home

ข่าวประเทศอาเซียน

เวียดนาม (1-7 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 8, 2011

กองทัพประชาชนเวียดนามได้ทดลองยิงจรวดต่อสู้อากาศยานแบบ C125 กับระบบปืนกลต่อสู้อากาศยาน ในช่วงหลายวันมานี้ Read More »

พม่า (1-7 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 8, 2011

นางฮิลลารี่ คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เดินทางเยือนพม่าครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 5 ทศวรรษ โดยนางฮิลลารี่กล่าวถึงเหตุแห่งการเยือนว่าเนื่องมาจากพัฒนาการด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุายชนของพม่ากรณีที่รัฐบาลปล่อยตัวนางอองซาน ซูจี และ ให้พรรค NLD พรรคของนาง อองซาน ซูจี ยื่นจดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง Read More »

สิงคโปร์ (28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 7, 2011

ธนาคารกลางสิงคโปร์และมาเลเซียลงนามค้ำประกันสกุลเงินข้ามประเทศ ธนาคารกลางของสิงคโปร์และมาเลเซียได้ลงนามในข้อตกลงการค้ำประกันสกุลเงินข้ามประเทศ โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง Monetary Authority of Singapore (MAS) และBank Negara Malaysia (BNM) เป็นแกนหลักในการเสริมสภาพคล่องให้แก่สถาบันการเงินของทั้งสองประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินสิงคโปร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถสร้างสภาพคล่องได้ด้วยการมัดจำเงินสกุลริงกิตของประเทศมาเลเซียไว้กับ MAS และในทางกลับกัน สถาบันการเงินมาเลเซียที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก็สามารถสร้างสภาพคล้องได้จากการมัดจำเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ไว้กับ BNM ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือของทั้งสองประเทศที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุน การบริการทางการเงิน และ การค้า (Channelnewsasia)   สิงคโปร์ตั้ง “กองทุนการศึกษาสองภาษา” อดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยู เสนอให้ตั้ง “กองทุนการศึกษาสองภาษา”... Read More »

อินโดนีเซีย (28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 7, 2011

สรุปข่าวอินโดนิเซียในรอบสัปดาห์ (28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2554) Read More »

ไทย (28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 7, 2011

ข่าวในประเทศ ประจำอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 – 2 ธันวาคม Read More »

มาเลเซีย (28 พ.ย. – 2 ธ.ค.54)

ธันวาคม 7, 2011

ข่าวในประเทศ ประจำอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 – 2 ธันวาคม Read More »

ฟิลิปปินส์ (28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 7, 2011

ข่าวในประเทศ ประจำอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 – 2 ธันวาคม Read More »

บรูไน (28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 7, 2011

ข่าวในประเทศ ประจำอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 – 2 ธันวาคม Read More »