home

ข่าวสารอาเซียน

การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าของประเทศสมาชิก RCEP ครั้งที่ 17 ณ ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าของประเทศสมาชิก RCEP ครั้งที่ 17 ณ ประเทศญี่ปุ่น

มีนาคม 19, 2017

คณะกรรมการเจรจาการค้าของประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – Trade Negotiation Committee: RCEP-TNC) ได้จัดประชุมเป็นครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว และเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ที่ประชุมเห็นด้วยในการเร่งเจรจาเพื่อผลักดันให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว Read More »

อาเซียน-แคนาดากระชับความสัมพันธ์รอบด้าน

อาเซียน-แคนาดากระชับความสัมพันธ์รอบด้าน

มีนาคม 8, 2017

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนจัดการประชุมคณะกรรมการร่วม (JCC) อาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 5 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา โดยผู้แทนทั้งสองฝ่ายยืนยันสานต่อความร่วมมือที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน พร้อมขยายความร่วมมือในมิติอื่นๆ ให้มากขึ้น Read More »

อาเซียนวางแผนแก้ปัญหา “หมอกควันข้ามแดน”

อาเซียนวางแผนแก้ปัญหา “หมอกควันข้ามแดน”

มีนาคม 1, 2017

ประเทศสมาชิกอนุภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมผลักดันแผนปฏิบัติการเชียงราย 2560 หวังแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน Read More »

อาเซียนผนึกกำลัง ยับยั้งปัญหาทุพโภชนาการทุกรูปแบบ

อาเซียนผนึกกำลัง ยับยั้งปัญหาทุพโภชนาการทุกรูปแบบ

มีนาคม 1, 2017

รองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม เสนอให้ชาติสมาชิกกันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี Read More »

อาเซียนตั้งเป้าแก้ปัญหาหมอกควันพิษในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

อาเซียนตั้งเป้าแก้ปัญหาหมอกควันพิษในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

กุมภาพันธ์ 27, 2017

รัฐมนตรีและผู้แทนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ 5 ชาติอาเซียน ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา ร่วมหารือในการประชุมคณะกรรมการอนุภูมิภาคแม่โขงว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 6 วางเป้าหมายแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Read More »

ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์

ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์

กุมภาพันธ์ 21, 2017

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 (20 M-ATM) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ และจัดฟอรัมการท่องเที่ยวอาเซียน ปี 2560 คู่ขนานไปด้วย (ASEAN Tourism Forum 2017: FAT) โดยมีรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์เป็นประธานการประชุม Read More »

นักกฎหมายอาเซียนเรียกร้องรัฐสภาฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายนำโทษประหารชีวิตมาใช้ใหม่

นักกฎหมายอาเซียนเรียกร้องรัฐสภาฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายนำโทษประหารชีวิตมาใช้ใหม่

กุมภาพันธ์ 16, 2017

สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาของฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายการนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้อีกครั้ง เนื่องจากมองว่า การลงโทษประหารชีวิตเป็นวิธีการป่าเถื่อนและล้าสมัยไปแล้ว Read More »

อาเซียนหารือทูตรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียน

อาเซียนหารือทูตรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียน

กุมภาพันธ์ 13, 2017

คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน (CPR) หารือกับเอกอัครราชทูตรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียน (non-ASEAN ambassadors) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา นับเป็นหนึ่งในความพยายามของอาเซียนในการสานสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาค Read More »

อาเซียนเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ AEC 2025

อาเซียนเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ AEC 2025

กุมภาพันธ์ 13, 2017

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสภารัฐมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรับรองแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 (ASEAN Economic Community 2025 Consolidated Strategic Action Plan) Read More »

ฟิลิปปินส์ยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาต้านค้ามนุษย์

ฟิลิปปินส์ยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาต้านค้ามนุษย์

กุมภาพันธ์ 13, 2017

ฟิลิปปินส์ยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Read More »