home

ข่าวประเทศอาเซียน

พม่ายกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าในเขตทวายที่มีอิตาเลียนไทย เป็นผู้พัฒนา อ้างฟังเสียงประชาชน

พม่ายกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าในเขตทวายที่มีอิตาเลียนไทย เป็นผู้พัฒนา อ้างฟังเสียงประชาชน

มกราคม 13, 2012

นายคินหม่องโซ รัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าของพม่าประกาศยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้า พลังความร้อนจากถ่านหินของบริษัทไทย คือ อิตาเลียน-ไทย ซึ่งเป็นผู้นำในการ พัฒนา โครงการดังกล่าวในบริเวณทวาย ทางใต้ของประเทศพม่า โดยให้เหตุผลว่าจะก่อให้เกิด ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยกล่าวว่าประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากได้​ “รับฟังเสียงของประชาชน” Read More »

เวียดนาม (8-12 ม.ค. 55)

มกราคม 13, 2012

เวียดนามเตรียมส่งแรงงานชาวเวียดนามกลับไปทำงานยังลิเบีย เวียดนามมีแผนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดการบินในประเทศ แต่ยังคงจำกัดสัดส่วนการถือหุ้น Read More »

ลาวเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับเวียดนาม

มกราคม 13, 2012

นายกรัฐมนตรีทองสิงทำมะวงพบปะกับคณะผู้แทนระดับสูงจากเวียดนามนำโดยรองนายกรัฐมตรีNguyen Xuan Phuc ในการประชุมครั้งที่34 ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลเวียดนาม–ลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการศึกษาและวิทยาศาสตร์และเทคโนยีโดยในที่ประชุมดังกล่าวทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนและมุ่งเพิ่มการค้าระหว่างกันเป็น1 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2012 และ2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2015 โดยในปัจจุบันธุรกิจของเวียดนามมีการลงทุนมากกว่า3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในลาวคิดเป็นอันดับสองของนักลงทุนต่างชาตินอกจากนี้ลาวและเวียดนามตกลงที่จะกระชับการดำเนินการตามแถลงการณ์ร่วมและความตกลงระดับสูงต่างๆเพื่อ “เป็นการต้อนรับปีแห่งความสามัคคีและมิตรภาพระหว่างเวียดนามและลาว2012.” (ที่มา: kplnet.net) Read More »

ลาว (8-13 ม.ค. 55)

มกราคม 13, 2012

ตลาดหลักทรัพย์ลาวเตรียมจัดตั้งการทำธุรกรรมออนไลน์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศลาว (Lao Securities Exchange) เตรียมจัดตั้งการซื้อขายหุ้นออนไลน์ หรือ Home Trading System ในตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสแก่นักลงทุนที่จะซื้อขายหุ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยจะมีการเพิ่มเติมสินค้าอีก 5 รายการจากสินค้าสองรายการในปัจจุบันของ EDL-Generation Public Company และ BCEL ในขณะเดียวกัน รัฐบาลลาวอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นกว่า 20% จากทั้งหมดตามรายการต่างๆ ในตลากหลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็น 10% เพิ่มขึ้นจากเดิม 10% สำหรับบริษัทหรือนิติบุคคลต่างชาติได้รับอนุญาตให้ถือหุ้นไม่เกิน... Read More »

รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย Rudd พบกับ รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย Marty

มกราคม 12, 2012

รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียKevin Rudd จะพบกับMarty Natalegawa ที่จาการ์ตาในวันจันทร์เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ละเอียดอ่อนต่าง ๆ ซึ่งประเด็นแรกคือการลดการนำเข้าโคและเนื้อวัวแช่แข็งจากออสเตรเลีย Read More »

อินโดนีเซียและออสเตรเลียเพิ่มการต่อสู้กับการค้ามนุษย์

อินโดนีเซียและออสเตรเลียเพิ่มการต่อสู้กับการค้ามนุษย์

มกราคม 12, 2012

                                                           ... Read More »

สิงคโปร์ (2-6 มค. 55)

มกราคม 6, 2012

นายกฯ สิงคโปร์เยือนมาเลเซีย นายกรัฐมนตรี Lee Hsien Loong ของสิงคโปร์ จะพบกับนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซียที่ Putrajya ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดี โดยจะมีการหารือกันถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันหลังจากได้มีการเร่งดำเนินการตามข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับ Malayan Railway Land เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่สิงคโปร์ นอกจากนี้ ผู้นำยังจะมีการตรวจดูความคืบหน้า และจำนวนของโครงการร่วม (joint... Read More »

ลาว (2-6 มค. 55)

มกราคม 6, 2012

เวียดนามยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากลาวจำนวนมาก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามประกาศโควต้าการนำเข้าของปี2012 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 มกราคม2012 เป็นต้นไปโดยอนุญาตให้ภาคธุรกิจนำเข้าสินค้าจากลาวโดยปราศจากภาษีซึ่งสินค้าที่นำเข้าจะต้องมีถิ่นกำเนิดสินค้าในลาวและต้องได้รับการรับรองถิ่นกำเนิดโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและผ่านขั้นตอนทางศุลกากรณด่านบริเวณชายแดนทั้งนี้สินค้าจากลาวได้แก่ข้าวชนิดต่างๆและใบยาสูบ(ที่มา: kplnet.net) ลาวพยายามแก้ปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง  ลาวพยายามขจัดปัญหาความยากจนด้วยมาตรการที่ให้ความสำคัญกับการขยายการพัฒนาชนบทแบบบูรณาการณ์และการจัดตั้งหมู่บ้านพัฒนาตามคำแนะนำของฯพณฯจูมมาลีไซยะสอนประธานประเทศลาวโดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเอาชนะความยากจนและบรรลุตามเงื่อนไขของ “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” ของสหประชาชาติในปี2015 ทั้งนี้ประธานประเทศลาวได้แสดงความประสงค์ที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพการดำรงชีวิตของประชาชนในชนบทอีกทั้งยังพยายามนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงการทำเกษตรกรรมของชาวนาตามที่ต่างๆอีกด้วย(ที่มา: kplnet.net)  บทวิเคราะห์  ลาวพยายามพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของตนในภูมิภาคโดยการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเงื่อนไขของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติในปี2015 ซึ่งจนถึงปัจจุบันลาวมีความคืบหน้าที่ดีในหลายๆเรื่องเช่นการแก้ปัญหาความยากจนและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้นซึ่งความพยายามดังกล่าวของลาวเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการปิดช่องว่างด้านเศรษฐกิจระหว่าง6 ประเทศแรกและอีก4 ประเทศที่ตามมา Read More »

อินโดนีเซีย (2-6 มค. 55)

มกราคม 6, 2012

สายการบินการูด้าเตรียมสร้างเมดานให้เป็นศูนย์กลางทางการบิน  สายการบินการูด้า(Garuda) ของอินโดนีเซียเตรียมเปิดเส้นทางการบินในประเทศเพิ่ม5 เส้นทางในไตรมาสแรกของปี2012 ซึ่งจะเชื่อมโยงเมืองหลักในสุมาตราเหนืออย่างเมดาน(Medan) เข้ากับเมืองต่างๆทั่วประเทศได้แก่Bandung, Pekanbaru, Surabaya, Makassar, และDenpasar (Bali) โดยแผนการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างเมดานให้เป็นศูนย์กลางซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในยุทธศาสตร์การขยายเครือข่ายของสายการบินทั้งนี้การูด้าหวังจะพัฒนาเมดานให้เป็นศูนย์กลางทางตะวันตกเพื่อเพิ่มจำนวนผู้โดยสารและกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยเมดานจะกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบินหลักของประเทศ เจริญรอยตามศูนย์กลาง3 แห่งในปัจจุบันได้แก่จาการ์ตาเดนปาซาร์และมากัสซาร์ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี2011 นอกจากนี้การูด้ายังจะเพิ่มเครื่องบินอีกกว่า20 ลำเพื่อกระตุ้นยอดผู้โดยสารให้ได้20 ล้านคน(ที่มา: thejakartapost.com) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอินโดนีเซียกำลังเติบโตในปี2012  อินโดนีเซียคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า3 ล้านคนจะเดินทางเข้าประเทศในปีนี้ซึ่งเพิ่มจาก2.7 ล้านคนในปีที่แล้วโดยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวคาดหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์จากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนี้ทั้งนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวออสเตรเลียคิดเป็นร้อยละ29 ตามมาด้วยชาวจีนร้อยละ9 และชาวญี่ปุ่นร้อยละ7 ส่วนชาวเอเชียและยุโรปมีร้อยละ3 และ6 ตามลำดับสำหรับในปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆในเอเชียจะเพิ่มมากขึ้นสืบเนื่องจากความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนปี2011 และการที่รัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยการขยายสนามบินนานาชาติNgurah Rai และสร้างทางด่วน(ที่มา:... Read More »

ฟิลิปปินส์ (2-6 มค. 55)

มกราคม 6, 2012

ฟิลิปปินส์ขยายสายการบิน สายการบินฟิลิปปินส์และสายการบินในเครืออย่างAirPhil Express กำลังเพิ่มเครื่องบินในปีนี้เนื่องจากยอดผู้โดยสารน่าจะเพิ่มขึ้นในปี2012 โดยสายการบินฟิลิปปินส์จะเพิ่มเครื่องโบอิ้ง777-300 สองลำในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายนแอร์บัส320 สี่ลำในเดือนมีนาคมเมษายนพฤศจิกายนและธันวาคมปีนี้ในขณะที่AirPhil Express จะเพิ่มแอร์บัส320 สี่ลำในปี2012 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายบริการต้นทุนต่ำ250 ล้านเหรียญสหรัฐโดยการส่งมอบเครื่องบินA320 กว่า18 ลำตั้งแต่ปี2010 ถึง2012 นี่เป็นครั้งแรกที่AirPhil Express จะขยายกิจการด้วยเงินทุนภายในของตนเองซึ่งเป็นเอกเทศจากสายการบินฟิลิปปินส์(ที่มา: philippinenews.com) อาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตรัสเซียอย่างคาสเปอร์สกี้(Kaspersky)คาดการณ์ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะตกเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์เนื่องมาจากเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเช่นฟิลิปปินส์เติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการทำธุรกิจออนไลน์และธุรกรรมไร้สายอย่างกว้างขวางโดยในหลายปีที่ผ่านมาอาชญากรไซเบอร์ชาวเอเชียมักมุ่งเป้าไปที่ธนาคารในสหรัฐและยุโรปแต่ขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนเป้าหมายหันมาโจมตีสถาบันทางการเงินในภูมิภาคแทนคาสเปอร์สกี้ยังระบุด้วยว่าอัตราอาชญากรรมไซเบอร์ในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นการโจมตีแบบphishing ถึงแม้ว่าธนาคารต่างๆจะมีการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยก็ตาม(ที่มา: inquire.net) บทวิเคราะห์ ฟิลิปปินส์ได้ขยายสายการบินเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศของตนอย่างไรก็ตามการที่เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนามาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นทำให้ความต้องการใช้บริการทางการบินขยายตัวมากขึ้นในขณะเดียวกันการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือการทำธุรกรรมทางการเงินแบบe-banking ทำให้แนวโน้มอาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มสูงตามไปด้วยซึ่งจะส่งผลให้เกิดภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Read More »