home

ข่าวประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ (8-13 ม.ค. 55)

มกราคม 13, 2012

  นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกรวมตัวกันที่สิงคโปร์ นักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าจากทั่วโลกจำนวน120 คนรวมถึงผู้ได้รับรางวัลโนเบลอย่างศาสตราจารย์Ada Ynaht และศาสตราจารย์Kurt Wuthrich ได้เดินทางมาสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมประชุมMolecular Materials Meetings -M3 ครั้งที่2 ซึ่งเป็นการประชุมว่าด้วยวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานหลายสาขาเช่นเคมีวัสดุศาสตร์ฟิสิกส์ชีววิทยาแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์โดยที่ประชุมจะอภิปรายถึงหัวข้อวิจัยในเรื่องการสังเคราะห์วัสดุการประกอบและการผลิตอุปกรณ์(Assembly & Device Fabrication) พลังงานและวัสดุยั่งยืน(Energy & Sustainable Material) วัสดุเชิงสายตาและอีเล็กทรอนิกส์(optical & Electornic Materials) และวัสดุเพื่อการสร้างภาพและการสัมผัส(Material for Imaging & Sensing) (ที่มา:... Read More »

สิงคโปร์ (2-6 มค. 55)

มกราคม 6, 2012

นายกฯ สิงคโปร์เยือนมาเลเซีย นายกรัฐมนตรี Lee Hsien Loong ของสิงคโปร์ จะพบกับนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซียที่ Putrajya ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดี โดยจะมีการหารือกันถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันหลังจากได้มีการเร่งดำเนินการตามข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับ Malayan Railway Land เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่สิงคโปร์ นอกจากนี้ ผู้นำยังจะมีการตรวจดูความคืบหน้า และจำนวนของโครงการร่วม (joint... Read More »

สิงคโปร์ (26-30 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 30, 2011

  สิงคโปร์ใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดเป็นที่แรกในภูมิภาค โรงพยาบาล Tan Tock Seng ที่สิงคโปร์ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ทำการผ่าตัดกระเพาะด้วยหุ่นยนต์ โดยใช้เครื่องบังคับมือหุ่นยนต์ที่ติดตั้งกล้องความละเอียดสูงและอุปกรณ์ผ่าตัดต่างๆในการผ่าตัด ซึ่งมีความแม่นยำสูงกว่าการผ่าตัดด้วยมือ อีกทั้งบาดแผลหลังการผ่าตัดยังมีขนาดเล็ก และหายเร็วกว่าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ยังมีราคาที่สูงอยู่ แต่มีการคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงในอนาคตเนื่องจากจะมีผู้เลือกใช้วิธีนี้มากยิ่งขึ้น โดยมะเร็งกระเพาะเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดกับชาวสิงคโปร์เป็นอันดับที่ 5 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการรับประทานอาหารมากเกินไป การมีวิถีการดำเนินชีวิตที่แย่ หรือการกินอาหารประเภทปิ้งย่างมากเกิน (จากที่:  channelnewsasia.com) บทวิเคราะห์ สิงคโปร์ก้าวสู่อีกขั้นหนึ่งของวิวัฒนาการการแพทย์ที่สามารถเทียบได้กับเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลให้สิงคโปร์ล้ำหน้าไปอีกขั้นในความเป็น medical hub ในภูมิภาค ทิ้งห่างชาติอื่นๆ... Read More »

สิงคโปร์ (12-23 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 24, 2011

รัฐมนตรี Shanmugam เข้าพบผู้นำพม่า รัฐมนตรีการต่างประเทศและกฏหมาย Shanmugam ได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีพม่าเต็งเส่ง โฆษกวุฒสถา Khin Aung Myint และWunna Muang Lwin โดยได้หารือกับนายกรัฐมนตรีเต็งเส่งในเรื่องความคืบหน้าของพัฒนาการพม่า และได้มีการกล่าวขอบคุณโดยรัฐมนตรีพม่าในเรื่องของการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมหลังจาก cyclone nagis นอกจากนี้ในส่วนการหารือกันระหว่างนาย Shanmugam และ นาย Wunna Maung lwin ทั้งสองได้อภิปรายถึงการเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบทวิภาคี และด้านต่างๆที่สิงคโปร์สามารถแรกเปลี่ยนประสบการด้านการพัฒนาได้ อีกทั้งยังได้ยืนยันระหว่างกันเถึงการเพิ่มความร่วมมือที่ใกล้ชิดในอาเซียน และในด้านพหุภาคีอื่นๆ (จากที่:channelnewsasia.com)  ... Read More »

สิงคโปร์ (5 – 12 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 14, 2011

  สิงคโปร์ยืนยันเสริมสร้างความสัมพันธ์กับไทย นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ Lee Hsien Loong แสดงเจตจำนงต่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรของไทยขณะเยือนสิงคโปร์ ว่าต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และกระชับความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 โดยปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าระดับต้นๆ ของสิงค์โปร์ ซึ่งปีที่แล้วไทยกับสิงคโปร์มีมูลค่าการค้าระหว่างกันมากถึง 31 ล้านล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยเพิ่มจาก 26.5 ล้านล้านดอลลาร์สิงคโปร์เมื่อปี 2009 (ที่มา: www.Channelnewsasia.com)   ความเคลื่อนไหวทางด้านการทหารของสิงคโปร์   รัฐบาลมาเลเซียเชิญให้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ Ng Eng... Read More »

สิงคโปร์ (28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 7, 2011

ธนาคารกลางสิงคโปร์และมาเลเซียลงนามค้ำประกันสกุลเงินข้ามประเทศ ธนาคารกลางของสิงคโปร์และมาเลเซียได้ลงนามในข้อตกลงการค้ำประกันสกุลเงินข้ามประเทศ โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง Monetary Authority of Singapore (MAS) และBank Negara Malaysia (BNM) เป็นแกนหลักในการเสริมสภาพคล่องให้แก่สถาบันการเงินของทั้งสองประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินสิงคโปร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถสร้างสภาพคล่องได้ด้วยการมัดจำเงินสกุลริงกิตของประเทศมาเลเซียไว้กับ MAS และในทางกลับกัน สถาบันการเงินมาเลเซียที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก็สามารถสร้างสภาพคล้องได้จากการมัดจำเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ไว้กับ BNM ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือของทั้งสองประเทศที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุน การบริการทางการเงิน และ การค้า (Channelnewsasia)   สิงคโปร์ตั้ง “กองทุนการศึกษาสองภาษา” อดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยู เสนอให้ตั้ง “กองทุนการศึกษาสองภาษา”... Read More »