home

ไทยกับอาเซียน

ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน เยือนไทย

ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน เยือนไทย

ธันวาคม 24, 2011

ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีของจีน เยือนประเทศไทย และได้เป็นสักขีพยานในการลงนามความเข้าใจร่วม หรือ Memorandum of Understandings (MOU) กับไทยในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิเช่น ความร่วมมือในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เชื่อมกับลาว และประเทศอื่นๆในอาเซียน Read More »

กรมส่งเสริมการส่งออกเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ธันวาคม 14, 2011

1. กรมส่งเสริมการส่งออกเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2.ธนาคารกรุงไทยแนะธนาคารพาณิชย์ไทยเร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีภาคการเงิน 3.กระทรวงการคลังสนับสนุนให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในไทยให้มากขึ้น 4.หอการค้าจังหวัดกาญจบุรีแนะจัดโซนนิ่งเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียน 5.เจ้าหน้าที่เปิดศูนย์คุ้มกันเรือบริเวณแม่น้ำโขง 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏกระชับความร่วมมือด้านวิชาการกับลาว เวียดนาม และกัมพูชา 7.ไทยและมาเลเซียตกลงสร้างถนนสตูล-ปะลิส Read More »