home

จุลสารจับตาอาเซียน

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

ธันวาคม 4, 2013

เนื้อหา  ความคืบหน้าโครงการ ความคืบหน้าอาเซียน สถานการณ์ชาติอาเซียน รายงานพิเศษ: การประชุมนานาชาติ “Assessing ASEAN’s Readiness by Country: Opportunities, Concerns, and Preparedness towards the AEC 2015” บทความคัดสรร: บรรทัดฐานด้านสิทธิมนุษยชนกับพัฒนาการของอาเซียน โดย Shaun Narine ASEAN Touch สัมผัสอาเซียน: ผจญภัย ณ สิงหปุระนคร โดย... Read More »

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

มิถุนายน 28, 2013

เนื้อหา ความคืบหน้าโครงการ ความคืบหน้าอาเซียน สกู๊ปพิเศษ: ยุทธศาสตร์ไทยในประชาคมอาเซียน สถานการณ์ชาติอาเซียน บทความคัดสรร: ควรจริงจังกับปัญหาช่องว่างทางรายได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย  Aekapol Chongvilaivan บทความพิเศษ: อาเซียน–ผู้คน–ความรุนแรงกับเป้าหมายสูงสุดของอาเซียน โดย เชาวน์วัฒน์ มูลภักดี ASEAN Touch: กะหลาป๋าที่ตาเห็น โดย กุสุมา สารีบุญฤทธิ์ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ Read More »

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

มีนาคม 14, 2013

เนื้อหา ความคืบหน้าโครงการ ความคืบหน้าอาเซียน: เลขาธิการอาเซียนคนใหม่ และ ผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ข่าวเด่นประเทศอาเซียน สกู๊ปพิเศษ: สรุปสาระสำคัญของแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) บทความคัดสรร: การแข่งขันของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Daljit Singh และ RCEP vs. TPP โดย Sanchita Basu Das ASEAN Touch สัมผัสอาเซียน: วังเวียง ณ... Read More »

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

มกราคม 21, 2013

เนื้อหา ความคืบหน้าโครงการ ข่าวเด่นประเทศอาเซียน สกู๊ปพิเศษ: สาระสำคัญของแผนการจัดตั้ง ประชาคมการเมือง-ความมั่นคง, เสาการเมือง-ความมั่นคงอาเซียนกำลังสั่นคลอน ความคืบหน้าอาเซียน: ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 44 บทความพิเศษ: “ครึ่งทาง AEC “สอบได้”หรือ”สอบตก”: บทวิเคราะห์การ-ประเมินผลความก้าวหน้าผ่าน AEC Scorecard” โดย จิตทิพย์ มงคลชัยอรัญญา ASEAN Touch สัมผัสอาเซียน: มันส์ ฮา ที่บาหลี โดย มัธวรรณศ์ สุจริตธนารักษ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ Read More »

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

มิถุนายน 26, 2012

เนื้อหา ความคืบหน้าโครงการ ความคืบหน้าอาเซียน: การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน สกู๊ปพิเศษ: ไทยเร่งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมรับ AEC ข่าวเด่นประเทศอาเซียน บทความคัดสรร: ท่าเรือน้ำลึกทวาย โดย ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่       Read More »

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

กุมภาพันธ์ 14, 2012

เนื้อหา สาส์นจากผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” ความคืบหน้าโครงการ ความคืบหน้าอาเซียน สกู๊ปพิเศษ: อาเซียนกับมหาวิกฤตอุทกภัย 2554 ข่าวเด่นประเทศอาเซียน บทความคัดสรร: อาเซียนในปี 2030 โดย Amitav Acharya ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ Read More »