home

ข่าวสารอาเซียน

อาเซียนเปิดตัวศูนย์การแพทย์ทหาร

อาเซียนเปิดตัวศูนย์การแพทย์ทหาร

เมษายน 9, 2016

อาเซียนเปิดตัวศูนย์การแพทย์ทหารแห่งอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine: ACMM) อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางในการวางแผนการดำเนินงาน และการกระจายยาช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์วิกฤต รวมถึงเป็นศูนย์ฯ ให้ความรู้ด้านการแพทย์ประจำภูมิภาค Read More »

ผลการประชุมรัฐมนตรีการคลังอาเซียนครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สปป. ลาว

ผลการประชุมรัฐมนตรีการคลังอาเซียนครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สปป. ลาว

เมษายน 6, 2016

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 2 การประชุมรัฐมนตรีการคลังอาเซียนครั้งที่ 20 (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) และการประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนครั้งที่ 12 (ASEAN Central Bank Governors’ Meeting : ACGM) เมื่อวันที่... Read More »

ทูตญี่ปุ่นประจำอาเซียนคนใหม่ยืนยันความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น

ทูตญี่ปุ่นประจำอาเซียนคนใหม่ยืนยันความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น

เมษายน 3, 2016

นายคาซุโอะ สุนะกะ (Kazuo Sunaga) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอาเซียนคนใหม่ได้ยื่นสาส์นตราตั้งแก่นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน เอกอัครราชทูตคาซูโอะ เป็นเอกอัครราชทูตคนที่ 4 นับตั้งแต่ญี่ปุ่นสถาปนากิจการทูตกับอาเซียนตั้งแต่ปี Read More »

รัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียนย้ำต้องเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้ประชาชน

รัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียนย้ำต้องเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้ประชาชน

มีนาคม 24, 2016

รัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียน (ASEAN Ministers Responsible for Information) ยืนยันพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและสร้างความรู้สึกของการเป็นประชาคมเดียวกันให้กับประชาชนผ่านสื่อสารสนเทศ Read More »

อาเซียน-อินเดียจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 18

อาเซียน-อินเดียจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 18

มีนาคม 24, 2016

อาเซียนจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 18 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมยืนยันจะขยายความร่วมมือทวิภาคีตามกรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Strategic Partnership) Read More »

อาเซียนจัดประชุมนโยบายระหว่างเสา หารือผลกระทบ AEC ต่อภาคแรงงาน

อาเซียนจัดประชุมนโยบายระหว่างเสา หารือผลกระทบ AEC ต่อภาคแรงงาน

มีนาคม 24, 2016

อาเซียนจัดการประชุมเชิงนโยบายระหว่างเสา (ASEAN Inter Pillar Policy Dialogue) ว่าด้วยผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อภาคแรงงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา โดยการประชุมนี้เปิดเวทีที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการอาวุโสด้านการค้าและเศรษฐกิจ กิจการสตรี และแรงงาน ของชาติสมาชิกอาเซียน ได้ร่วมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ Read More »

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 22 ณ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 22 ณ จังหวัดเชียงใหม่

มีนาคม 12, 2016

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้ข้อสรุปจะให้ไทยและมาเลเซียเข้าไปมีบทบาทร่วมในการผลักดันให้เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ (CLMV) ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยจะจัดให้มีการประชุม CLMV+MT Forum ขึ้นในเร็วๆ นี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคอาเซียน เพราะกลุ่มประเทศ CLMV มีศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีแม้ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว Read More »

อาเซียนจัดประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีและเด็ก (ACWC) ครั้งที่ 12

อาเซียนจัดประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีและเด็ก (ACWC) ครั้งที่ 12

มีนาคม 12, 2016

อาเซียนจัดประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีและเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children-ACWC) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย Read More »

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทน์

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทน์

มีนาคม 5, 2016

อาเซียนจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials’ Meeting) ณ เวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ อาทิ การดำเนินการตามแผนงานประชาคมอาเซียน 2568 พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค และสถานะการจัดทำเอกสารสำคัญของอาเซียน เป็นต้น Read More »

ประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มุ่งสู่เอเชีย

ประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มุ่งสู่เอเชีย

กุมภาพันธ์ 17, 2016

สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด Read More »