Hour เริ่มต้นจากการรณรงค์เล็กๆ ภายในซิดนีย์เมื่อปี 2007 เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโลกจากฝีมือมนุษย์ โดยส่งเสริมให้ทุกคนช่วยกันปิดไฟนานหนึ่งชั่วโมงในเดือนมีนาคมของทุกปี หลังจากนั้น การรณรงค์ดังกล่าวได้แพร่กระจายออกไป โดยครอบคลุมมากกว่า 135 ประเทศทั่วโลกในปี 2011 ซึ่งสาเหตุการย้ายสำนักงานใหญ่ในครั้งนี้ เนื่องมาจากสิงคโปร์มีข้อได้เปรียบหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านธุรกิจ การคมนาคม ดิจิทัล และสำคัญที่สุดคือมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง นอกจากนี้สิงคโปร์ยังมีที่ตั้งเหมาะต่อการสร้างเครือข่ายกับอินโดนีเซีย... Read More »

สิงคโปร์ (13-17 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 17, 2012

รัฐมนตรีคมนาคมสิงคโปร์ผลักดันให้อุตสาหกรรมการบินเติบโตขึ้นอีก รัฐมนตรีการคมนาคมสิงคโปร์ Lui Tuck Yew ต้องการจะผลักดันให้อุตสาหกรรมการบินสิงคโปร์เติบโตขึ้นอีกขั้น โดยใช้การเปิดเสรีทางอากาศภายในภูมิภาคเป็นกลไกผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และทางอุตสหกรรมการบิน ปัจจุบันสิงคโปร์และมาเลเซียได้เปิดเสรีทางอากาศแล้ว แต่ประเทศอาเซียนอื่นๆยังคงต้องรอให้ข้อตกลงเปิดเสรีทางอากาศมีผลบังคับใช้ภายในปี 2013 นี้ก่อน ซึ่ง Lui Tuck Yew จึงเรียกร้องให้อุตสาหกรรมการบินสิงคโปร์ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ความปลอดภัย และความมั่นคงของอุตสหกรรมการบิน นอกจากนั้นยังได้เรียกร้องให้อุตสาหกรรมการบินเพื่อนบ้านเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างกัน และร่วมมือกันเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ภูมิภาค (ที่มา: channelnewsasia.com วันที่: 13/12) สิงคโปร์แสดงความต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับพม่ายิ่งขึ้น รัฐมนตรีการต่างประเทศสิงคโปร์ K Shanmugam ได้แสดงความต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับพม่ายิ่งขึ้นหลังจากเศรษฐกิจและการเมืองของพม่าได้รับการปฏิรูปมากขึ้น... Read More »

สิงคโปร์ (6-10 ก.พ. 2555)

กุมภาพันธ์ 11, 2012

สิงโปร์มีอัตราการลักลอบเข้าประเทศลดลง หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (The Immigration and Checkpoints Authority-ICA) รายงานว่าจำนวนคนที่ถูกจับในข้อหาลักลอบเข้าประเทศ ได้ลดลง 35% จาก 1,430 ในปี 2010เหลือ 930 ในปี 2011 สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา โดยจำนวนคนที่อยู่เกินกำหนดวีซ่า (overstayers) ลดลง 23% จาก 2,830 ในปี 2010 เหลือ 2,180 ในปี 2011... Read More »

สิงคโปร์ (30 ม.ค.-3 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 3, 2012

สิงค์โปร์และพม่ากระชับความสัมพันธ์   ประธานาธิบดี เต็ง เส่ง ของพม่าพร้อมคณะได้เดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.- 1 ก.พ. โดยการเดินทางเยือนดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนื่องจากพม่าได้ปิดประเทศมานาน ทั้งนี้ สิงคโปร์ได้ยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือพม่าในหลายๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของพม่า ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โดยเน้นการผลักดัน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ การบริหารรัฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังจะให้ความช่วยเหลือในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับการเปลี่ยนสู่ระบบประชาธิปไตย และจัดการฝึกอบรมในด้านกฏหมาย การเงิน และธนาคาร... Read More »

สิงคโปร์ (23-27 ม.ค. 55)

มกราคม 27, 2012

รัฐมนตรีการค้า และอุตสาหกรรม Lim Hng Kiang เข้าร่วมเวทีการประชุมเศรษฐกิจโลก รัฐมนตรีการค้า และอุตสาหกรรมสิงคโปร์ Lim Hng Kiang เข้าร่วมเวทีการประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum-WEF) ที่ Davos-Klosters ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 25- 28 มกราคม ภายใต้หัวข้อการประชุมว่า ได้แก่ “การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ: การสร้างต้นแบบใหม่” ( The Great Transformation:... Read More »

สิงคโปร์ (16-20 ธ.ค. 55)

มกราคม 20, 2012

สิงคโปร์จะเข้าร่วมนิทรรศการ Yeosu เกาหลีใต้ 2012 สิงคโปร์เตรียมแสดงความสำเร็จของการสร้างสมดุลในการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดร้อมอย่างยั่งยืน ในนิทรรศการ Yeosu ที่เกาหลีใต้ในเดือนพฤษภาคมที่ ซึ่งหัวข้อหลักของการจัดงานคือ “ทะเลและชายฝั่งที่มีชีวิต“(The living Ocean and Coast)โดยการแสดงจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ได้แก่ การบริหารและจัดการสิ่งปฎิกูล การอนุรักษ์ธรรมชาติ การวางแผนผังเมือง และการบริหารจัดการน้ำ โดยสิงคโปร์หวังว่าการจัดแสดงในครั้งนี้จะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเมืองในหลายๆ ประเทศ ที่ต้องการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม และดีต่อสุขภาพไปพร้อมๆกับการพัฒนาเมืองให้ทันสมัย (ที่มา: channelnewsasia.com) บทวิเคราะห์ สิงคโปร์มีความชำนาญด้านการพัฒนาเมืองให้มีความสอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากสิงคโปร์เป็นนครรัฐ ความจำเป็นในการพัฒนาเมืองจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคม... Read More »

โก๊ะจ๊กตงเยือนซาอุดีอาระเบีย

มกราคม 13, 2012

โก๊ะจ๊กตง รัฐมนตรีอาวุโสกิตติคุณสิงคโปร์ได้เยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7 ถึง8 มกราคมเนื่องในโอกาสการเดินทางเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศสำคัญ ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง Read More »