home

ข่าวสารอาเซียน

อาเซียนขยายความร่วมมือกับมองโกเลีย

อาเซียนขยายความร่วมมือกับมองโกเลีย

มีนาคม 27, 2015

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนให้ก้าวต้อนรับนางชักดาร์ บัตเซตเซก (Shagdar Battsetseg) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำอาเซียน และเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าพบหารือเกี่ยวความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย Read More »

อาเซียนร่วมอินเดียประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่ 17

อาเซียนร่วมอินเดียประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่ 17

มีนาคม 21, 2015

ผู้แทนอาเซียนและอินเดียยืนยันขยายความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการต่าง ๆ ในภูมิภาคและในระดับโลก ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 17 (17th ASEAN-India Senior Officials' Meeting) เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา Read More »

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีกลาโหมครั้งที่ 9

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีกลาโหมครั้งที่ 9

มีนาคม 21, 2015

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ หมู่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมได้ลงนามใน ปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเพื่อและโดยประชาชน (Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Maintaining Regional Security and Stability for and by the People)... Read More »

อาเซียนจับมือเวเนซูเอลา ขยายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

อาเซียนจับมือเวเนซูเอลา ขยายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

มีนาคม 18, 2015

นายฆวน ปาโบล โนยา อลาร์กอน (Xoan Pablo Noya Alarcón) รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศด้านเอเชีย ตะวันออกกลาง และโอเชียเนีย ประจำกระทรวงพลังประชาชนเพื่อการต่างประเทศ (Ministry for People's Power for Foreign Affairs) ของเวเนซูเอลา ได้เข้าพบหารือกับนายลิม ฮง ลิน ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Secretary-General of ASEAN for ASEAN Economic... Read More »

ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เตรียมอนุญาตให้ขายหลักทรัพย์ระหว่างกันได้

ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เตรียมอนุญาตให้ขายหลักทรัพย์ระหว่างกันได้

มีนาคม 6, 2015

คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ของไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมทั้งธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อให้กระบวนการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลอาเซียน สามารถกระทำได้รวดเร็วขึ้น ระหว่างการประชุมกลุ่มหน่วยงานกำกับตลาดทุนอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย Read More »

อาเซียน-นิวซีแลนด์หารือความร่วมมือในอนาคต

อาเซียน-นิวซีแลนด์หารือความร่วมมือในอนาคต

มีนาคม 5, 2015

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้แทนจากชาติอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-นิวซีแลนด์ (ASEAN-New Zealand Dialogue) ครั้งที่ 22 ณ เมืองอ็อกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมวางเป้าหมายจะหาข้อสรุปของแผนการปฏิบัติอาเซียน-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2559-2563 (ASEAN-New Zealand Plan of Action 2016-2020) ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ Read More »

คณะกรรมาธิการ ACWC หารือแผนงานปี 2559-2563

คณะกรรมาธิการ ACWC หารือแผนงานปี 2559-2563

มีนาคม 5, 2015

เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children – ACWC) ครั้งที่ 10 ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยที่ประชุมได้ทบทวนความร่วมมือตามแผนงานความร่วมมือประจำปี 2555-2559 พร้อมหารือเกี่ยวกับแผนงานประจำปี 2559-2563 ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้ลงมติรับรองแนวปฏิบัติที่ใส่ใจในเพศสภาพว่าด้วยกับการช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์... Read More »

ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่มาเลเซีย

ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่มาเลเซีย

มีนาคม 4, 2015

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการขึ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม ณ ประเทศมาเลเซีย โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้ พร้อมทบทวนถึงภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียนในปีที่ผ่านมา Read More »

ประชุมคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียนครั้งที่ 17 ที่มาเลเซีย

ประชุมคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียนครั้งที่ 17 ที่มาเลเซีย

มีนาคม 2, 2015

อาเซียนจัดการประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ครั้งที่ 17 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Read More »

เลขาธิการศูนย์อาเซียน-เกาหลีใต้หารือเลขาธิการอาเซียน หวังสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง

เลขาธิการศูนย์อาเซียน-เกาหลีใต้หารือเลขาธิการอาเซียน หวังสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง

กุมภาพันธ์ 23, 2015

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายชุง แฮ-มุน เลขาธิการศูนย์อาเซียน-เกาหลีใต้ เข้าพบหารือกับนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้และการยกระดับความร่วมมือระหว่างศูนย์อาเซียน-เกาหลีใต้กับสำนักเลขาธิการอาเซียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Read More »