home

ข่าวสารอาเซียน

อาเซียนตั้งเป้าสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้ประชาชน

อาเซียนตั้งเป้าสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้ประชาชน

ธันวาคม 12, 2014

ผู้แทนจากชาติอาเซียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสื่อสาร การศึกษา และความตระหนักสาธารณะในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Biodiversity Communication, Education and Public Awareness - CEPA) ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของชาติสมาชิกอาเซียนในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้กับประชาชน Read More »

อาเซียนขยายความสัมพันธ์กับบัลแกเรีย

อาเซียนขยายความสัมพันธ์กับบัลแกเรีย

ธันวาคม 3, 2014

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ให้การต้อนรับ นายเซอร์เกย์ มิเชฟ (Sergey Michev) เอกอัครราชทูตบัลแกเรียประจำอาเซียนคนใหม่ โดยทั้งสองได้หารือถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย และยืนยันจะขยายความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ให้มากที่สุด Read More »

อาเซียนเตรียมจัดการประชุมคุ้มครองผู้บริโภคเป็นครั้งแรก

อาเซียนเตรียมจัดการประชุมคุ้มครองผู้บริโภคเป็นครั้งแรก

ธันวาคม 3, 2014

อาเซียนเตรียมจัดการประชุมว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน (ASEAN Consumer Protection Conference) ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคมนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียนร่วมกัน Read More »

อาเซียนปรับการชั่งตวงวัดทางกฎหมายให้เข้ากับหลักสากล

อาเซียนปรับการชั่งตวงวัดทางกฎหมายให้เข้ากับหลักสากล

พฤศจิกายน 29, 2014

คณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการชั่งตวงวัดทางกฎหมาย (The Working Group on Legal Metrology) ได้ประกาศปรับมาตราชั่งตวงวัดของอาเซียนให้เข้ากับกฎเกณฑ์สากล พร้อมยืนยันประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ได้ปรับไปใช้มาตราชั่งตวงวัดตามรูปแบบสากลแล้ว ขณะที่บางประเทศก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงกฎเกณฑ์ภายในประเทศให้สอดคล้องกัน Read More »

สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25 ที่ประเทศเมียนมาร์

สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25 ที่ประเทศเมียนมาร์

พฤศจิกายน 25, 2014

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 25 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้หัวข้อ "ก้าวย่างอย่างเป็นเอกภาพสู่ประชาคมที่รุ่งเรืองและสันติ" (Moving forward in Unity to a Peaceful and Prosperous Community) โดยในการประชุมครั้งนี้ นายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีของเมียนมาร์ ในฐานะประธานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและชี้ว่าการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความพยายามของอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือภายในและภายนอกภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น Read More »

อาเซียนขยายความร่วมมือกับสหภาพยุโรป

อาเซียนขยายความร่วมมือกับสหภาพยุโรป

พฤศจิกายน 23, 2014

นายแฮร์มัน ฟอน รอมปุย ประธานสภายุโรป เข้าพบหารือกับคณะผู้แทนถาวรประเทศอาเซียนประจำอาเซียน (Committee of Permanent Representatives to ASEAN) ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาค พร้อมยืนยันจะร่วมมือกับเพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในอนาคต Read More »

อาเซียนเปิดตัวแผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน ส่งเสริมความเชื่อมโยงระดับประชาชน

อาเซียนเปิดตัวแผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน ส่งเสริมความเชื่อมโยงระดับประชาชน

พฤศจิกายน 22, 2014

อาเซียนเปิดตัว แผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน (ASEAN Communication Master Plan) ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรอบโครงการดำเนินงานด้านการสื่อสารเกี่ยวกับโครงสร้าง ลักษณะ และวิสัยทัศน์ของอาเซียนและประชาคมอาเซียนให้กับชุมชน เยาวชน ประชาชน ประชาสังคม และสื่อมวลชน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้รับรู้ Read More »

อาเซียนร่วมมือ UNCTAD ออกรายงานการลงทุนประจำปี 2013-14

อาเซียนร่วมมือ UNCTAD ออกรายงานการลงทุนประจำปี 2013-14

พฤศจิกายน 22, 2014

อาเซียนร่วมกับองค์การการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) เปิดตัวรายงานการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Report) ประจำปี 2013-2014 ระหว่างการประชุมการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Forum) ครั้งที่ 4 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ Read More »

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 9 ย้ำแก้ปัญหาทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธี

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 9 ย้ำแก้ปัญหาทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธี

พฤศจิกายน 21, 2014

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้นำอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit - EAS) ครั้งที่ 9 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ โดยที่ประชุมได้หารือและทบทวนทิศทางในอนาคตและเห็นพ้องว่า EAS ควรคงความเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับผู้นำที่เปิดกว้างและครอบคลุมโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน Read More »

ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ลงนามความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน

ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ลงนามความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน

พฤศจิกายน 21, 2014

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 6 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ โดยความคืบหน้าสำคัญคือ ที่ประชุมได้ลงนามรับรองปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ (Joint Declaration on Comprehensive Partnership between ASEAN and the UN) Read More »