home

ไทย

นายกฯร่วมประชุมผู้นำ ACMECS ที่เมียนมาร์

นายกฯร่วมประชุมผู้นำ ACMECS ที่เมียนมาร์

มิถุนายน 22, 2015

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะออกเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 6 ซึ่งเมียนมาร์เป็นเจ้าภาพ ผลักดันความร่วมมือในภูมิภาค Read More »

นายกรัฐมนตรีไทยเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ

นายกรัฐมนตรีไทยเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ

มิถุนายน 14, 2015

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ พร้อมเข้าร่วมการประชุม Leader’s Retreat กับนายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 Read More »

กระทรวงพาณิชย์ไทยเดินหน้าขยายการลงทุนในเวียดนาม

กระทรวงพาณิชย์ไทยเดินหน้าขยายการลงทุนในเวียดนาม

เมษายน 21, 2015

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าจะนำนักธุรกิจไทย ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมธนาคารไทย เดินทางเยือนกรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายนนี้ เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน โดยมีกำหนดจะพบปะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ในวันที่ 22 เมษายน เพื่อหารือถึงแนวทางส่งเสริมการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศ Read More »

คณะผู้แทนไทยเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ

คณะผู้แทนไทยเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ

เมษายน 13, 2015

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะได้เดินทางเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายนที่ผ่านมา ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ Read More »

นายกรัฐมนตรีเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ

นายกรัฐมนตรีเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ

เมษายน 3, 2015

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของกษัตริย์ฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไนฯ เพื่อสานต่อผลการหารือระหว่างทั้งสองฝ่ายระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ณ นครปูซาน เมื่อเดือนธันวาคม 2557 โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการเกษตรและประมง การค้าการลงทุนให้มีผลเป็นรูปธรรม Read More »

ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เตรียมอนุญาตให้ขายหลักทรัพย์ระหว่างกันได้

ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เตรียมอนุญาตให้ขายหลักทรัพย์ระหว่างกันได้

มีนาคม 6, 2015

คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ของไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมทั้งธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อให้กระบวนการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลอาเซียน สามารถกระทำได้รวดเร็วขึ้น ระหว่างการประชุมกลุ่มหน่วยงานกำกับตลาดทุนอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย Read More »

ไทยเดินหน้าผลักดันการยกระดับและแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบ FTA อาเซียน-จีน

ไทยเดินหน้าผลักดันการยกระดับและแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบ FTA อาเซียน-จีน

กุมภาพันธ์ 23, 2015

ไทยและอาเซียนประสบความสำเร็จในการผลักดันการเจรจาการยกระดับความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-จีน รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้มีข้อสรุปด้านพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าอาเซียน-จีน ภายหลังจากที่การเจรจาได้ยืดเยื้อมานานกว่า 2 ปี นอกจากนี้ อาเซียนและจีนยังตกลงที่จะหารือการเปิดเสรีสินค้าอ่อนไหวเพิ่มเติม การเดินหน้าเจรจาการค้าบริการและการลงทุน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการค้าต่าง ๆ ระหว่างกัน Read More »

ไทย-บรูไน เตรียมขยายความร่วมมือด้านการศึกษา

ไทย-บรูไน เตรียมขยายความร่วมมือด้านการศึกษา

กุมภาพันธ์ 16, 2015

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมร่วมกับ นายจูไนดี้ บินฮัจจี อับดุลราห์มาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของบรูไน พร้อมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษา ไทย - บรูไนดารุสซาลาม ครั้งที่ 2 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - บรูไน ที่ประเทศบรูไน Read More »

รัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียเยือนไทย

รัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียเยือนไทย

กุมภาพันธ์ 6, 2015

เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา นายฮิชามมุดดิน บิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เดินทางเยือนได้และเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 52 ในวันเดียวกัน Read More »

รองนายกรัฐมนตรีไทยเยือนบรูไนกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกด้าน

รองนายกรัฐมนตรีไทยเยือนบรูไนกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกด้าน

กุมภาพันธ์ 6, 2015

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2558 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไนฯ ที่ดำเนินมากว่า ๓๑ ปี อย่างใกล้ชิดในทุกระดับและมีความร่วมมือครอบคลุมหลายด้าน Read More »