home

ห้องข่าว

ฟิลิปปินส์ (1 – 15 พ.ค. 60)

ฟิลิปปินส์ (1 – 15 พ.ค. 60)

พฤษภาคม 19, 2017

1. ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เตขอเวลา 3 ปีเพื่อทำให้ประเทศมีเสถียรภาพและปรับปรุงแก้ไขชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฟิลิปปินส์ให้ดีขึ้น 2. กฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถมีผลบังคับใช้แล้วหลังจากการประกาศใช้กฎหมายสาธารณรัฐที่ 10913 หรือรัฐบัญญัติห้ามสิ่งรบกวนขณะขับรถ (Anti-Distracted Driving Act) ผู้ใช้รถยังจะใช้โทรศัพท์มือถือต่อไปได้แต่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม Read More »

บรูไน (1 – 15 พ.ค. 60)

บรูไน (1 – 15 พ.ค. 60)

พฤษภาคม 17, 2017

1. กระทรวงการคลังของบรูไนแถลงว่า สมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ องค์สุลต่านผู้เป็นประมุขของบรูไนได้ให้ความเห็นชอบการแก้ไขกฎหมายบริษัท (Companies Act) ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขครั้งนี้คือ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกในการทำธุรกิจโดยเฉพาะการให้สิทธิสำหรับผู้มีทุนน้อย 2. รัฐบาลบรูไน บริษัท Darussalam Assets Sdn Bhd ซึ่งเป็นริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนของกระทรวงการคลังบรูไน และบริษัท China Fortune Land Development หรือ CFLD (สิงคโปร์) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ... Read More »

เวียดนาม (1 – 15 พ.ค. 60)

เวียดนาม (1 – 15 พ.ค. 60)

พฤษภาคม 17, 2017

1. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา เวียดนามและสหภาพยุโรปหรือ EU สรุปผลการเจรจาที่ยืดเยื้อมากว่า 6 ปีของข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (negotiations for a voluntary partnership agreement : VPA) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาธรรมาภิบาลและการค้าเกี่ยวกับป่าไม้ 2. นายฟุมิโอะ คิชิดะ (Fumio Kishida) รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและนายฝาม บินห์ มินห์ (Pham Binh Minh)... Read More »

กัมพูชา (1-15 พ.ค. 2560)

กัมพูชา (1-15 พ.ค. 2560)

พฤษภาคม 17, 2017

1. สมเด็จฮุน เซน กล่าวว่าหากประชาชนไม่ให้การสนับสนุนพรรคของเขา อาจนำไปสู่การเกิดสงครามกลางเมือง 2. ภาคประชาสังคมตรวจสอบพบว่า กลุ่มทุนลักลอบตัดไม้จำนวนมหาศาลในกัมพูชาเพื่อส่งออกไปยังเวียดนาม Read More »

เมียนมา (1-15 พ.ค. 2560)

เมียนมา (1-15 พ.ค. 2560)

พฤษภาคม 17, 2017

1. คณะกรรมการเพื่อความเป็นเอกภาพรัฐฉาน เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาให้ความสนใจความเสมอภาคของคนทุกกลุ่มในเมียนมา 2. เมียนมามีนโยบายจัดซื้อเรือดำน้ำ หวังใช้เป็นยุทโทปกรณ์เสริมกำลังทางการทหาร Read More »

ลาว (1-15 พ.ค. 2560)

ลาว (1-15 พ.ค. 2560)

พฤษภาคม 16, 2017

1. ผู้นำลาวและผู้นำจีน ประสานความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” 2. ผู้นำลาวและผู้นำมาเลเซีย หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ หวังกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน Read More »

เมียนมา (16-30 เม.ย. 2560)

เมียนมา (16-30 เม.ย. 2560)

พฤษภาคม 13, 2017

1.เมียนมา มีนโยบายเก็บภาษีจากผู้ทีเดินทางมาเมียนมาในระยะเวลาสั้นๆ คาดว่าจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายใน 6 เดือนนี้ 2. กระทรวงแรงงานหวังขจัดปัญหาแรงงานเด็ก ตามแนวนโยบายของนายถิ่น จ่อ ประธานาธิบดีของเมียนมา Read More »

ลาว (16-30 เม.ย. 2560)

ลาว (16-30 เม.ย. 2560)

พฤษภาคม 13, 2017

1. ADB คาดว่า เศรษฐกิจลาวจะขยายตัวขึ้น ปัจจัยหนึ่งมาจากความต้องการก้าวเข้าสู่การเป็นแหล่งพลังงานแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. รัฐบาลลาวอนุญาตให้ต่างชาติที่ดินภายในประเทศได้สูงสุดเพียง 50 ปี จากเดิมที่กำหนดไว้ 99 ปี Read More »

กัมพูชา (16-31 เม.ย. 2560)

กัมพูชา (16-31 เม.ย. 2560)

พฤษภาคม 10, 2017

1.กัมพูชา มีนโยบายปรับค่าจ้างแรงงานและมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อนการเลือกตั้งของรัฐบาลในวันที่ 4 มิถุนายน 2560 2.กัมพูชาร่วมมือกับสหประชาชาติ เข้าปิดสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าผิดกฎหมาย ที่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการรอรับเงินบริจาคจากกลุ่มนักท่องเที่ยว Read More »

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติครั้งที่ 1/2560

พฤษภาคม 9, 2017

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม 31 หน่วยงาน การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในประเทศในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง Read More »