home

ไทยกับอาเซียน

กัมพูชาทำความตกลงกับไทยเปิดด่านตรวจใหม่บริเวณชายแดน

กัมพูชาทำความตกลงกับไทยเปิดด่านตรวจใหม่บริเวณชายแดน

กุมภาพันธ์ 17, 2012

กัมพูชาและไทยร่วมกันเปิดด่านตรวจถาวร โดยสำรวจการเเบ่งเขตแดนร่วมกันตามข้อตกลงที่ เกิดขึ้นจากการประชุมหารือ 2 วันที่กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้ทำข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการเปิดด่านตรวจบริเวณ จังหวัดสระแก้วของไทย และ บันเตียเมียนเจย ของกัมพูชา ในวันที่ 5 มีนาคม ที่จะถึงนี้ นาย นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ ตัวแทนของไทยร่วมกับนาย Var Kim Hong ของกัมพูชาแถลงข่าวร่วมกันหลังจากการประชุม ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงเรื่องการถ่ายภาพจากทางอากาศ... Read More »

ไทยชะลอการลงนามเพื่อเปิดเสรีแรงงานภาคการท่องเที่ยว

ไทยชะลอการลงนามเพื่อเปิดเสรีแรงงานภาคการท่องเที่ยว

กุมภาพันธ์ 11, 2012

กระทรวงการท่องเที่ยวไทยเตรียมชะลอการลงนามในความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement – MRA) ในการเปิดเสรีแรงงานภาคการท่องเที่ยวในอาเซียน ซึ่งไทยเป็นประเทศสุดท้ายที่ยังไม่ได้ลงนาม เพราะยังไม่ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา เนื่องจากหากมีการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 แรงงานท่องเที่ยวไทยจะเสียเปรียบ อาจโดนแย่งงานจากกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ นอกจากนี้ ไทยจะแสดงจุดยืนชัดเจนว่าต้องการสงวนอาชีพมัคคุเทศก์ไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น หากไม่เป็นไปตามนี้จะปฏิเสธการลงนาม และส่งผลให้ข้อตกลง MRA บังคับใช้กับไทยไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวและการรับมือการเปิดเสรีอาเซียน โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 2.พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 3.พัฒนาสินค้าเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 4.สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และ 5.สร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน พร้อมกับการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรใน... Read More »

ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน เยือนไทย

ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน เยือนไทย

ธันวาคม 24, 2011

ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีของจีน เยือนประเทศไทย และได้เป็นสักขีพยานในการลงนามความเข้าใจร่วม หรือ Memorandum of Understandings (MOU) กับไทยในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิเช่น ความร่วมมือในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เชื่อมกับลาว และประเทศอื่นๆในอาเซียน Read More »

กรมส่งเสริมการส่งออกเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ธันวาคม 14, 2011

1. กรมส่งเสริมการส่งออกเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2.ธนาคารกรุงไทยแนะธนาคารพาณิชย์ไทยเร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีภาคการเงิน 3.กระทรวงการคลังสนับสนุนให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในไทยให้มากขึ้น 4.หอการค้าจังหวัดกาญจบุรีแนะจัดโซนนิ่งเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียน 5.เจ้าหน้าที่เปิดศูนย์คุ้มกันเรือบริเวณแม่น้ำโขง 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏกระชับความร่วมมือด้านวิชาการกับลาว เวียดนาม และกัมพูชา 7.ไทยและมาเลเซียตกลงสร้างถนนสตูล-ปะลิส Read More »