home

ข่าวสารอาเซียน

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามข้อตกลงขยายความร่วมมือด้านการลงทุน

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามข้อตกลงขยายความร่วมมือด้านการลงทุน

กันยายน 2, 2014

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 46 ที่ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของการบูรณาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และได้ลงนามในข้อกำหนดเพื่อการปรับปรุงข้อตกลงว่าด้วยการลงทุนอย่างครอบคลุมของอาเซียน (the Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement) เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อจำกัดด้านการลงทุนของตนตามกำหนดการของข้อตกลงว่าด้วยการลงทุนอย่างครอบคลุมได้มากขึ้น Read More »

เมียนมาร์เป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน

เมียนมาร์เป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน

สิงหาคม 26, 2014

ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ของเมียนมาร์กล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 46 ณ กรุงเนปิดอว์ ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม โดยผู้นำเมียนมาร์ขอให้สมาชิกอาเซียนร่วมใจกันทำงาน เพื่อให้การบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเป็นจริงตามกำหนดการในพิมพ์เขียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) Read More »

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสรุปความคืบหน้าประชาคมการเมือง ภารกิจสำเร็จแล้วร้อยละ 84

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสรุปความคืบหน้าประชาคมการเมือง ภารกิจสำเร็จแล้วร้อยละ 84

สิงหาคม 20, 2014

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคมที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 47 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานตามพิมพ์เขียนประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน พบว่า การดำเนินงานต่งา ๆ บรรุลเป้าหมายแล้วร้อยละ 84 อย่างไรก็ดี ที่ประชุมเน้นย้ำว่าทุกประเทศต้องร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การบูรณาการเป็นประชาคมสำเร็จตามเป้าหมายในปลายปี Read More »

อาเซียนร่วมประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประเทศเมียนมาร์

อาเซียนร่วมประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประเทศเมียนมาร์

สิงหาคม 14, 2014

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผู้แทนจากชาติอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออก (East Asia Summit Foreign Ministers' Meeting) ครั้งที่ 4 และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum) ครั้งที่ 21 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ Read More »

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน

สิงหาคม 12, 2014

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและคู่เจรจา ณ ประเทศเมียนมาร์ Read More »

อาเซียนเซ็นความร่วมมือด้านป่าไม้กับเกาหลีใต้

อาเซียนเซ็นความร่วมมือด้านป่าไม้กับเกาหลีใต้

สิงหาคม 8, 2014

ผู้แทนอาเซียนและเกาหลีใต้ร่วมลงนามในข้อตกลงขยายความร่วมมือด้านป่าไม้อาเซียน-เกาหลีใต้ (AFoCo) เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ระหว่างสองฝ่ายให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น หลังข้อตกลงความร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างอาเซียน-เกาหลีใต้ฉบับแรกได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน Read More »

รัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดาหารือเลขาธิการอาเซียน

รัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดาหารือเลขาธิการอาเซียน

สิงหาคม 7, 2014

นายจอห์น เบียร์ด รัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดา เดินทางเข้าพบหารือกับนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับแคนาดา โดยนายเลได้แสดงความยินดีต่อการเดินทางเยือนอาเซียนเป็นครั้งแรกของนายเบียร์ด พร้อมทั้งยืนยันว่า ความสนับสนุนและความช่วยเหลือของแคนาดาจะมีส่วนสำคัญต่อการบูรณาการอาเซียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น Read More »

ผู้แทนอาเซียนร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรปครั้งที่ 20 ที่เบลเยี่ยม

ผู้แทนอาเซียนร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรปครั้งที่ 20 ที่เบลเยี่ยม

กรกฎาคม 28, 2014

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่าน ผู้แทนจากชาติอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุม รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN-EU Ministerial Meeting: AEMM) ครั้งที่ 20 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยที่ประชุมได้พูดคุยกันถึงพัฒนาการทั้งของอาเซียนและสหภาพยุโรป ความคืบหน้าของความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ในภูมิภาค ทั้งสถานการณ์ในเอเชียตะวันออก ยูเครน และแอฟริกาเหนือ ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้หยิบยกประเด็นด้านความมั่นคงใหม่ๆ อาทิ ความมั่นคงทางทะเล และภัยพิบัติ Read More »

อาเซียนหารือความร่วมมือคณะทำงานกับญี่ปุ่น

อาเซียนหารือความร่วมมือคณะทำงานกับญี่ปุ่น

กรกฎาคม 24, 2014

ผู้แทนอาเซียนร่วมหารือความร่วมมือกับผู้แทนจากญี่ปุ่นในงานประชุมคณะทำงานร่วมอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ณ กรุงจาการ์ตา โดยที่ประชุมได้พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอาเซียนกับญี่ปุ่น (Post Ministerial Conference +1) ในวันที่ 9 สิงหาคม ณ ประเทศเมียนมาร์ และได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการในอาเซียนและญี่ปุ่นด้วย Read More »

อาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เตรียมพร้อมลงนามพิธีสารปรับปรุง FTA

อาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เตรียมพร้อมลงนามพิธีสารปรับปรุง FTA

กรกฎาคม 17, 2014

อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์มีกำหนดจะลงนามในร่างพิธีสารเพื่อปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 19 ในเดือนสิงหาคมนี้ ณ ประเทศเมียนมาร์ Read More »