home

ลาว

ลาว (1-15 ธ.ค. 59)

ลาว (1-15 ธ.ค. 59)

ธันวาคม 18, 2016

1. ลาวเผยพบผู้กระทำความผิดลักลอบค้าไม้เถื่อนต่อเนื่อง หลังรัฐบาลออกกฎหมายสั่งห้ามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 2. ชาวลาวเดินหน้าร้องภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหาโรงงานเผาอิฐปล่อยหมอกควันเสียสู่อากาศกระทบการดำรงชีวิตประจำวัน Read More »

ลาว (16-30 พ.ย. 59)

ลาว (16-30 พ.ย. 59)

ธันวาคม 18, 2016

1. ลาวมีนโยบายสร้างเขื่อนเพิ่มเติมบริเวณลำน้ำสาขาหลักของแม่น้ำโขง ขณะที่หลายฝ่ายมองว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลจากเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนดอนสะโฮงยังไม่ได้รับการแก้ไข 2.จีนเข้าพบลาว ขอความร่วมมือให้ดำเนินการใช้กฎหมายอย่างรัดกุมเพื่อแก้ปัญหาการก่อการร้าย ยาเสพติด รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติ Read More »

ลาว (1-15 พ.ย. 59)

ลาว (1-15 พ.ย. 59)

พฤศจิกายน 18, 2016

1. ลาวอนุมัติกฎหมายจำกัดการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 2. นายกรัฐมนตรีลาวกล่าวเน้นย้ำ ครูทุกคนจะต้องได้เงินเดือนครบถ้วนและตรงเวลา พร้อมออกคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบหาสาเหตุความขัดข้องดังกล่าว Read More »

ลาว (16-31 ต.ค. 59)

ลาว (16-31 ต.ค. 59)

ตุลาคม 25, 2016

1.สปป.ลาว เข้าหารือร่วมกับเวียดนามเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการลงทุน หวังอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนเวียดนาม พร้อมคาดว่าเวียดนามจะเข้ามาลงทุนใน สปป.ลาวใหญ่เป็นอันดับสามภายในปี 2575 2.นักโบราณคดีออสเตเรียเปิดเผยแผนงานว่า จะดำเนินการสร้างทุ่งไหหินใน สปป.ลาวขึ้นมา ด้วยเครื่องมือสามมิติเสมือนจริง และหวังว่าในวันหนึ่งผู้คนจะสามารถเข้าชมสถานที่จริงผ่านเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ได้ Read More »

ลาว (16-30 ก.ย. 59)

ลาว (16-30 ก.ย. 59)

ตุลาคม 5, 2016

1. สปป.ลาว ประกาศจะยุติการจัดตั้งฟาร์มเสือเพื่อบรรเทาปัญหาการลักลอบค้าเสือผิดกฎหมายขณะที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าเปิดเผยว่า พบการค้าเสือผิดกฎหมายในตลาดมืดเกี่ยวโยงกับประเทศจีน ไทย และเวียดนาม 2.จีนลงนามในข้อตกลงสร้างรถไฟเชื่อมเมืองบ่อเต็น–นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ด้วยงบประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี Read More »

ลาว (1-15 ก.ย. 59)

ลาว (1-15 ก.ย. 59)

กันยายน 18, 2016

1. ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวสนับสนุนให้ผู้นำเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชน พร้อมแนะนำแนวคิดใหม่เพื่อเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในภูมิภาค 2. ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศอนุมัติเงิน 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อกำจัดระเบิดตกค้างในลาว ตั้งแต่ช่วงสงครามเวียดนาม ให้แล้วเสร็จภายในปี Read More »

ลาว (16-31 ส.ค.59)

ลาว (16-31 ส.ค.59)

สิงหาคม 30, 2016

1.สปป.ลาว เข้าศึกษาโครงสร้างการทำงานของคณะกรรมการจังหวัดและเทศบาลประชาชนของเวียดนามเพื่อนำไปปรับใช้กับประเทศ Read More »

ลาว (1-15 ส.ค.59)

สิงหาคม 18, 2016

1.ในวาระครบรอบ 55 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตลาว – จีน ทั้งสองประเทศได้ถือโอกาสนี้ในการหารือกระชับความสัมพันธ์ผ่านการส่งเสริมกรอบความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจร่วมกัน 2.สปป.ลาว คัดเลือกผู้แทนประเทศเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาประชาชนอาเซียน พร้อมกำชับให้หลีกเลี่ยงการพูดถึงปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 3.สปป.ลาว มีเป้าหมายเปลี่ยนภาพลักษณ์จากการเป็นประเทศที่พึงพิงจีนและหันรับการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เพื่อบรรลุสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง Read More »

ลาว (16 – 31 ก.ค.59)

สิงหาคม 5, 2016

1. จีนเปิดเผยว่า สปป.ลาวให้การสนับสนุนตนเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ แต่จำต้องปฎิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ ส่งผลให้การแสดงความเห็นอยู่ในวงจำกัด 2. ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 49 เน้นประสานความร่วมมือ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ASEAN Vision Read More »

ลาว (1-15 ก.ค. 59)

กรกฎาคม 20, 2016

1.สปป.ลาว กำหนดขอบเขตการพูดคุยประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ หลังรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ Read More »