home

ข่าวสารอาเซียน

อาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เตรียมพร้อมลงนามพิธีสารปรับปรุง FTA

อาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เตรียมพร้อมลงนามพิธีสารปรับปรุง FTA

กรกฎาคม 17, 2014

อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์มีกำหนดจะลงนามในร่างพิธีสารเพื่อปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 19 ในเดือนสิงหาคมนี้ ณ ประเทศเมียนมาร์ Read More »

อาเซียนหารือ JICA ส่งเสริมความร่วมมือรอบด้าน

อาเซียนหารือ JICA ส่งเสริมความร่วมมือรอบด้าน

กรกฎาคม 15, 2014

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนได้ให้การต้อนรับนายนาคากาวะ ฮิโรอากิ ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency - JICA) ประจำอาเซียนคนใหม่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยทั้งสองได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ JICA และยืนยันจะส่งเสริมความร่วมมือรอบด้าน ทั้งการค้า การลงทุน การศึกษา และการจัดการภัยพิบัติ Read More »

เลขาธิการอาเซียนเยือนรัสเซีย

เลขาธิการอาเซียนเยือนรัสเซีย

กรกฎาคม 11, 2014

นายลี เซียง ลุง เลขาธิการอาเซียน เดินทางเยือนรัสเซีย ตามคำเชิญของนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซีย ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย โดยผู้แทนจากรัสเซียได้ยืนยันถึงเจตนารมย์ในการสานสัมพันธ์กับอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น Read More »

ผู้แทนอาเซียนหารือ ASEAN-Canada Dialogue ครั้งที่ 11 ที่สิงคโปร์

ผู้แทนอาเซียนหารือ ASEAN-Canada Dialogue ครั้งที่ 11 ที่สิงคโปร์

กรกฎาคม 4, 2014

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่าน อาเซียนได้จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ASEAN-Canada Dialogue ครั้งที่ 11 ที่สิงคโปร์ เพื่อทบทวนพัฒนาการที่สำคัญทั้งในอาเซียนและแคนาดา และความคืบหน้าในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับแคนาดา Read More »

บรูไนเป็นเจ้าภาพจัดฟอรั่มนักศึกษาอาเซียน

บรูไนเป็นเจ้าภาพจัดฟอรั่มนักศึกษาอาเซียน

มิถุนายน 27, 2014

สำนักข่าวซินหัวได้รายงานว่า มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสลาม (Universiti Brunei Darussalam-UBD) ได้เป็นเจ้าภาพจัดฟอรัมผู้นำนักศึกษาอาเซียนครั้งที่ 3 (3rd ASEAN Student Leaders Forum -ASLF) ภายใต้หัวข้อ "Youth with Vision- Establishment of youth leaders as ASEAN Unit" เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา Read More »

อาเซียนส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ

อาเซียนส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ

มิถุนายน 26, 2014

นายอิสมาอิล ซาบรี บิน ยาคอบ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย และประธานรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรกรรมและป่าไม้คนใหม่ เข้าพบนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน โดยนายเลได้แสดงความมั่นใจว่า ความรู้ความสามารถของนายยาคอบ จะช่วยพัฒนาความร่วมมือของอาเซียนด้านอาหาร เกษตรกรรม และป่าไม้ ได้อย่างแน่นอน Read More »

อาเซียนกระชับความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศ

อาเซียนกระชับความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศ

มิถุนายน 25, 2014

อาเซียนจัดเวทีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนรับผิดชอบด้านสารสนเทศครั้งที่ 12 (12th AMRI) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ประเทศเมียนมาร์ โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการผลักดันบทบาทของความร่วมมือด้านสื่อสารสนเทศ ในการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน Read More »

อาเซียนขยายความสัมพันธ์กับโปรตุเกส

อาเซียนขยายความสัมพันธ์กับโปรตุเกส

มิถุนายน 23, 2014

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนต้อนรับนายโยอาคิม เดอ เลมูส (Joaquim Alberto de Soura Moreira de Lemos) ทูตโปรตุเกสประจำอาเซียนคนใหม่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา Read More »

อาเซียนประชุมเกาหลีใต้หารือความสัมพันธ์ในอนาคต

อาเซียนประชุมเกาหลีใต้หารือความสัมพันธ์ในอนาคต

มิถุนายน 23, 2014

อาเซียนและเกาหลีใต้ร่วมกันจัดประชุมหารือความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ (ASEAN-ROK dialogue) ครั้งที่ 18 ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าของการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้ ครั้งที่ 16 เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน-เกาหลีใต้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น Read More »

อาเซียนหารือกรอบ ASEAN-US Dialogue ครั้งที่ 27 ที่พม่า

อาเซียนหารือกรอบ ASEAN-US Dialogue ครั้งที่ 27 ที่พม่า

มิถุนายน 18, 2014

อาเซียนจัดประชุมหารือตามกรอบ ASEAN-US dialogue ครั้งที่ 7 กับสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ประเทศพม่า โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ ความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ พลังงานทดแทน โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการภัยพิบัติ การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน ฯลฯ Read More »