home

เศรษฐกิจ

สรุปผลการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

สรุปผลการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

มิถุนายน 19, 2017

การประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 26 (26th Meeting of The ASEAN Directors-General of Customs) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนาย Heru Pambudi อธิบดีศุลกากรและสรรพสามิตของอินโดนีเซียเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการทำงานของคณะกรรมาธิการร่วมอาเซียนว่าด้วยศุลกากร (CCC) และคณะทำงานชุดต่างๆ โดยที่ประชุมยังได้เน้นย้ำการบูรณาการด้านศุลกากรของอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องของการบังคับใช้วิสัยทัศน์ล่าสุดของอาเซียนด้านการสอดประสานพิกัดศุลกากร การพัฒนาระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) ตลอดจนในเรื่องของ ASEAN... Read More »

การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 29, 2017

การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 (3rd Intersessional Regional Comprehensive Economic Partnership(RCEP) Ministerial Meeting) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งหารือความคืบหน้าการเจรจา RCEP ให้สามารถสรุปผลโดยเร็วตามที่ผู้นำได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ รัฐมนตรีจากทั้ง 16 ชาติสมาชิก RCEP ต่างเน้นย้ำความสำคัญของการเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุด ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะแนวโน้มนโยบายการปกป้องตลาดที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยหวังว่าสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากความตกลง... Read More »

AMRO เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน +3

AMRO เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน +3

พฤษภาคม 16, 2017

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ได้เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน +3 (ASEAN+3 Regional Economic Outlook) ทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน รายงานดังกล่าวเป็นการประเมินที่ครอบคลุมการพัฒนาและแนวโน้มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมถึงความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกตลอดจนการเชื่อมโยงกับตลาดการเงิน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ Read More »

การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 20 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 20 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

พฤษภาคม 13, 2017

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซียน +3 ซึ่งประกอบด้วยชาติสมาชิกอาเซียนและประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้เข้าร่วมประชุมในกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซียน+3 หรือ AFMGM+3 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น Read More »

อาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกกระชับความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

อาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกกระชับความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

พฤษภาคม 9, 2017

อาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการกระชับความร่วมมือระหว่างสององค์กรทางภูมิภาคในระหว่างการประชุมซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างคณะกรรมาธิการผู้แทนถาวรของอาเซียน (Committee of Permanent Representatives to ASEAN) และคณะผู้แทนด้านความสัมพันธ์กับภายนอกของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา Read More »

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคณะกรรมาธิการค้าสหภาพยุโรปครั้งที่ 15 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคณะกรรมาธิการค้าสหภาพยุโรปครั้งที่ 15 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

เมษายน 6, 2017

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ร่วมกับคณะกรรมาธิการการค้าสหภาพยุโรปร่วมประชุมหารือครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ Read More »

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 23

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 23

มีนาคม 19, 2017

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 23 ขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม Read More »

การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าของประเทศสมาชิก RCEP ครั้งที่ 17 ณ ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าของประเทศสมาชิก RCEP ครั้งที่ 17 ณ ประเทศญี่ปุ่น

มีนาคม 19, 2017

คณะกรรมการเจรจาการค้าของประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – Trade Negotiation Committee: RCEP-TNC) ได้จัดประชุมเป็นครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว และเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ที่ประชุมเห็นด้วยในการเร่งเจรจาเพื่อผลักดันให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว Read More »

อาเซียนร่วมมือเยอรมัน ปกป้องผู้บริโภคยุคดิจิทัล

อาเซียนร่วมมือเยอรมัน ปกป้องผู้บริโภคยุคดิจิทัล

มีนาคม 1, 2017

อาเซียนประสานความร่วมมือกับเยอรมันคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคดิจิทัล Read More »

ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์

ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์

กุมภาพันธ์ 21, 2017

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 (20 M-ATM) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ และจัดฟอรัมการท่องเที่ยวอาเซียน ปี 2560 คู่ขนานไปด้วย (ASEAN Tourism Forum 2017: FAT) โดยมีรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์เป็นประธานการประชุม Read More »