home

อาเซียนร่วมเกาหลีใต้กระตุ้นการลงทุนระหว่างประเทศ

เมษายน 13, 2017
อาเซียนร่วมเกาหลีใต้กระตุ้นการลงทุนระหว่างประเทศ

อาเซียนจับมือเกาหลีใต้ ส่งเสริมการค้า-การลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มบทบาททางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 อาเซียนและเกาหลีใต้ เข้าร่วมการประชุมมติคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียนและเกาหลีใต้ (ASEAN-Republic of Korea Joint Cooperation Committee: ASEAN-ROK JCC) ครั้งที่ 4 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าแผนปฏิบัติการอาเซียน-เกาหลีใต้ระหว่างปี 2559-2563 เพื่อเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯรวมถึงการเปิดเสรีการค้าอื่นๆ เพื่อเพิ่มบทบาททางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันสถาปนาให้ปี 2560 นี้ เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของอาเซียนและเกาหลีใต้ โดยในเดือนกันยายน อาเซียนจะเปิดตัว “บ้านวัฒนธรรมาเซียน” ในเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนในเกาหลีใต้

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response