บรูไน – ASEAN Watch http://aseanwatch.org Sun, 14 Jan 2018 07:04:23 +0000 th-TH hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6 บรูไน (16 – 31 ธ.ค. 60) http://aseanwatch.org/2018/01/14/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-31-%e0%b8%98-%e0%b8%84-60/ http://aseanwatch.org/2018/01/14/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-31-%e0%b8%98-%e0%b8%84-60/#respond Sun, 14 Jan 2018 04:42:34 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31707 มูลค่าการค้าของบรูไนในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน

trade

มูลค่าการค้าโดยรวมของบรูไนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 933.6 ล้านดอลลาร์บรูไน ประกอบด้วยมูลค่าการค้าขาออก 582 ล้านดอลลาร์บรูไน และการค้าขาเข้า 351.6 ล้านดอลลาร์บรูไน  นอกจากนี้ ดุลการค้ายังเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 มูลค่า 230.4 ล้านดอลลาร์บรูไน จาก 211.9 ล้านดอลลาร์บรูไน ในช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน

มูลค้าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นมาจากการส่งออกเชื้อเพลิงปิโตรเลียมมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 91.6 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย น้ำมันดิบ (264.9 ล้านดอลลาร์บรูไน) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 226.1 ล้านดอลลาร์บรูไน  ขณะที่การนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยสินค้านำเข้าส่วนใหญ่ประกอบด้วย เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง ร้อยละ 25.1 สินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 21.4 เคมีภัณฑ์ ร้อยละ 17.1 อาหาร ร้อยละ 12.6  และแร่เชื้อเพลิงร้อยละ 11.5

ทั้งนี้ ตลาดสินค้าส่งออกส่วนใหญ่คือ เกาหลีใต้ ร้อยละ 23.3 ของการส่งออกต่างประเทศทั้งหมด ตามมาด้วยมาเลเซีย  ร้อยละ 17.4 ไต้หวัน ร้อยละ 12.6 ญี่ปุ่นร้อยละ 12.5

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

]]>
http://aseanwatch.org/2018/01/14/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-31-%e0%b8%98-%e0%b8%84-60/feed/ 0
บรูไน (1 – 15 ธ.ค. 60) http://aseanwatch.org/2018/01/14/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-1-15-%e0%b8%98-%e0%b8%84-60/ http://aseanwatch.org/2018/01/14/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-1-15-%e0%b8%98-%e0%b8%84-60/#respond Sun, 14 Jan 2018 04:41:16 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31704 บรูไนคาดจะได้ประโยชน์จากนโยบายยุทธศาสตร์เปิดและเสรี อินโด-แปซิฟิกของญี่ปุ่น

Page-10-a_081217

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกนโยบายต่างประเทศใหม่ที่เรียกว่า ยุทธศาสตร์เปิดและเสรี อินโด-แปซิฟิก (Free and Open Indo-Pacific Strategy) เพื่อ (1) ส่งเสริมและสถาปนาคุณค่าหลักพื้นฐานของเสรีภาพ ประชาธิปไตยและนิติรัฐ (เสรีภาพในการเดินเรือ) และเศรษฐกิจตลาด (2) เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ (3) เพื่อสันติภาพและความมั่นคง

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้หารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบรูไนกล่าวถึงการริเริ่มการเชื่อมต่อ “สองทวีป” และ “สองมหาสมุทร” เพื่อจะให้มีการเปิดเสรีกันระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก และยังเชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับแอฟริกา

ทั้งนี้ได้มีการหารือถึงความร่วมมือระหว่างบรูไนและญี่ปุ่น โดยเฉพาะความร่วมมือในการกระจายความหลากหลายของภาคเศรษฐกิจบรูไน รวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเกาหลีเหนือ  ญี่ปุ่นคาดว่าบรูไนจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในยุทธศาสตร์สำคัญนี้ โดยทั้งสองประเทศจะพึ่งพิงกันในเรื่องความมั่นคงการเดินเรือและพลังงาน

บรูไนจะได้รับประโยชน์จากความมั่นคงทางทะเล ภายใต้กรอบนี้ ที่ตั้งของบรูไนอยู่ในจุดกึ่งกลางของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะมีศักยภาพมากสำหรับบรูไน

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

บรูไนติดท็อป 10 อันดับแรกประเทศตลาดการเงินอิสลามดีที่สุด

Screen-Shot-2016-08-07-at-00.59.36

บรูไนได้รับพิจารณาให้อยู่ใน 10 อันดับแรกประเทศที่มีการดำเนินการตลาดการเงินอิสลามในกลุ่มความร่วมมืออิสลาม ICD  โดยอ้างอิงจากรายงานของ Thomson Reuters Islamic Finance Development ประจำปี 2560

บรูไนได้คะแนนทั้งหมด 47 คะแนนในดัชนีการพัฒนาด้านการเงินอิสลาม (IFDI) ส่งผลให้บรูไนขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 9 ใน 10 อันดับแรกของปีนี้  จากเดิมเคยอยู่ในอันดับที่ 14 ของปีที่แล้ว ซึ่งแซงหน้าประเทศการ์ตาและอินโดนีเซีย  ขณะที่มาเลเซียเป็นประเทศที่มีการดำเนินงานด้านการเงินอิสลามดีที่สุดในทุกๆ ด้านโดยมีคะแนนรวม 129 คะแนน ขณะที่บาร์เรนนั้น ได้คะแนน 83 คะแนน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ 64 คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่สองและสามตามลำดับ

ดัชนีการพัฒนาด้านการเงินอิสลามได้จัดอันดับตลาดการเงินอิสลามทั่วโลก โดยพิจารณาจากปัจจัย 5 ส่วนหลักๆ ได้แก่ การพัฒนาเชิงปริมาณ ความรู้ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) และความตระหนัก

ทั้งนี้ ICD  หรือกลุ่มความร่วมมืออิสลามเพื่อการพัฒนาภาคเอกชน เป็นสถาบันการเงินอิสลามเพื่อการพัฒนาพหุภาคีภายใต้กลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนา

แหล่งที่มา xinhuanet.com

]]>
http://aseanwatch.org/2018/01/14/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-1-15-%e0%b8%98-%e0%b8%84-60/feed/ 0
บรูไน (16 – 30 พ.ย. 60) http://aseanwatch.org/2017/12/19/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-30-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-60-2/ http://aseanwatch.org/2017/12/19/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-30-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-60-2/#respond Tue, 19 Dec 2017 16:03:31 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31630 เศรษฐกิจบรูไนฟื้นตัวร้อยละ  0.4 ในปี 2560

20150815_ASP003_0

บรูไนคาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเล็กน้อยในปี 2560 จากการปรับตัวในเชิงบวกที่การผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขยายตัวดีขึ้น รวมไปถึงเป็นผลมาจากการขยายตัวของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  รวมถึงโครงการก่อสร้างมีความคืบหน้าตามการประเมินของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน+3 (AMRO) ซึ่งได้มีการเยือนประจำปีเพื่อจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน ศกนี้

เศรษฐกิจของบรูไนกำลังฟื้นตัวมาอยู่ที่ร้อยละ 0.4 ในปีนี้ หลังจากมีการติดลบมานาน  ดร. Seung Hyun Hong หัวหน้าคณะวิจัยจาก AMRO ยังกล่าวด้วยว่า นโยบายการคลังของบรูไนควรสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการกระจายความหลากหลายของภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศนั้นดีขึ้นอย่างช้าๆ และกลับมาเป็นบวกในไตรมาสสองของปีนี้ และยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอันเป็นที่น่าพอใจ

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

บรูไนพร้อมสร้างความปลอดภัยของระบบการเงิน

Dato Seri Paduka Awang Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar, Deputy Minister at the Prime Minister’s Office presenting his opening speech during the opening session of the Counter-Terrosim Financing (CTF) Conference yesterday

บรูไนแสดงความมุ่งมั่นว่าพร้อมจะสร้างระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย

โดยนายดาโต๊ะ อาบู บาการ์ (Abu Bakar) รองนายกรัฐมนตรีของบรูไนได้เปิดเผยในระหว่างการประชุมการต่อต้านการเงินของกลุ่มก่อการร้าย  (Counter Terrorism Financing Conference) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในบรูไน  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

รองนายกรัฐมนตรียังได้ระบุอีกว่า มีความจำเป็นต้องพัฒนาความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านการสนับสนุนเงินทุนในการก่อการร้าย และยังเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในทั้งระดับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขจัดการไหวเวียนของเงินทุนไม่ว่าจำนวนมากหรือน้อย อันเป็นการทำลายกิจกรรมการก่อการร้ายในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ในปี 2559 มีรายงานความเสี่ยงสูงที่ช่องทางการสนับสนุนเงินในการก่อการร้ายจะมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย รวมไปถึงจากองค์กรไม่แสวงหากำไร ตลอดจนการเคลื่อนไหวของเงินทุนข้ามชาติที่มาจากภายนอก  โดยมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องร่วมมือกันในด้านข่าวกรอง เพื่อเสริมความเข้มแข็งในกรอบภูมิภาค และทำความเข้าใจช่องทางการสนับสนุนเงินทุนในการก่อการร้าย

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

]]>
http://aseanwatch.org/2017/12/19/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-30-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-60-2/feed/ 0
บรูไน (16 – 30 พ.ย. 60) http://aseanwatch.org/2017/12/11/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-30-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-60/ http://aseanwatch.org/2017/12/11/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-30-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-60/#respond Mon, 11 Dec 2017 06:43:43 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31560 เศรษฐกิจบรูไนฟื้นตัวร้อยละ  0.4 ในปี 2560

20150815_ASP003_0

บรูไนคาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเล็กน้อยในปี 2560 จากการปรับตัวในเชิงบวกที่การผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขยายตัวดีขึ้น รวมไปถึงเป็นผลมาจากการขยายตัวของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  รวมถึงโครงการก่อสร้างมีความคืบหน้าตามการประเมินของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน+3 (AMRO) ซึ่งได้มีการเยือนประจำปีเพื่อจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน ศกนี้

เศรษฐกิจของบรูไนกำลังฟื้นตัวมาอยู่ที่ร้อยละ 0.4 ในปีนี้ หลังจากมีการติดลบมานาน  ดร. Seung Hyun Hong หัวหน้าคณะวิจัยจาก AMRO ยังกล่าวด้วยว่า นโยบายการคลังของบรูไนควรสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการกระจายความหลากหลายของภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศนั้นดีขึ้นอย่างช้าๆ และกลับมาเป็นบวกในไตรมาสสองของปีนี้ และยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอันเป็นที่น่าพอใจ

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

บรูไนพร้อมสร้างความปลอดภัยของระบบการเงิน

บรูไนแสดงความมุ่งมั่นว่าพร้อมจะสร้างระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย

โดยนายดาโต๊ะ อาบู บาการ์ (Abu Bakar) รองนายกรัฐมนตรีของบรูไนได้เปิดเผยในระหว่างการประชุมการต่อต้านการเงินของกลุ่มก่อการร้าย  (Counter Terrorism Financing Conference) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในบรูไน  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

รองนายกรัฐมนตรียังได้ระบุอีกว่า มีความจำเป็นต้องพัฒนาความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านการสนับสนุนเงินทุนในการก่อการร้าย และยังเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในทั้งระดับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขจัดการไหวเวียนของเงินทุนไม่ว่าจำนวนมากหรือน้อย อันเป็นการทำลายกิจกรรมการก่อการร้ายในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ในปี 2559 มีรายงานความเสี่ยงสูงที่ช่องทางการสนับสนุนเงินในการก่อการร้ายจะมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย รวมไปถึงจากองค์กรไม่แสวงหากำไร ตลอดจนการเคลื่อนไหวของเงินทุนข้ามชาติที่มาจากภายนอก  โดยมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องร่วมมือกันในด้านข่าวกรอง เพื่อเสริมความเข้มแข็งในกรอบภูมิภาค และทำความเข้าใจช่องทางการสนับสนุนเงินทุนในการก่อการร้าย

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

]]>
http://aseanwatch.org/2017/12/11/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-30-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-60/feed/ 0
บรูไน (1 – 15 พ.ย. 60) http://aseanwatch.org/2017/12/08/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-1-15-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-60/ http://aseanwatch.org/2017/12/08/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-1-15-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-60/#respond Fri, 08 Dec 2017 16:19:34 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31542 บรูไนและรัสเซียลงนามข้อตกลงฟรีวีซ่าสำหรับการท่องเที่ยวระหว่างกัน

1058905924

ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลบรูไนและรัฐบาลรัสเซียเกี่ยวกับการยกเว้นการขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางแบบธรรมดา ได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน นับเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นของสองประเทศ

นาย Vladlen Semivolos เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำบรูไนได้กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญในความสัมพันธ์ทวิภาคี ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง

ตามข้อตกลงดังกล่าว พลเมืองของทั้งสองประเทศที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาอย่างถูกต้องสามารถจะเดินทางเข้าออกระหว่างบรูไนและรัสเซียได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าเป็นจำนวนไม่เกิน 14 วันนับจากวันที่ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง การพักอาศัยในรูปแบบดังกล่าวไม่รวมถึงการจ้างงาน การศึกษาหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีรายได้ต่างๆ

ทั้งนี้ การลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นผลมาจากความทุ่มเทของทั้งรัฐบาลบรูไนและรัสเซียที่ดำนวยความสะดวกในความร่วมมือระหว่างต่างๆ

แหล่งที่มา inquirer.net

นักการทูตบรูไนได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนถัดไป

2017_11_15_35889_1510712248._large

นาย Lim Jock Hoi ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไนจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนถัดไป ซึ่งจะเข้ารับหน้าที่ในเดือนมกราคมปีหน้า หลังจากนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นชาวเวียดนาม ได้พ้นวาระ 5 ปีในสิ้นปีนี้ของการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

นายลิม เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลบรูไนที่มีบทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2532 โดยเป็นผู้แทนของรัฐบาลเวียดนามในการประชุมและเจรจาทั้งการประชุมสหประชาชาติ องค์การค้าโลก (WTO) และอาเซียน นอกจากนี้ เขายังสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์แบบพหุภาคี (multilateral affairs)

อนึ่ง ตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนจะได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยเลือกจากบุคคลในชาติอาเซียน และดำรงตำแหน่งหมุนเวียนกันไปตามลำดับตัวอักษร

แหล่งที่มา thejakartapost.com และ xinhuanet.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/12/08/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-1-15-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-60/feed/ 0
บรูไน (16 – 31 ต.ค. 60) http://aseanwatch.org/2017/11/28/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-31-%e0%b8%95-%e0%b8%84-60/ http://aseanwatch.org/2017/11/28/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-31-%e0%b8%95-%e0%b8%84-60/#respond Tue, 28 Nov 2017 16:42:29 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31510 บรูไนเล็งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

ST_20171030_BRUNEI30A_3521992

บรูไนเปิดตัวคลิปวิดีโอโปรโมทการท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น โดยมีความโดดเด่ดอยู่ที่ฉากนักดำน้ำใต้ท้องทะเลกำลังตรวจสอบซากเรืออับปางที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และฉากครอบครัวหนึ่งกำลังนั่งเครื่องบินเล็กบินเหนือพื้นที่ป่าไม้อันเขียวชอุ่ม

รัฐบาลบรูไนได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มการเดินทางเข้ามาทางอากาศจากจำนวน 218,000 คนในปี 2558 เป็น 451,000 คนในปี 2573 เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งรายได้จากภาคการท่องเที่ยว 178.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของ GDP ของประเทศ

นายซัมรี จูไนดี (Zamree Junaidi) ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงทรัพยากรและการท่องเที่ยวของบรูไนเปิดเผยว่า  ภาคการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์ที่บรูไนเห็นว่ามีศักยภาพที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจากการที่ต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอย่างมากในปัจจุบัน

กระทรวงฯ ได้เริ่มดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปลายปีก่อน เกี่ยวกับการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังรวมถึงจุดหมายปลายทางที่ไม่ได้เป็นการสำรวจเช่น Sungai Basong ซึ่งเป็นสวนสำหรับการปิกนิก วิ่งเล่น และกิจกรรมเช่น การดำน้ำ ร่องเรือสำราญ ชมแท่นขุดเจาะน้ำมัน การดูนก และเล่นว่าว เป็นต้น

และเขายังได้กล่าวเสริมอีกว่า บรูไนยังเป็นสถานที่ที่เหมาะกับผู้รักธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่ป่าดิบชื้นในบรูไนยังครอบคลุมขนาดร้อยละ 70 รวมทั้งยังมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีพื้นที่ไม่มากพอจะท่องเที่ยวได้ในระยะ 2-3 วัน ขณะเดียวกันบรูไนก็กำลังเร่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ดีขึ้น เช่น สะพาน Temburong  ความยาว 30 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน กับพื้นที่ป่าไม้ของ Bangar ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562

แหล่งที่มา straitstimes.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/11/28/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-31-%e0%b8%95-%e0%b8%84-60/feed/ 0
บรูไน (1 – 15 ต.ค. 60) http://aseanwatch.org/2017/10/21/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-1-15-%e0%b8%95-%e0%b8%84-60/ http://aseanwatch.org/2017/10/21/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-1-15-%e0%b8%95-%e0%b8%84-60/#respond Sat, 21 Oct 2017 16:13:47 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31457 บรูไนจัดเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีของสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์

_98157588_6878fd29-b2b8-4ca8-a82c-81ef32d77f60

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ชาวบรูไนจำนวนหลายหมื่นคนได้ออกมาร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษกหรือการครองราชย์ครบ 50 ปีของของสมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์  ประมุขของบรูไน พระชนมายุ 71 พรรษา  ซึ่งพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2510

พระราชพิธีเริ่มขึ้นที่พระราชวังอิสตานา เนการา ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และแขกรับเชิญ ทรงร่วมพิธีภายในท้องพระโรง จากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีได้ประทับราชรถที่ประดับด้วยทองคำแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปตามท้องถนนเพื่อให้ชาวบรูไนที่มาเฝ้าชมพระบารมีได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด

ในปัจจุบัน สุลต่านแห่งบรูไนทรงเป็นกษัตริย์ที่ยังมีพระชนม์ชีพ ซึ่งทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดเป็นลำดับ 2 ของโลก ต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

แหล่งที่มา bbc.com

บรูไนและสิงคโปร์กระชับความร่วมมือสืบสวนอุบัติเหตุทางอากาศและทางทะเล

papers_6

บรูไนและสิงคโปร์เห็นพ้องกันในการแบ่งปันทรัพยากรและประสบการณ์ในด้านการสืบสวนทางอากาศและทางทะเล ในฐานะทีเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศ

โดยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์กับกระทรวงคมนาคมของบรูไนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา

ทั้งสองฝ่ายจะเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งปันสิ่งอำนวยความสะดวกการสืบสวน  อุปกรณ์ ทรัพยากร ประสบการณ์และโอกาสในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน และอุบัติเหตุทางทะเลตลอดจนการสืบสวนที่ตามมา

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์ระบุว่า ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างบรูไนกับสิงคโปร์ในการเสริมสร้างความสามารถและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในด้านความปลอดภัยทางอากาศและทางทะเล

แหล่งที่มา straitstimes.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/10/21/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-1-15-%e0%b8%95-%e0%b8%84-60/feed/ 0
บรูไน (16 – 30 ก.ย. 60) http://aseanwatch.org/2017/10/03/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-30-%e0%b8%81-%e0%b8%a2-60/ http://aseanwatch.org/2017/10/03/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-30-%e0%b8%81-%e0%b8%a2-60/#respond Mon, 02 Oct 2017 17:59:05 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31243 บรูไนและจีนย้ำความร่วมมือใกล้ชิดในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุขและการป้องกัน

fa-cnbn-20170914

โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุขและความสัมพันธ์ด้านการป้องกันเป็นไฮไลท์สำคัญของเอกสารการลงนามความร่วมมือระหว่างการพบกันของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และสุลต่านฮัซซานัล โบลเกียห์ ประมุขแห่งบรูไน ในโอกาสที่ทรงเสด็จฯเยือนจีนช่วงกลางเดือนกันยายน ที่ผ่านมา

ในระหว่างการพบหารือของผู้นำทั้งสอง ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวว่า ทั้งสองประเทศควรเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนความร่วมมืออย่างจริงจังในหลายๆ ด้าน  ทั้งสองประเทศควรส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน อาหารฮาลาล เกษตรกรรม การประมงและเศรษฐกิจดิจิทัล

ขณะที่สุลต่านโบลเกียห์ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของบรูไนในอีกตำแหน่งหนึ่ง ได้กล่าวว่า บรูไนสนับสนุน “ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง” (Belt and Road Initiative) และยังจะคงให้ความสำคัญกับนโยบายจีนเดียวต่อไป  ขณะเดียวกัน บรูไนก็ยินดีต้อนรับวิสาหกิจจากจีนที่ได้เข้าไปลงทุนและพัฒนาธุรกิจในบรูไน ตลอดจนจะรักษาความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับจีนต่อไป

นอกจากนี้ บรูไนยังแสดงความพร้อมในการทำงานร่วมกับจีนเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้ และยังคงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีนให้ดีต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้นำบรูไนจะเดินทางถึงปักกิ่งเพื่อหารือกับผู้นำของจีนนั้น ได้เดินทางเข้าร่วมงาน China-Asean Expo ครั้งที่ 14 ณ เมืองหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง เพื่อเยี่ยมชมงานดังกล่าว

แหล่งที่มา straitstimes.com

ธนาคารอิสลามบรูไนดารุสซาลามเลื่อนการเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) ไปครึ่งปีแรกของปี 2561

Bank Islam Brunei Darussalam Card

 

สืบเนื่องจากธนาคารจำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับโครงสร้างภาธนาคารอิสลามบรูไนดารุสซาลาม (BIBD) ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของบรูไนได้เลื่อนแผนการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรก หรือหุ้น IPO ตามแผนที่วางไว้ภายในปีนี้ มีมูลค่าราว 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐยในก่อนเริ่มดำเนินการเปิดขายหุ้นในกัวลาลัมเปอร์ ตามแผนเดิมที่ธนาคารได้กำหนดจะยื่นเสนอหนังสือชี้ชวนให้กับหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดทุนของมาเลเซียในเดือนนี้และจะสามารถประกาศขายหุ้นได้ในสิ้นปีนี้ ขณะที่มีเป้าหมายว่าจะสามารถขายหุ้นได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561  โดยการเสนอขายหุ้นครั้งแรกจะขายให้กับบริษัทที่มีฐานอยู่ในบรูไน

โดยผู้ถือหุ้นของธนาคารอิสลามในปัจจุบันได้แก่ กระทรวงการคลังของบรูไน มูลนิธิสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ บริษัทเอกชน  Fajr Capital และนักลงทุนในบรูไนราว 6,000 คน ตามข้อมูลในเว็บไซต์ของธนาคาร

แหล่งที่มา thestar.com.my

บรูไนจัดแคมเปญทำความสะอาดทั่วประเทศ

Minister of Home Affairs Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, The Minister of Health, Dato Seri Setia Dr Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi, and the Minister of Development Dato Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah, in their capacity as advisors of the Cleanliness Issues Committee posed in a group photo with the private sector and NGO sponsors

บรูไนจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดทั่วประเทศในธีม “สร้างความสะอาดและบรูไนสีเขียว” (Clean and Green Brunei) โดยมีกำหนดเริ่มต้นวันที 1 ตุลาคม 2560

การรณรงค์ดังกล่าวมีเป้าหมายในการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดก่อนที่จะมีการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองราชสมบัติครบ 50 ของสมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านฮัซซานัล โบลเกียห์ ที่จะถึงในเดือนตุลาคมนี้

การเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานสำคัญ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงคณะกรรมการที่ปรึกษาในเรื่องความสะอาด เป็นต้น  โดยการรณรงค์ได้มีการเปิดตัว ‘scroll banner’

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับการตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและความสำเร็จขององค์กรในท้องถิ่น เกี่ยวกับการทำงานในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Brunei Environmental Adjudges, The Beach Bunch, Green Brunei, Politeknik Brunei, Universiti Brunei Darussalam (UBD)เป็นต้น

ขณะเดียวกัน การรณรงค์ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักในหมู่ประชาชนของประเทศในเรื่องของการรักษาความสะอาดและการสร้างความสวยงามของสภาพแวดล้อม ตลอดจนเพื่อให้เป็นการบรรลุถึงวิสัยทัศน์บรูไน 2035

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

]]>
http://aseanwatch.org/2017/10/03/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-30-%e0%b8%81-%e0%b8%a2-60/feed/ 0
บรูไน (1 – 15 ก.ย. 60) http://aseanwatch.org/2017/10/02/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-1-15-%e0%b8%81-%e0%b8%a2-60/ http://aseanwatch.org/2017/10/02/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-1-15-%e0%b8%81-%e0%b8%a2-60/#respond Mon, 02 Oct 2017 16:36:10 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31234 บรูไนจัดปั่นจักรยานเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษาแห่งองค์สุลต่าน

p01-1_20170904

เมื่อวันที่ 3 กันยายน ศกนี้ เหล่านักปั่นจักรยานนับพันคัน รวมถึงประชาชนชาวบรูไนต่างมารวมตัวกันบนถนนกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวันเนื่องในพิธีเปิดงานปั่นจักรยานเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษาของ สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ พระประมุขแห่งบรูไน

งานปั่นจักรยานในครั้งนี้ได้สร้างความพิเศษขึ้นไปอีกเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัส โบลเกียห์ ทรงเสด็จฯ ร่วมปั่นจักรยาน โดยทรงปั่นนำระยะทาง 11.5 กิโลเมตร นอกจากนี้ เจ้าฟ้าชายฮัจญี อัล-มุห์ตาดี บิลเลาะห์ มกุฎราชกุมาร,เจ้าชายอับดุล มาทีน และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงเข้าร่วมในการปั่นจักรยานเฉลิมพระชนมพรรษานี้ด้วย ตลอดจนบุคคลที่มีชื่อเสียงและคณะรัฐมนตรีได้เข้าร่วมปั่นจักรยานอีกด้วย

แหล่งที่มา: borneobulletin.com.bn

บรูไนเซ็น MOU กับออสเตรเลียเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและภาพยนตร์แห่งแรก

p06-1_20170906

สถาบันศิลปะ Mahakarya ของบรูไนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ TAFE Queensland Gold Coast ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมจากประเทศออสเตรเลีย เพื่อเป็นหนทางในการก้าวสู่การจัดตั้งวิทยาลัยด้านภาพยนตร์และศิลปะแห่งแรกของบรูไน

วิทยาลัยด้านภาพยนตร์และศิลปะนี้จะเปิดดำเนินการในปี 2561  เพื่อเป็นการปูทางสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในประเทศและจากต่างประเทศสำหรับการสร้างภาพยนตร์

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ลงนามโดยเจ้าของและผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันศิลปะ Mahakarya และผู้จัดการทั่วไปของ TAFE Queensland ทั้งนี้ โดยมีเอกอัครราชทูตบรูไนประจำออสเตรเลีย และผู้กำกับภาพยนตร์และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันศิลปะ Mahakarya ร่วมเป็นสักขีพยาน  บันทึกความเข้าใจระหว่างสองสถาบันนี้จะเป็นก้าวสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนครั้งแรกระหว่างมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและสถาบันการศึกษาเอกชนของบรูไน

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

กองทัพบรูไนและมาเลเซียเน้นย้ำส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

p09-1_20170907

กองทัพของบรูไน (RBAF) และกองทัพของมาเลเซีย (MAF) ได้ร่วมหารือเพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

ในระหว่างการประชุมคณะทำงานด้านการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมครั้งที่ 18 ของกองทัพทั้งสองประเทศ โดยมีวาระการหารือครอบคลุมทั้งเกี่ยวกับหลักสูตรและการฝึกอบรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านทางทหารและโปรแกรมในการศึกษาอบรม

ในการประชุมประจำปีของระหว่างสองกองทัพ จะเป็นเวทีสำหรับการทบทวนความคืบหน้าของการร่วมมือและการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายในการแบ่งปันข้อมูลตลอดจนการสำรวจการฝึกซ้อมในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

]]>
http://aseanwatch.org/2017/10/02/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-1-15-%e0%b8%81-%e0%b8%a2-60/feed/ 0
บรูไน (16 – 31 ส.ค. 60) http://aseanwatch.org/2017/09/11/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-31-%e0%b8%aa-%e0%b8%84-60/ http://aseanwatch.org/2017/09/11/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-31-%e0%b8%aa-%e0%b8%84-60/#respond Mon, 11 Sep 2017 15:44:03 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31150 ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่ดินในบรูไนผ่านการถือครองประเภท Strata Title

a4kphppsb2739szq3r6fc1pn6

ชาวต่างประเทศสามารถเป็นเจ้าของทีดินตลอดจนที่อยู่อาศัยในบรูไนได้ผ่านการถือครองในรูปแบบ Strata Title (หมายถึงสิทธิการถือครองที่สามารถมเป็นเจ้าของส่วนตัวผสานกันกับความเป็นเจ้าของร่วม) ซึ่งทางการจะอนุญาตให้สามารถถือครองทรัพย์สินได้นานถึง 99 ปี

กรมที่ดินของบรูไนได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวในระหว่างการนำเสนอ “การบริหารจัดการ Strata Title” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา การนำเสนอประเด็นนี้เป็นหนึ่งในเวทีคู่ขนานที่จัดขึ้นในระหว่างการประชุมสำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 14 ปี 2560 (14th Southeast Asia Survey Congress :SEASC) จัดโดยกรมการสำรวจ กระทรวงพัฒนาการ ในความร่วมมือกับสถาบันภูมิสารสนเทศบรูไน ภายใต้สมาพันธ์อาเซียนด้านการสำรวจที่ดินและการสำรวจภูมิสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินกล่าวว่า สืบเนื่องจากกฎหมายที่ดินของบรูไนกำหนดให้เฉพาะชาวบรูไนเท่านั้นที่สามารถถือครองที่ดินได้ ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมสำหรับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ที่มีแผนจะอาศัยในบรูไนระยะยาว จึงเสนอให้โอกาสในการถือครองทรัพย์สินในบรูไนได้

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

บรูไนจะร่วมมือกับจีนอย่างใกล้ชิดในธุรกิจฮาลาล

logo_bruneihalalfoods

นายโมฮัมหมัด ยัสมิน (Mohammad Yasmin) รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรมของบรูไนเปิดเผยว่า บรูไนมองถึงการพึ่งพาความร่วมมือกับจีนในภายภาคหน้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยเน้นย้ำว่า บรูไนมองว่าอาหารฮาลาลเป็นหนึ่งในรากฐานที่แข็งแกร่งของหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจระหว่างบรูไนกับจีน

แม้ว่าบรูไนเป็นประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรเพียง 4 แสนคนเท่านั้น แต่ก็มีศักยภาพในด้านของผลิตภัณฑ์ของประเทศที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลกเนื่องจากมีการรับรองจากองค์กรศาสนาที่สมบูรณ์และเข้มงวด ทั้งนี้ ตามรายงาน Thomson Reuters  พบว่า ในปัจจุบันบรูไนอยู่ในอันดับที่ 12 จาก 73 ประเทศในด้านเศรษฐกิจอิสลามระดับโลก 2017 และมีการปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 17 ในปีที่แล้ว

ข้อมูลทางสถิติที่เปิดเผยจากรัฐมนตรีนั้น แสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ้นปีที่แล้วรายได้โดยรวมของอุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศอยู่ที่ประมาณ 88 ล้านดอลลาร์บรูไนหรือราว 64.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้มีหลายโครงการที่กำลังเกิดขึ้นและมีการลงทุนจากจีน หลายโครงการนั้นเกี่ยวกับอาหาร เช่น บริษัทแปรรูปอาหารทะเล รวมถึงบริษัทดำเนินการแปรรูปและซื้อขายเครื่องเทศซึ่งได้รับการรับรองจากบรูไน

แหล่งที่มา chinadaily.com.cn

]]>
http://aseanwatch.org/2017/09/11/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-16-31-%e0%b8%aa-%e0%b8%84-60/feed/ 0