home

ข่าวสารอาเซียน

อาเซียนเปิดศูนย์ปฏิบัติการประสานงานการป้องกันยาเสพติดในกรุงเทพฯ

อาเซียนเปิดศูนย์ปฏิบัติการประสานงานการป้องกันยาเสพติดในกรุงเทพฯ

กันยายน 23, 2014

เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา ผู้แทนจากชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกับคู่เจรจาในเอเชียตะวันออกอย่างจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดอาเซียน ณ ประเทศไทย โดยที่ประชุมได้ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการประสานงานการป้องกันยาเสพติดในอาเซียน (ASEAN Narcotics Cooperation Center) ที่ชั้น 4 ของอาคารสำนักงาน ป.ป.ส เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านการป้องกันยาเสพติดในภูมิภาค Read More »

ผู้แทนอาเซียนร่วมเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 11 ณ เมืองหนานหนิง

ผู้แทนอาเซียนร่วมเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 11 ณ เมืองหนานหนิง

กันยายน 19, 2014

ผู้แทนจากชาติอาเซียนร่วมเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 11 (the 11th Chian-ASEAN Expo) และการประชุมการลงทุนและธุรกิจจีน-อาเซียน (China – ASEAN Business and Investment Summit) ณ เมืองหนานหนิง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา Read More »

อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสวาระพิเศษกับจีน

อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสวาระพิเศษกับจีน

กันยายน 19, 2014

อาเซียนจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสวาระพิเศษกับจีน ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายนที่ผ่านมา ณ เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน Read More »

เลขาธิการอาเซียนเยือนสหราชอาณาจักร

เลขาธิการอาเซียนเยือนสหราชอาณาจักร

กันยายน 16, 2014

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนเดินทางเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมงานฉลอง ASEAN Day ที่กรุงลอนดอน พร้อมร่วมหารือกับลอร์ดเอียน ลิฟวิงสตัน รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและพาณิชย์ของสหราชอาณาจักร และตัวแทนนักธุรกิจและนักวิชาการในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหราชอาณาจักร Read More »

คณะผู้เชี่ยวชาญฯ อาเซียนประชุมหารือวิสัยทัศน์หลัง 2015

คณะผู้เชี่ยวชาญฯ อาเซียนประชุมหารือวิสัยทัศน์หลัง 2015

กันยายน 15, 2014

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันอาเซียน (The ASEAN Experts Group on Competition) จัดการประชุม ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ 9-10 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อหารือเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางวิสัยทัศน์อาเซียนหลัง 2015 (ASEAN Post-2015 vision) พร้อมวางแผนการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภูมิภาคระหว่างปี 2016-2025 ด้วย Read More »

อาเซียนเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์การค้ากับรัสเซีย

อาเซียนเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์การค้ากับรัสเซีย

กันยายน 12, 2014

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-รัสเซียครั้งที่ 3 ขึ้น ณ ประเทศเมียนมาร์ โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและรัสเซียต่างแสดงความยินดีต่อตัวเลขการค้ารวมของทั้งสองฝ่ายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 10 มาอยู่ที่ราว 19.9 ล้านเหรียญสหรัฐ Read More »

อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่ 29 กับญี่ปุ่น

อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่ 29 กับญี่ปุ่น

กันยายน 6, 2014

อาเซียนจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 29 ทีประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายนที่ผ่านมา โดยที่ประชุมฯ ได้ทบทวนและติดตามผลการดำเนินการตามถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น (Vision Statement on ASEAN- Japan Friendship and Cooperation) และถ้อยแถลงร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ (Joint Statement of ASEAN- Japan Commemorative Summit) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฉลองครบรอบ 40... Read More »

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามข้อตกลงขยายความร่วมมือด้านการลงทุน

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามข้อตกลงขยายความร่วมมือด้านการลงทุน

กันยายน 2, 2014

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 46 ที่ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของการบูรณาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และได้ลงนามในข้อกำหนดเพื่อการปรับปรุงข้อตกลงว่าด้วยการลงทุนอย่างครอบคลุมของอาเซียน (the Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement) เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อจำกัดด้านการลงทุนของตนตามกำหนดการของข้อตกลงว่าด้วยการลงทุนอย่างครอบคลุมได้มากขึ้น Read More »

เมียนมาร์เป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน

เมียนมาร์เป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน

สิงหาคม 26, 2014

ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ของเมียนมาร์กล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 46 ณ กรุงเนปิดอว์ ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม โดยผู้นำเมียนมาร์ขอให้สมาชิกอาเซียนร่วมใจกันทำงาน เพื่อให้การบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเป็นจริงตามกำหนดการในพิมพ์เขียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) Read More »

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสรุปความคืบหน้าประชาคมการเมือง ภารกิจสำเร็จแล้วร้อยละ 84

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสรุปความคืบหน้าประชาคมการเมือง ภารกิจสำเร็จแล้วร้อยละ 84

สิงหาคม 20, 2014

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคมที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 47 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานตามพิมพ์เขียนประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน พบว่า การดำเนินงานต่งา ๆ บรรุลเป้าหมายแล้วร้อยละ 84 อย่างไรก็ดี ที่ประชุมเน้นย้ำว่าทุกประเทศต้องร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การบูรณาการเป็นประชาคมสำเร็จตามเป้าหมายในปลายปี Read More »