home

ข่าวสารอาเซียน

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 48 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 48 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิงหาคม 19, 2016

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 48 (ASEAN Economic Ministers:AEM) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว พร้อมกันนี้ยังได้ประชุมร่วมไปกับการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่ 30 (ASEAN Free Trade Area Council) และการประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียนครั้งที่ 19 (ASEAN Investment Area Council) Read More »

อาเซียนเชื่อผู้หญิงมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

อาเซียนเชื่อผู้หญิงมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สิงหาคม 8, 2016

อาเซียนมั่นใจว่าผู้หญิงมีส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม แต่ยังพบอุปสรรคหลายประการที่ยังต้องดำเนินการแก้ไข เช่น การเข้าถึงระบบการศึกษา Read More »

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิงหาคม 3, 2016

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกอาเซียนเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว พร้อมออกแถลงการณ์ฉลองครบรอบ 40 ปี สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมืออาเซียน (TAC) Read More »

ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาต้านการค้ามนุษย์อาเซียน

ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาต้านการค้ามนุษย์อาเซียน

กรกฎาคม 30, 2016

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย มอบสัตยาบันสารของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children) ให้กับนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ระหว่างเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Read More »

การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 13 ณ ประเทศนิวซีแลนด์

การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 13 ณ ประเทศนิวซีแลนด์

กรกฎาคม 26, 2016

คณะผู้แทนคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership – Trade Negotiation Committee : RCEP-TNC) เข้าร่วมประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 13 ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมเร่งเจรจาเพื่อสรุปผลความตกลง RCEP ให้ได้ภายในปลายปีนี้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ Read More »

เลขาธิการอาเซียนต้อนรับทูตศรีลังกาประจำอาเซียนคนแรก

เลขาธิการอาเซียนต้อนรับทูตศรีลังกาประจำอาเซียนคนแรก

กรกฎาคม 22, 2016

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ให้การต้อนรับนายธาร์ชานา เปอเรรา (Dharshana Mahendra Perera) เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำอาเซียนคนแรก ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา Read More »

ผลการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ผลการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กรกฎาคม 1, 2016

การประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (MRT) ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ปากเซ ประเทศลาว เป็นความริเริ่มของกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาว การประชุมนี้จัดพร้อมไปกับฟอรั่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอาเซียน (ASEAN Ecotourism Forum) Read More »

อาเซียน–จีน ร่วมวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม

อาเซียน–จีน ร่วมวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม

มิถุนายน 17, 2016

อาเซียน-จีน ร่วมจัดงานประชุมเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างอาเซียน-จีนในปี 2559-2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี Read More »

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีนสมัยพิเศษ เห็นต่างจุดยืนทะเลจีนใต้

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีนสมัยพิเศษ เห็นต่างจุดยืนทะเลจีนใต้

มิถุนายน 15, 2016

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศจีน โดยที่ประชุมมีทัศนะที่แตกต่างกันในประเด็นเรื่องการแก้ไขข้อพิพาททะเลจีนใต้ Read More »

อาเซียน-นิวซีแลนด์ขยายความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

อาเซียน-นิวซีแลนด์ขยายความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

มิถุนายน 7, 2016

อาเซียนร่วมมือนิวซีแลนด์พร้อมขยายความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมอาเซียน-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา Read More »