home

คลิปวิดีโอ

ASEAN Plus Ramayana: ‘ยกรบ-สีดาลุยไฟ’ นักแสดงจากฟิลิปปินส์

ASEAN Plus Ramayana: ‘ยกรบ-สีดาลุยไฟ’ นักแสดงจากฟิลิปปินส์

เมษายน 27, 2016

ASEAN Plus Ramayana: ‘ยกรบ-สีดาลุยไฟ’ นักแสดงจากฟิลิปปินส์ กระทรวงวัฒนธรรมเชิญคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงรามายณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ เข้าร่วมจัดมหกรรมรามายณะอาเซียน (ASEAN Plus Ramayana) ที่มีกำหนดการแสดงที่บริเวณท้องสนาหลวง โรงละครแห่งชาติ และหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในความเหมือน ความต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศอาเซียน... Read More »

ASEAN Plus Ramayana: ‘พระรามยกศร’ การแสดงรวมชาติในอุษาคเนย์

ASEAN Plus Ramayana: ‘พระรามยกศร’ การแสดงรวมชาติในอุษาคเนย์

เมษายน 26, 2016

ASEAN Plus Ramayana: ‘พระรามยกศร’ การแสดงรวมชาติในอุษาคเนย์ กระทรวงวัฒนธรรมเชิญคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงรามายณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ เข้าร่วมจัดมหกรรมรามายณะอาเซียน (ASEAN Plus Ramayana) ที่มีกำหนดการแสดงที่บริเวณท้องสนาหลวง โรงละครแห่งชาติ และหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในความเหมือน ความต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศอาเซียน... Read More »

การเมืองพม่าเปลี่ยนไป เศรษฐกิจไทยต้องฉวยประโยชน์

การเมืองพม่าเปลี่ยนไป เศรษฐกิจไทยต้องฉวยประโยชน์

เมษายน 25, 2016

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอโครงการ ASEAN Podcast เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาให้สามารถขยายความรู้ให้ทั่วถึงแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ใน Ep 03 เสนอประเด็นเรื่อง “การเมืองพม่าเปลี่ยนไป เศรษฐกิจไทยต้องฉวยประโยชน์” โดยนายอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Read More »

ทำไมชาวเมียนมาจึงเรียกซูจีว่า ‘Mother Suu’

ทำไมชาวเมียนมาจึงเรียกซูจีว่า ‘Mother Suu’

เมษายน 24, 2016

Coconuts TV นำเสนอสารคดีเรื่อง ‘Mother Suu: Why Myanmar Loves Aung San Suu Kyi’ (ทำไมชาวเมียนมาจึงเรียกซูจีว่า ‘Mother Suu’) Read More »

ยาดแย่งการพัฒนา: สปป.ลาวบนจุดบรรจบแห่งการเปลี่ยนแปลง(2)

ยาดแย่งการพัฒนา: สปป.ลาวบนจุดบรรจบแห่งการเปลี่ยนแปลง(2)

เมษายน 19, 2016

เทปบันทึกงานเสวนาวิชาการเรื่อง ‘เรื่องราว เรื่องลาว: ประสบการณ์นักวิจัยไทยในลาวบนเส้นทางสู่ปี 2020’ พร้อมงานเปิดตัวหนังสือเรื่อง ‘ยาดแย่ง การพัฒนาและความทันสมัยในลาว’ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของนักวิชาการไทย ที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามใน สปป. ลาว (ช่วงที่ 2) จัดโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัผมนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา ม.เชียงใหม่ Read More »

ยาดแย่งการพัฒนา: สปป.ลาวบนจุดบรรจบแห่งการเปลี่ยนแปลง(1)

ยาดแย่งการพัฒนา: สปป.ลาวบนจุดบรรจบแห่งการเปลี่ยนแปลง(1)

เมษายน 18, 2016

เทปบันทึกงานเสวนาวิชาการเรื่อง ‘เรื่องราว เรื่องลาว: ประสบการณ์นักวิจัยไทยในลาวบนเส้นทางสู่ปี 2020’ พร้อมงานเปิดตัวหนังสือเรื่อง ‘ยาดแย่ง การพัฒนาและความทันสมัยในลาว’ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของนักวิชาการไทย ที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามใน สปป. ลาว (ช่วงที่ 1) จัดโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัผมนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา ม.เชียงใหม่ Read More »

เศรษฐกิจ-การเคลื­่อนย้ายแรงงาน ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด

เศรษฐกิจ-การเคลื­่อนย้ายแรงงาน ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด

เมษายน 17, 2016

ASEANscape ตอนที่ 1: สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าข้ามแดนและการเคลื­่อนย้ายแรงงานในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักข่าวประชาธรรม เสนอรายการ ASEANscape พาคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจกับการเปลี­ยนแปลงในอาเซียนจากมุมมองในระดับล่าง และความเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ Read More »

การผลัดเปลี่ยนอำนาจในเวียดนาม และความเป็นมา

การผลัดเปลี่ยนอำนาจในเวียดนาม และความเป็นมา

เมษายน 16, 2016

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอนำเสนอโครงการ ASEAN Podcast เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาให้สามารถขยายความรู้ให้ทั่วถึงแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ใน Ep 02 เสนอประเด็นเรื่อง "การผลัดเปลี่ยนอำนาจในเวียดนาม และความเป็นมา" โดย อาจารย์มรกตวงศ์ ภูมิพลับ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Read More »

มรดกตกทอด อาณานิคมในพม่า

มรดกตกทอด อาณานิคมในพม่า

เมษายน 15, 2016

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอนำเสนอโครงการ ASEAN Podcast เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาให้สามารถขยายความรู้ให้ทั่วถึงแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ใน Ep 01 เสนอประเด็นเรื่อง "มรดกตกทอดอาณานิคมในพม่า" โดย ดร. ลลิตา หาญวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

การเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียน

การเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียน

เมษายน 1, 2016

วีดีโอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียน โดยกรมประชาสัมพันธ์ Read More »