home

คลิปวิดีโอ

ASEAN Journey ตอน ภาพยนตร์อุษาคเนย์

ASEAN Journey ตอน ภาพยนตร์อุษาคเนย์

พฤศจิกายน 15, 2012

รายการ ASEAN Journey ตอน ภาพยนตร์อุษาคเนย์ Read More »

ตอบโจทย์: มองจีนมองประชาคมอาเซียน 2015

ตอบโจทย์: มองจีนมองประชาคมอาเซียน 2015

พฤศจิกายน 13, 2012

ตอบโจทย์: มองจีนมองประชาคมอาเซียน 2015   Read More »

คลิปสิงคโปร์ รณรงค์ให้ประชาชนผลิตทายาทในวันชาติ

คลิปสิงคโปร์ รณรงค์ให้ประชาชนผลิตทายาทในวันชาติ

สิงหาคม 15, 2012

Read More »

เส้นทางสู่ AEC ของไทย Chapter 5

เส้นทางสู่ AEC ของไทย Chapter 5

มิถุนายน 15, 2012

Read More »

เส้นทางสู่ AEC ของไทย Chapter 4

เส้นทางสู่ AEC ของไทย Chapter 4

เมษายน 4, 2012

Read More »

การสัมภาษณ์เรื่อง “ความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียน พัฒนาการ และแนวโน้มในอนาคต”

การสัมภาษณ์เรื่อง “ความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียน พัฒนาการ และแนวโน้มในอนาคต”

มีนาคม 14, 2012

สัมภาษณ์ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตอนที่ 1 ความร่วมมือด้านความมั่นคงในอาเซียน ตอนที่ 2 ความร่วมมือด้านภัยภิบัติในอาเซียน สามารถดูรายละเอียดการสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้จาก – สรุปการสัมภาษณ์ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.pdf             Read More »

เส้นทางสู่ AEC ของไทย Chapter 3

เส้นทางสู่ AEC ของไทย Chapter 3

มีนาคม 6, 2012

Read More »

เส้นทางสู่ AEC ของไทย  Chapter 2

เส้นทางสู่ AEC ของไทย Chapter 2

กุมภาพันธ์ 25, 2012

Read More »

ASEAN meet to promote peace in South-China Sea

ASEAN meet to promote peace in South-China Sea

กุมภาพันธ์ 5, 2012

Read More »

คอนเสิร์ตอาเซียนครั้งที่ 1 (21 มกราคม 2555)

คอนเสิร์ตอาเซียนครั้งที่ 1 (21 มกราคม 2555)

มกราคม 29, 2012

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 เวลา 20.00-23.00 น. มีการจัดคอนเสิร์ตอาเซียนครั้งที่ 1 ขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ เวียงจันทน์ โดยมีศิลปินจากทั้ง 10 ชาติสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมเพื่อกระชับความร่วมมือและสัมพันธภาพในหมู่สมาชิกอาเซียน แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยตัวแทนศิลปินจากประเทศไทยที่เดินทางไปเข้าร่วม ได้แก่ ดิว เดอะสตาร์ Read More »