home

กัมพูชา

กัมพูชา (5-9 มี.ค. 55)

มีนาคม 11, 2012

กัมพูชาหว่านล้อมเกาหลีเหนือให้ร่วมเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ นาย Long Visalo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือ ระหว่างประเทศของกัมพูชากล่าวว่า กัมพูชามีความพยายามที่จะหว่านล้อมเกาหลีเหนือ ให้กลับมาเจรจา 6 ฝ่าย (Six Parties Talks) ระหว่าง จีน ญี่ปุ่น เกาเหนือ เกาหลีใต้ รัสเซียและสหรัฐ อีกครั้ง เพื่อยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ โดยได้กล่าวในโดอกาสเข้าร่วมประชุมกับนาย Park Haeyun ผู้อำนวยการงานกิจการเอเชียใต้และแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ที่จัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ โดยในระหว่างการประชุม... Read More »

กัมพูชา (27 ก.พ.-2 มี.ค. 55)

มีนาคม 6, 2012

รัฐบาลกัมพูชาและนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร่วมลงนามสัมปทานพื้นที่บริเวณ Mondulkiri และ Ratnakkiri ซึ่งถือเป็นการหาประโยชน์จากพื้นที่ของชนพื้นเมืองในบริเวณดังกล่าว นาย Chhith Sam Ath ผู้บริหาร NGO Forum กล่าวว่า ตนขอเรียกร้องให้รัฐบาลและกลุ่มนักธุรกิจ เคารพสิทธิของ ชนพื้นเมืองเดิมที่มีเหนือพื้นที่ของตน และโครงการดังกล่าวควรให้ใส่ใจต่อชนพื้นเมือง รวมทั้งมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ Read More »

กัมพูชา (18-24 ก.พ.55)

กุมภาพันธ์ 25, 2012

การใช้แรงงานเด็กทำให้กัมพูชาสูญเสียศักยภาพในการพัฒนาประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง กล่าวว่า การใช้แรงงานเด็กส่งผลให้ประเทศสูญเสียกำลังสมองของชาติ โดยเยาวชนกว่า 750,000 คน ได้รับผลกระทบดังกล่าวจากการเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม เจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลเรื่องแรงงานเด็กในกัมพูชากล่าวว่าสาเหตุที่ประเทศตกอยู่ในภาวะดัง กล่าวเกิดจากงบประมาณที่มีจำกัด ไม่เพียงพอต่อการนำเรื่องเข้าพิจารณาและแก้ไข หน่วยงานของตนจึงพยายามหาความช่วยเหลือจาก NGO กระทรวงมีความต้องการงบประมาณในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาอย่างน้อย 50,000 – 100,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปทำการตรวจสอบการใช้แรงงานเด็ก อย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งให้ความรู้กับครอบครัวของเด็กเกี่ยวกับผลเสียจากการ ให้บุตรหลานของตนเป็นแรงงานในวัยที่ไม่เหมาะสม นาย Veng Heang ผู้อำนวยการฝ่ายแรงงานเด็ก กล่าวว่า เด็กชาวกัมพูชากว่า 1.5... Read More »

กัมพูชา (11-17 ก.พ.55)

กุมภาพันธ์ 17, 2012

กัมพูชาทำความตกลงกับไทยเปิดด่านตรวจใหม่บริเวณชายแดน กัมพูชาและไทยร่วมกันเปิดด่านตรวจถาวร โดยสำรวจการเเบ่งเขตแดนร่วมกันตามข้อตกลงที่ เกิดขึ้นจากการประชุมหารือ 2 วันที่กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้ทำข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการเปิดด่านตรวจบริเวณ จังหวัดสระแก้วของไทย และ บันเตียเมียนเจย ของกัมพูชา ในวันที่ 5 มีนาคม ที่จะถึงนี้ นาย นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ ตัวแทนของไทยร่วมกับนาย Var Kim Hong ของกัมพูชาแถลงข่าวร่วมกันหลังจากการประชุม... Read More »

กัมพูชา (6-10 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 13, 2012

ชาวนาชาวกัมพูชายื่นอุทธรณ์ต่อกษัตริย์นโรดมสีหมุนี ชาวนายื่นอุทธรณ์ต่อกษัตริย์นโรดมสีหมุนีเพื่อขอให้ปล่อยตัวเพื่อนที่ถูกขังอยู่ในคุกหลังจากมีเรื่องเบาะแว้งกับตำรวจ หลังจากความล้มเหลวในการยื่นเรื่องไปที่สภา, ศาลากลางจังหวัด รวมถึงนายกฮุน เซ็น http://www.phnompenhpost.com/   Read More »

กัมพูชา (16-20 ม.ค. 55)

มกราคม 20, 2012

มุสลิมกลุ่มต่างๆ รวมตัวกันเพื่อให้สัตย์ปฏิญาณแก่พรรคสิทธิมนุษยชน พรรคฝ่ายค้านของกัมพูชา ผู้นำกลุ่ม Khmer Islam Movement และอดีตสมาชิกพรรคฟุนซินเป็ก (Funcinpec) กล่าวว่าเขาได้รวบรวมตัวแทนจากมุสลิมทั้ง 12 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคสิทธิมนุษยชน โดยยังได้กล่าวอีกว่าเคารพหลักการของทุกพรรคทุกฝ่าย และหลายฝ่ายมักจะพูดถึงประชาธิปไตย แต่ดูเหมือนจะเป็นประชาธิปไตยสำหรับปัจเจกไม่ใช่เพื่อส่วนรวม  อย่างไรก็ตาม นาย Cheam Yeap ฝ่ายกฎหมายอาวุโสของพรรครัฐบาล หรือ Cambodian People’s Party ได้กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่า กลุ่มชาวเขมรมุสลิมจะไม่สนับสนุนการรวมตัวและพรรคฝ่ายค้านเท่าใดนัก เนื่องจากพรรครัฐบาลคือพรรคที่ปลดปล่อยพวกเขาจากเขมรแดง (ที่มา: www.phnompenhpost.com)... Read More »

กัมพูชา (8-12 ม.ค. 55)

มกราคม 13, 2012

กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน         นาย Soeung Rathchavy ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่เมืองเสียมราฐ ซึ่งเป็นนครเก่าแก่ของอาณาจักรเขมร โดยปลัดกระทรวงของกัมพูชาได้ กล่าวว่า นครเสียมราฐเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของกัมพูชา ผลการประชุมคือการให้ประเทศอาเซียนนำคำประกาศด้านสิทธิมนุษยชนรวมทั้งหลักการ“Connectivity” ซึ่งครอบคลุมอาเซียนบวกสามคือ จีน, ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้โดย 3 เสาหลักของหลักการ “Connectivity” ประกอบไปด้วย ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในการเชื่อมโยง, การเชื่อมโยงในเชิงรูปธรรม และการเชื่อมโยงในเชิงสถาบันซึ่งทั้งสามประเด็นนี้มีความเชื่อมโยงกันในการสร้าง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการสร้างประชาคมคือการที่ทุกประเทศสมาชิกใช้กฏการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประชาชนของประเทศสมาชิก ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวของพลเมืองอาเซียนเป็นไปอย่างเสรี... Read More »

กัมพูชา (2-6 ม.ค. 55)

มกราคม 9, 2012

รัฐบาลกัมพูชาให้ขอทานและหญิงค้าประเวณีออกจากถนนในกรุงพนมเปญ เพื่อรองรับการจัดประชุมอาเซียนปีนี้ ชาวบ้านในบริเวณพระวิหาร ยื่นหนังสือถึงสมเด็จ ฮุนเซ็น ให้ช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐ Read More »

ข้อมูลพื้นฐานประเทศกัมพูชา

ธันวาคม 7, 2011

ข้อมูลพื้นฐานประเทศกัมพูชา Read More »