home

10 ชาติอาเซียน

เวียดนาม (2-6 ม.ค. 55)

มกราคม 9, 2012

ประธานาธิบดีเวียดนามกระตุ้นสหภาพเเรงงานให้ปกป้องแรงงาน รับบาลตั้งเป้าให้ผู้ผลิตอาหารในเวียดนามปฏิบัติตามข้อบังคับด้านมาตรฐานอาหาร Read More »

กัมพูชา (2-6 ม.ค. 55)

มกราคม 9, 2012

รัฐบาลกัมพูชาให้ขอทานและหญิงค้าประเวณีออกจากถนนในกรุงพนมเปญ เพื่อรองรับการจัดประชุมอาเซียนปีนี้ ชาวบ้านในบริเวณพระวิหาร ยื่นหนังสือถึงสมเด็จ ฮุนเซ็น ให้ช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐ Read More »

พม่า (2-6 ม.ค. 55)

มกราคม 9, 2012

รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษ วิลเลี่ยม เฮค เยือนพม่า ราคาน้ำมันของพม่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% Read More »

บรูไน (23-30 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 30, 2011

1.UNIVERSITI Brunei Darussalam (UBD) และ Science and Technology Policy Institute (STEPI) ของเกาหลีใต้ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อการวางนโยบายแห่งชาติในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2.หลังจากที่มีข่าวการตรวจพบเชื่อไวรัส H5N1 ที่ฮ่องกง สำนักงานเกษตรกรรมและอาหารภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรบรูไนจึงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการณ์เพื่อการควบคุมโรคติดต่อ เช่น การตรวจสอบสัตว์ปีกในฟาร์มท้องถิ่นด้วยการเจาะตัวอย่างเลือด เป็นต้น 3.พระราชบัญญัติแรงงานของบรูไนเริ่มมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มกราคม 2012 โดยจะไม่รับรองการสมัครทำงานของแรงงานต่างชาติโดยบริษัทนายหน้าจัดหาแรงงานรวมถึงบุคคลทั่วๆ ไป โดยไม่มีใบอนุญาตจากสำนักงานแรงงานอีกต่อไป Read More »

อินโดนีเซีย (26-29 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 30, 2011

1. อินโดนีเซียลังเลที่จะเข้าร่วมในกรอบความตกลงภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership Framework - TPP) ซึ่งเป็นความตกลงทางการค้าแบบพหุภาคีที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล 2. อินโดนีเซียเสนอความร่วมมือด้านความมั่นคงแก่พม่าระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีครั้งที่ Read More »

ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน เยือนไทย

ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน เยือนไทย

ธันวาคม 24, 2011

ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีของจีน เยือนประเทศไทย และได้เป็นสักขีพยานในการลงนามความเข้าใจร่วม หรือ Memorandum of Understandings (MOU) กับไทยในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิเช่น ความร่วมมือในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เชื่อมกับลาว และประเทศอื่นๆในอาเซียน Read More »

พม่าพยายามปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง

พม่าพยายามปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง

ธันวาคม 14, 2011

หลังรัฐบาลพม่าได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตย Read More »

กรมส่งเสริมการส่งออกเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ธันวาคม 14, 2011

1. กรมส่งเสริมการส่งออกเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2.ธนาคารกรุงไทยแนะธนาคารพาณิชย์ไทยเร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีภาคการเงิน 3.กระทรวงการคลังสนับสนุนให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในไทยให้มากขึ้น 4.หอการค้าจังหวัดกาญจบุรีแนะจัดโซนนิ่งเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียน 5.เจ้าหน้าที่เปิดศูนย์คุ้มกันเรือบริเวณแม่น้ำโขง 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏกระชับความร่วมมือด้านวิชาการกับลาว เวียดนาม และกัมพูชา 7.ไทยและมาเลเซียตกลงสร้างถนนสตูล-ปะลิส Read More »

ข้อมูลพื้นฐานประเทศกัมพูชา

ธันวาคม 7, 2011

ข้อมูลพื้นฐานประเทศกัมพูชา Read More »