home

ข่าวสารอาเซียน

อาเซียนหารือกับผู้แทนประชาคมนักธุรกิจญี่ปุ่น

อาเซียนหารือกับผู้แทนประชาคมนักธุรกิจญี่ปุ่น

เมษายน 16, 2014

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมหารือกับนายเซ็ตซูโอะ อิอูชิ ประธานผู้แทนฝ่ายอาเซียนและเอเชียใต้ ขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เกี่ยวกับการจัดการประชุมร่วมอาเซียน-สมาพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นประจำอาเซียน (FJCCIA) ครั้งที่ 7 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนมิถุนายนนี้ Read More »

อาเซียนพร้อมขยายความสัมพันธ์กับโรมาเนีย

อาเซียนพร้อมขยายความสัมพันธ์กับโรมาเนีย

เมษายน 16, 2014

เมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา นางวาเลริกา เอปูเร่ (Valerica Epure) ทูตโรมาเนียประจำอาเซียนเข้าพบหารือและยื่นอักษรสาส์นตราตั้งให้แก่นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน Read More »

ทูตโปแลนด์คนใหม่เข้าพบเลขาธิการอาเซียน

ทูตโปแลนด์คนใหม่เข้าพบเลขาธิการอาเซียน

เมษายน 16, 2014

นายทาดิอุซ ซูมอฟสกี (Tadeusz Szumowski) เอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำอินโดนีเซีย และทูตโปแลนด์ประจำอาเซียนคนใหม่ ได้เข้าพบหารือและยื่นอักษรสาส์นตราตั้งแก่นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา Read More »

อาเซียนประชุมร่วมรัฐมนตรีกลาโหมกับสหรัฐฯ

อาเซียนประชุมร่วมรัฐมนตรีกลาโหมกับสหรัฐฯ

เมษายน 10, 2014

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พร้อมทั้งนายเล เลือง มินห์ เลาขาธิการอาเซียน เข้าร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางากรกับนายชัค เฮเกล รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ที่เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ตามคำเชิญของฝ่ายสหรัฐฯ Read More »

อาเซียนร่วมมือสหรัฐฯ ให้ทุนนำร่องนักวิทยาศาสตร์ พัฒนาความร่วมมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาเซียนร่วมมือสหรัฐฯ ให้ทุนนำร่องนักวิทยาศาสตร์ พัฒนาความร่วมมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมษายน 8, 2014

อาเซียนและสหรัฐฯ เปิดตัวโครงการนำร่องนักวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (the ASEAN-U.S. Science and Technology Fellows Pilot Program) โดยโครงการดังกล่าวจะให้ทุนสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์จากชาติอาเซียน 8 คน ให้เข้าไปทำงานในหน่วยงานรัฐบาลของตนใน 5 ประเทศ อันมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการตัดสินใจเชิงนโยบายด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

ประเทศลุ่มน้ำโขงร่วมประชุมหารือการพัฒนาลุ่มน้ำโขง พร้อมลงนามในปฏิญญาโฮจิมินห์

ประเทศลุ่มน้ำโขงร่วมประชุมหารือการพัฒนาลุ่มน้ำโขง พร้อมลงนามในปฏิญญาโฮจิมินห์

เมษายน 7, 2014

ผู้แทนจากประเทศลุ่มน้ำโขงของอาเซียนทั้ง 4 ประเทศ อันได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จากอีก 2 ประเทศคือ เมียนมาร์ และจีน ได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดคณะกรรมธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Summit) ครั้งที่ 2 ณ เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ ประเทศเวียดนาม Read More »

อาเซียนประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลัง

อาเซียนประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลัง

เมษายน 5, 2014

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการ ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFDM) ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2557 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศพม่า Read More »

รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนประชุมหามาตราการจัดการหมอกควันและไฟป่า

รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนประชุมหามาตราการจัดการหมอกควันและไฟป่า

เมษายน 4, 2014

รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน ได้เข้าร่วมการประชุมอนุภูมิภาคเกี่ยวกับมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดน ครั้งที่ 16 (16th Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution) ณ ประเทศบรูไน ดาสุลสลาม เมื่อวันที่ 2... Read More »

อาเซียนพร้อมเจรจาเขตการค้าเสรีกับฮ่องกง

อาเซียนพร้อมเจรจาเขตการค้าเสรีกับฮ่องกง

เมษายน 4, 2014

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน เดินทางเยือนเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ตามคำเชิญของรัฐบาล โดยในการเยือนครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยอาเซียน ซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับสองของฮ่องกง ได้ตระหนักในบทบาทและพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าของฮ่องกง โดยเฉพาะประเด็นด้านภาคบริการทางการเงิน และความสำเร็จในการปราบปรามคอร์รัปชั่น ขณะเดียวกัน ฮ่องกงก็ได้ยืนยันว่า พร้อมจะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอาเซียนให้มากขึ้นต่อไป Read More »

สหรัฐฯ เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในสัปดาห์นี้

สหรัฐฯ เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในสัปดาห์นี้

เมษายน 1, 2014

สหรัฐฯ เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในสัปดาห์นี้ ที่รัฐฮาวาย หลังนายชัค เฮเกล รัฐมนตรีกลาโหม ได้เชิญชวนอาเซียนให้จัดประชุมในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก ระหว่างการประชุมความมั่นคงเอเชีย (Shangri-La Dialogue) ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา Read More »