home

ไทยกับอาเซียน

ไทย-สิงคโปร์ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ไทย-สิงคโปร์ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

กันยายน 9, 2017

กระทรวงพาณิชย์ของไทยนำคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Singapore - Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเดินทางเจรจาผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ขยายโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การประชุม STEER ครั้งที่ 5 มีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับนายลิม ฮึง เคียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์... Read More »

ไทยตั้งอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อประสานกับอาเซียนและ WTO

ไทยตั้งอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อประสานกับอาเซียนและ WTO

สิงหาคม 9, 2017

นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ประสานกับองค์การการค้าโลกและอาเซียน รวมทั้งหน่วยงานระดับชาติอื่นๆ ในเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า Read More »

สนช. เปิดเว็บไซต์ “ASEAN Law”

สนช. เปิดเว็บไซต์ “ASEAN Law”

มิถุนายน 21, 2017

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อหวังให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง Read More »

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติครั้งที่ 1/2560

พฤษภาคม 9, 2017

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม 31 หน่วยงาน การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในประเทศในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง Read More »

ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าพบเลขาธิการอาเซียนเพื่ออำลาตำแหน่ง

ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าพบเลขาธิการอาเซียนเพื่ออำลาตำแหน่ง

มีนาคม 3, 2017

นางบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าพบนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่ออำลาตำแหน่ง เนื่องจากจะหมดวาระในเดือนมีนาคม Read More »

ไทย-เวียดนามร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาสินค้า

ไทย-เวียดนามร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาสินค้า

กุมภาพันธ์ 7, 2017

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะผู้แทนภาครัฐระดับสูงเวียดนามเยือนไทยเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็นกัน Read More »

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความมั่นคงไซเบอร์ระดับภูมิภาค

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความมั่นคงไซเบอร์ระดับภูมิภาค

ธันวาคม 26, 2016

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Regional Workshop on Cybersecurity: Norms in Cyberspace ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ Read More »

ไทย-เวียดนามร่วมหารือประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคง

ไทย-เวียดนามร่วมหารือประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคง

ธันวาคม 19, 2016

พลโทอาวุโส โต เลิม (To Lam) รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม ระดับบริหาร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล Read More »

ไทยร่วมมือลาวจัดประชุมอนุกรรมการเทคนิคร่วมแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง

ไทยร่วมมือลาวจัดประชุมอนุกรรมการเทคนิคร่วมแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง

พฤศจิกายน 21, 2016

ไทยร่วมมือกับลาวจัดการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม ภายใต้คณะกรรมการร่วมไทย-ลาว เพื่อดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง (JTMH) ครั้งที่ 4 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา Read More »

ไทย ฟิลิปปินส์และมาเลเซียร่วมตั้งศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์อาเซียน

ไทย ฟิลิปปินส์และมาเลเซียร่วมตั้งศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์อาเซียน

พฤศจิกายน 17, 2016

ไทยประกาศจัดสรรงบประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อจัดตั้ง ASEAN Science, Technology and Innovation (STI) Partnership Contributions ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในอาเซียน โดยมีรัฐบาลฟิลิปปินส์และมาเลเซียแสดงเจตจำนงร่วมสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา Read More »