home

ข่าวสารอาเซียน

อาเซียน–จีน ร่วมวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม

อาเซียน–จีน ร่วมวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม

มิถุนายน 17, 2016

อาเซียน-จีน ร่วมจัดงานประชุมเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างอาเซียน-จีนในปี 2559-2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี Read More »

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีนสมัยพิเศษ เห็นต่างจุดยืนทะเลจีนใต้

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีนสมัยพิเศษ เห็นต่างจุดยืนทะเลจีนใต้

มิถุนายน 15, 2016

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศจีน โดยที่ประชุมมีทัศนะที่แตกต่างกันในประเด็นเรื่องการแก้ไขข้อพิพาททะเลจีนใต้ Read More »

อาเซียน-นิวซีแลนด์ขยายความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

อาเซียน-นิวซีแลนด์ขยายความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

มิถุนายน 7, 2016

อาเซียนร่วมมือนิวซีแลนด์พร้อมขยายความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมอาเซียน-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา Read More »

มาเลเซียจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการครั้งที่ 9

มาเลเซียจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการครั้งที่ 9

มิถุนายน 3, 2016

มาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการอาเซียนครั้งที่ 9 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2559 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Fostering ASEAN Community of Learners – Empowering Lives Through Education" โดยมุ่งเน้นย้ำความสำคัญของการศึกษาในฐานะรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง และความก้าวหน้าของสังคม Read More »

อาเซียนเฉลิมฉลองหนึ่งทศวรรษความร่วมมือด้านกลาโหม

อาเซียนเฉลิมฉลองหนึ่งทศวรรษความร่วมมือด้านกลาโหม

มิถุนายน 1, 2016

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียนร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว หลังร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา Read More »

อาเซียนร่วมประชุมการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมโลกที่ประเทศตุรกี

อาเซียนร่วมประชุมการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมโลกที่ประเทศตุรกี

มิถุนายน 1, 2016

ผู้แทนจากอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมโลก (World Humanitarian Summit) ณ ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคมที่ผ่านมา Read More »

ติมอร์เลสเตอาจเข้าร่วมอาเซียนปี 2560

ติมอร์เลสเตอาจเข้าร่วมอาเซียนปี 2560

พฤษภาคม 27, 2016

นายระมาท ปราโมโน (Rahmat Pramono) เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำอาเซียน กล่าวว่าอินโดนีเซียหวังจะผลักดันให้ติมอร์เลสเตสามารถเป็นสมาชิกอาเซียนได้ในปี 2560 ซึ่งอินโดนีเซียจะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียน Read More »

อาเซียนลงนามปฏิญญาโซชิ หลังการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย

อาเซียนลงนามปฏิญญาโซชิ หลังการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย

พฤษภาคม 21, 2016

ผู้นำชาติอาเซียนร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-รัสเซีย ณ เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย Read More »

อาเซียนสานต่อความร่วมมือกับยูเนสโก

อาเซียนสานต่อความร่วมมือกับยูเนสโก

พฤษภาคม 21, 2016

นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคม-วัฒนธรรมเดินเข้าพบหารือกับนางอิรินา โบโกวา (Irena Bokova) ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยทั้งฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการก่อตั้งประชาคมอาเซียนและความร่วมมือทวิภาคีภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับยูเนสโก Read More »

อาเซียนเร่งรัดความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ

อาเซียนเร่งรัดความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ

พฤษภาคม 19, 2016

อินโดนีเซียในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster Management) ได้จัดการประชุมเพื่อผลักดันการบังคับใช้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency) Read More »