home

ข่าวสารอาเซียน

มาเลเซียเตรียมเผย 8 ภารกิจสำคัญของอาเซียนระหว่างการประชุมสุดยอดครั้งที่ 26

มาเลเซียเตรียมเผย 8 ภารกิจสำคัญของอาเซียนระหว่างการประชุมสุดยอดครั้งที่ 26

เมษายน 19, 2015

นายอนิฟา อามัน (Anifa Aman) รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียแถลงเมื่อวันที่ 19 เมษายน ระบุว่า มาเลเซียเตรียมประกาศ 8 ภารกิจสำคัญของอาเซียนในปี 2558 ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 26 ที่มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 26-27 เมษายนนี้ Read More »

อาเซียนขยายความสัมพันธ์กับไอร์แลนด์

อาเซียนขยายความสัมพันธ์กับไอร์แลนด์

เมษายน 17, 2015

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ให้การต้อนรับนายไคล์ โอ'ซัลลิแวน (Kyle O'Sullivan) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำอาเซียน โดยทั้งสองได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย และยืนยันจะขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมทุกด้านในอนาคต Read More »

เลขาธิการอาเซียนร่วมเปิดตัวที่ทำการตำรวจสากลแห่งใหม่ที่สิงคโปร์

เลขาธิการอาเซียนร่วมเปิดตัวที่ทำการตำรวจสากลแห่งใหม่ที่สิงคโปร์

เมษายน 16, 2015

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวที่ทำการองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) แห่งใหม่ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ พร้อมแสดงความเห็นว่า ที่ทำการขององค์การตำรวจสากลสาขาประเทศสิงคโปร์ (Interpol Global Complex for Innovation - IGCI) จะช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพของอาเซียนในการรับมือกับภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์สให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Read More »

อาเซียน-จีนยืนยันร่วมมือกันทุกด้าน

อาเซียน-จีนยืนยันร่วมมือกันทุกด้าน

เมษายน 16, 2015

อาเซียนจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-จีน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยการประชุมดังกล่าวถือเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในรอบปีและในอนาคต Read More »

อาเซียนร่วมจัดประชุมส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค

อาเซียนร่วมจัดประชุมส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค

เมษายน 16, 2015

อาเซียนจัดการประชุมว่าด้วยความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 15-16 เมษายนที่ผ่านมา ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย Read More »

ชาติอาเซียนร่วมมือสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ชาติอาเซียนร่วมมือสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

เมษายน 16, 2015

ผู้แทนจากชาติอาเซียนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาการตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายนที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ชาติสมาชิกอาเซียนสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของผู้บริโภคให้กับประชาชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

การประชุมรัฐมนตรีการคลังอาเซียนครั้งที่ 19

การประชุมรัฐมนตรีการคลังอาเซียนครั้งที่ 19

เมษายน 8, 2015

เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคมที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 19 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินการกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน (AIIB) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับภูมิภาคแห่งใหม่ที่ผลักดันโดยประเทศจีน โดยเน้นไปที่ประเด็นเงินทุนของกองทุนและการปล่อยกู้ให้แก่ชาติสมาชิกอาเซียน 2 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซียและเวียดนาม เป็นจำนวนเงินกว่า 165 ล้านเหรียญสหรัฐฯ Read More »

อาเซียน-ออสเตรเลียยืนยันขยายความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

อาเซียน-ออสเตรเลียยืนยันขยายความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

เมษายน 8, 2015

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 อาเซียนได้จัดการประชุมอาเซียน-ออสเตรเลีย (ASEAN-Australia Forum) ครั้งที่ 27 ขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสจากทั้งสองฝ่ายได้ย้ำว่า ทั้งคู่มุ่งมั่นจะขยายความร่วมมือระหว่างกันในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้รอบด้าน Read More »

ประชุมสมัยพิเศษคณะกรรมาธิการสิทธิฯ อาเซียน

ประชุมสมัยพิเศษคณะกรรมาธิการสิทธิฯ อาเซียน

เมษายน 3, 2015

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน (AICHR) ได้จัดการประชุมสมัยพิเศษขึ้น ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนอาเซียนในปี Read More »

อาเซียนขยายความร่วมมือกับมองโกเลีย

อาเซียนขยายความร่วมมือกับมองโกเลีย

มีนาคม 27, 2015

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนให้ก้าวต้อนรับนางชักดาร์ บัตเซตเซก (Shagdar Battsetseg) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำอาเซียน และเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าพบหารือเกี่ยวความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย Read More »