home

ความสัมพันธ์ทวิภาคีในอาเซียน

เวียดนามและลาวยกระดับควาทสัมพันธ์ และให้ปี 2012 เป็นปีแห่งมิตรภาพและความเป็นนำ้หนึ่งอันเดียว

กุมภาพันธ์ 12, 2012

เวียดนามและลาวยกระดับควาทสัมพันธ์ และให้ปี 2012 เป็นปีแห่งมิตรภาพและความเป็นนำ้หนึ่งอันเดียว Read More »

สิงค์โปร์และพม่ากระชับความสัมพันธ์

สิงค์โปร์และพม่ากระชับความสัมพันธ์

กุมภาพันธ์ 3, 2012

ประธานาธิบดี เต็ง เส่ง ของพม่าพร้อมคณะได้เดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.- 1 ก.พ. โดยการเดินทางเยือนดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนื่องจากพม่าได้ปิดประเทศมานาน ทั้งนี้ สิงคโปร์ได้ยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือพม่าในหลายๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของพม่า ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โดยเน้นการผลักดัน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ การบริหารรัฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังจะให้ความช่วยเหลือในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับการเปลี่ยนสู่ระบบประชาธิปไตย และจัดการฝึกอบรมในด้านกฏหมาย การเงิน และธนาคาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในด้านการค้า การท่องเที่ยว... Read More »

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เยือนฟิลิปปินส์

มกราคม 20, 2012

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เยือนฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ ซึ่งประกอบไปด้วย นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายนิรุตติ คุณวัฒน์ รองเลขาธิการฝ่ายการเมือง และนางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังอนุสาวรีย์โฮเซ ริซาล โดยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาซึ่งมีนายกเทศมนตรีและผู้บัญชาการทหารเรือรอให้การต้อนรับ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปยังทำเนียบประธานาธิบดีมาลากันยัง เพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ โดยมีการตรวจแถวทหารเกียรติยศ และลงนามในสมุดเยี่ยม ก่อนจะร่วมหารือข้อราชการกับนายเบนิกโน เอส อาคีโน ที่สาม ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ จากนั้นจึงเป็นการหารือแบบเต็มคณะ... Read More »

เจ้าชายบรูไนเยือนฐานทัพอากาศสิงคโปร์

มกราคม 13, 2012

รัฐมนตรีความมั่นคงสิงคโปร์ดร. Ng Eng Hen เป็นเจ้าภาพต้อนรับการมาเยือนเป็นระยะเวลา4วันของเจ้าชายAl-Muhtadee Billah แห่งบรูไนที่ฐานทัพอากาศSembawang เมื่อเช้าวันอังคารซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีในด้านความมั่นคงระหว่างทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานโดยในระหว่างการเยือนสิงคโปร์เจ้าชายได้เยี่ยมชมเฮลิคอปเตอร์Sikorsky S-70B และทดลองบังคับเฮลิคอปเตอร์CH-47 Chinook ในโปรแกรมจำลองอีกทั้งยังได้เยี่ยมชมสนามฝึกที่Murai Urban Training Facility และได้มีโอกาสขับรถขนส่งทหารราบTERREX (ที่มา: channelnewsasia.com Read More »

ลาวเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับเวียดนาม

มกราคม 13, 2012

นายกรัฐมนตรีทองสิงทำมะวงพบปะกับคณะผู้แทนระดับสูงจากเวียดนามนำโดยรองนายกรัฐมตรีNguyen Xuan Phuc ในการประชุมครั้งที่34 ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลเวียดนาม–ลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการศึกษาและวิทยาศาสตร์และเทคโนยีโดยในที่ประชุมดังกล่าวทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนและมุ่งเพิ่มการค้าระหว่างกันเป็น1 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2012 และ2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2015 โดยในปัจจุบันธุรกิจของเวียดนามมีการลงทุนมากกว่า3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในลาวคิดเป็นอันดับสองของนักลงทุนต่างชาตินอกจากนี้ลาวและเวียดนามตกลงที่จะกระชับการดำเนินการตามแถลงการณ์ร่วมและความตกลงระดับสูงต่างๆเพื่อ “เป็นการต้อนรับปีแห่งความสามัคคีและมิตรภาพระหว่างเวียดนามและลาว2012.” (ที่มา: kplnet.net) Read More »

รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเร่งให้พม่าปฏิรูปประเทศ เพื่อให้พร้อมต่อการเป็นประธานอาเซียนปี 2014

รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเร่งให้พม่าปฏิรูปประเทศ เพื่อให้พร้อมต่อการเป็นประธานอาเซียนปี 2014

มกราคม 3, 2012

รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเร่งให้พม่าปฏิรูปประเทศ เพื่อให้พร้อมต่อการเป็นประธานอาเซียนปี Read More »

Underconstruction

ธันวาคม 14, 2011

Read More »