home

ข่าวสารอาเซียน

ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 7

ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 7

พฤศจิกายน 26, 2015

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อาเซียนจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 7 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยที่ประชุมได้ร่วมฉลอง 70 ปีการก่อตั้งสหประชาชาติ พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าอาเซียนจะเดินหน้าสู่ความร่วมมือตามแนวทางการ "มุ่งหน้าไปด้วยกัน" (Forging Ahead Together) อย่างสอดคล้องกับวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปี 2573 (2030 Agenda for Sustainable Development) Read More »

อาเซียนออกเอกสาร ASEAN Investment Report ประจำปี 2558

อาเซียนออกเอกสาร ASEAN Investment Report ประจำปี 2558

พฤศจิกายน 23, 2015

อาเซียนได้เผยแพร่เอกสาร ASEAN Investment Report ประจำปี 2558 โดยได้สรุปภาพรวมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในอาเซียน และบทบาทของตัวแสดงต่างๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคของอาเซียน รายงานฉบับนี้ระบุว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนับเป็นหัวใจของพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต เนื่องจากจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพด้านการขนส่ง ลดต้นทุน และสนับสนุนการไหลเวียนของการค้าและการลงทุนในภูมิภาค Read More »

ผู้นำอาเซียนลงนามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ก่อตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ

ผู้นำอาเซียนลงนามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ก่อตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ

พฤศจิกายน 23, 2015

อาเซียนจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 27 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันลงนามในปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการก่อตั้งประชาคมอาเซียน (Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Community) อันนับเป็นหมุดหมายของการเริ่มต้นความร่วมมือในประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ Read More »

ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน

ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน

พฤศจิกายน 20, 2015

อาเซียน-จีนร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 26–30 ตุลาคม 2558 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน Read More »

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีวิทย์ครั้งที่ 16 ที่ประเทศลาว

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีวิทย์ครั้งที่ 16 ที่ประเทศลาว

พฤศจิกายน 17, 2015

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่าน ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว Read More »

รัฐมนตรีกลาโหมกลุ่มประเทศอาเซียนปิดประชุมโดยไม่ออกแถลงการณ์ หลังจีนกับสหรัฐฯ โต้กันเรื่องทะเลจีนใต้

รัฐมนตรีกลาโหมกลุ่มประเทศอาเซียนปิดประชุมโดยไม่ออกแถลงการณ์ หลังจีนกับสหรัฐฯ โต้กันเรื่องทะเลจีนใต้

พฤศจิกายน 6, 2015

การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จบลงด้วยการไม่มีการออกแถลงการณ์ใดๆ เนื่องจากผู้แทนจากจีนและสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยโต้แย้งกันถึงประเด็นเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ Read More »

การประชุมภาคีความตกลงอาเซียนว่าด้วยหมอกควันพิษข้ามพรมแดนครั้งที่ 11

การประชุมภาคีความตกลงอาเซียนว่าด้วยหมอกควันพิษข้ามพรมแดนครั้งที่ 11

ตุลาคม 31, 2015

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา อาเซียนจัดการประชุมภาคีความตกลงอาเซียนว่าด้วยหมอกควันพิษข้ามพรมแดนครั้งที่ 11 (11th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม Read More »

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 ที่เวียดนาม

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 ที่เวียดนาม

ตุลาคม 31, 2015

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้ชื่นชมความพยายามของเวียดนามในการผลักดันปฏิญญาว่าด้วยวาระการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอาเซียนหลังปี 2558 (Declaration on ASEAN Post-2015 Environmental Sustainability and Climate Change Agenda) เพื่อให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนลงนามในปลายปีนี้ Read More »

ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

ตุลาคม 31, 2015

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการต่อต้านการค้ายาเสพติดในภูมิภาค และได้สั่งการให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติดและคณะทำงานทั้ง 5 กลุ่มร่วมกันทำงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของการเป็นภูมิภาคปลอดยาเสพติดให้ได้ในอนาคต Read More »

อาเซียนร่วมมือสหภาพยุโรปเปิดตัวโครงการความร่วมมือชายแดนระยะที่สอง

อาเซียนร่วมมือสหภาพยุโรปเปิดตัวโครงการความร่วมมือชายแดนระยะที่สอง

ตุลาคม 22, 2015

อาเซียนร่วมมือกับสหภาพยุโรปเปิดตัวโครงการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนและผู้อพยพระยะที่สอง (EU-ASEAN Migration and Border Management Programme II ) มุ่งเป้ายกระดับความเชื่อมโยงระหว่างกันผ่านโครงข่ายและความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองภูมิภาค Read More »