home

ข่าวสารอาเซียน

อาเซียนลงนามปฏิญญาโซชิ หลังการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย

อาเซียนลงนามปฏิญญาโซชิ หลังการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย

พฤษภาคม 21, 2016

ผู้นำชาติอาเซียนร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-รัสเซีย ณ เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย Read More »

อาเซียนสานต่อความร่วมมือกับยูเนสโก

อาเซียนสานต่อความร่วมมือกับยูเนสโก

พฤษภาคม 21, 2016

นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคม-วัฒนธรรมเดินเข้าพบหารือกับนางอิรินา โบโกวา (Irena Bokova) ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยทั้งฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการก่อตั้งประชาคมอาเซียนและความร่วมมือทวิภาคีภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับยูเนสโก Read More »

อาเซียนเร่งรัดความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ

อาเซียนเร่งรัดความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ

พฤษภาคม 19, 2016

อินโดนีเซียในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster Management) ได้จัดการประชุมเพื่อผลักดันการบังคับใช้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency) Read More »

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐฯ ย้ำความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐฯ ย้ำความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

พฤษภาคม 17, 2016

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคมที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐฯ (ASEAN-U.S. Dialogue) ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยการประชุมครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญ เนื่องจากเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งแรกหลังอาเซียนและสหรัฐฯ ยกระดับความสัมพันธ์เป็น "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์" ตั้งแต่เมื่อปลายปีก่อน Read More »

‘หนังอาเซียน’ สู่เทศกาลหนังเมืองคานส์ 2559

‘หนังอาเซียน’ สู่เทศกาลหนังเมืองคานส์ 2559

พฤษภาคม 16, 2016

ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ เมืองคานส์ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสได้จัดงาน ‘เทศกาลหนังเมืองคานส์’ (Cannes Film Festival) ครั้งที่ 69 ขึ้น ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ภาพยนตร์อาเซียน ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบการแข่งขันสำคัญๆ หลายเรื่องด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตงานภาพยนตร์ของอาเซียนในเวทีระดับสากล Read More »

อาเซียนหารือกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรแปซิฟิก

อาเซียนหารือกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรแปซิฟิก

พฤษภาคม 12, 2016

คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจากกลุ่มการต่างประเทศ พันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) ที่กรุงเทพ พร้อมเห็นชอบขยายความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน Read More »

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 19 ณ ประเทศเยอรมนี

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 19 ณ ประเทศเยอรมนี

พฤษภาคม 11, 2016

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ เมืองแฟรงกเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี มีชาติสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ร่วมการประชุม Read More »

อาเซียนได้ข้อสรุปแผนการทำงานด้านการศึกษาประจำปี 2559-2563

อาเซียนได้ข้อสรุปแผนการทำงานด้านการศึกษาประจำปี 2559-2563

พฤษภาคม 1, 2016

เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการศึกษาและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาอาเซียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาข้อสรุปให้กับแผนการทำงานด้านการศึกษาอาเซียน ประจำปี 2559-2563 (ASEAN Work Plan on Education 2016-2020) เมื่อวันที่ 25-26 เมษายนที่ผ่านมา ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย Read More »

อาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ขยายความร่วมมือด้านกฎหมายการแข่งขัน

อาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ขยายความร่วมมือด้านกฎหมายการแข่งขัน

พฤษภาคม 1, 2016

ผู้แทนหน่วยงานด้านกฎหมายการแข่งขัน (Competition law) ของอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับความท้าทายของการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันในบริบทของการทำธุรกิจข้ามพรมแดน ระหว่างการประชุมเครือข่ายการแข่งขันนานาชาติ (International Competition Network) เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ Read More »

อาเซียนให้สัตยาบันเปิดน่านฟ้าครบทุกประเทศ

อาเซียนให้สัตยาบันเปิดน่านฟ้าครบทุกประเทศ

เมษายน 19, 2016

ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา ชาติสมาชิกอาเซียนได้ให้สัตยาบันในข้อตกลงเปิดน่านฟ้า (Open skies agreement) ครบทุกประเทศ นับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียนที่เชื่อมโยงกันทางด้านการเมือง เศรษฐกิ และสังคมวัฒนธรรม Read More »