home

All posts by Soraphong

ฟิลิปปินส์ประกาศชัยชนะยึดเมืองมาราวีกลับคืนจากขบวนการ ISIS

ฟิลิปปินส์ประกาศชัยชนะยึดเมืองมาราวีกลับคืนจากขบวนการ ISIS

ตุลาคม 20, 2017

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ได้แถลงว่า เมืองมาราวีของฟิลิปปินส์ได้รับการปลดปล่อยจากการยึดครองของขบวนการรัฐอิสลามหรือ ISIS นานร่วม 5 เดือน ผู้นำฟิลิปปินส์ระบุว่า เมืองมาราวีได้รับการปลดปล่อยจากอิทธิพลของกลุ่มก่อการร้าย  ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการฟื้นฟูเมือง ถ้อยแถลงนี้มีขึ้นระหว่างที่เขากำลังอยู่ระหว่างลงพื้นที่ในเมืองมาราวี บนเกาะมินดาเนาทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม โฆษกของกองทัพฟิลิปปินส์ได้กล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่า ยังคงมีผู้ก่อการร้ายประมาณ 20-30 คน ที่ยังคงอยู่ในเมือง และมีควบคุมตัวประกันเอาไว้ด้วยราว 20 คน จึงทำให้การต่อสู้ยังคงต้องดำเนินต่อไป แม้ว่าผู้นำฟิลิปปินส์จะประกาศอิสรภาพเมืองมาราวีจากผู้ยึดครองแล้วก็ตาม ทั้งนี้ หัวหน้าเสนาธิการของกองทัพกล่าวว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่เหลืออยู่มีเพียงจำนวนน้อยและอยู่ในพื้นที่จำกัดของเมือง ดังนั้นกองทัพจะใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายกับผู้ก่อการร้ายที่เหลืออยู่เป็นหลัก เขายังย้ำด้วยว่า การชิงประกาศปลดปล่อยเมืองมาราวีถือเป็น... Read More »

ฟิลิปปินส์ (16 – 30 ก.ย. 60)

ฟิลิปปินส์ (16 – 30 ก.ย. 60)

ตุลาคม 17, 2017

1. ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ผู้นำฟิลิปปินส์ได้มีคำสั่งห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะและบนท้องถนนเพื่อเป็นการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยในสังคม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการสร้างความรบกวนในพื้นที่สาธารณะ 2. กระทรวงแรงงานและการจ้างงานของฟิลิปปินส์ได้ออกกฏข้อบังคับใหม่ว่าด้วยการสั่งห้าม บริษัทห้างร้านทุกแห่งบังคับลูกจ้างหญิงสวมร้องเท้าส้นสูงในที่ทำงาน โดยระบุว่า เป็นการ “ทรมาน” ในรูปแบบหนึ่ง 3. นักเคลื่อนไหวกลุ่มต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ตั้งเวทีในหลายพื้นที่เพื่อร่วมชุมนุมรำลึกในวาระครบรอบ 45 ปีการประกาศใช้กฎอัยการศึกของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอสซึ่งทำให้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการ Read More »

ฟิลิปปินส์ (1 – 15 ก.ย. 60)

ฟิลิปปินส์ (1 – 15 ก.ย. 60)

ตุลาคม 17, 2017

1. ผู้ประท้วงชาวฟิลิปปินส์จำนวนหลายร้อยคนได้ออกมาเดินขบวนในบริเวณพื้นที่สุสานวีรชนในกรุงมะนิลา เนื่องจากไม่พอใจที่นายโรดริโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีเตรียมจะอนุมัติให้วันที่ 11 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส อดีตผู้นำเผด็จการให้เป็นวันหยุดราชการของจังหวัดอิโลคอส นอร์เต้ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายมาร์กอส 2. สภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ลงมติด้วยคะแนนเสียง 119 ต่อ 32 เสียงให้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2018 (2561) ให้กับกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นเงิน 1,000 เปโซหรือประมาณ 650 บาทเท่านั้น Read More »

TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง “กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง: ยุทธศาสตร์ ผลกระทบ  และความท้าทายของไทย”

TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง “กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง: ยุทธศาสตร์ ผลกระทบ และความท้าทายของไทย”

ตุลาคม 4, 2017

โครงการ “จับตาอาเซียน” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดสัมมนาเชิงนโยบาย TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง “กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง: ยุทธศาสตร์ ผลกระทบและความท้าทายของไทย” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ โดยเป็นการสัมมนาในรูปแบบโต๊ะกลม โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ รวมประมาณ 45 คนเข้าร่วมระดมสมองและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะความร่วมมือ บทบาทและยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ ตลอดจนประเด็นปัญหาและผลกระทบต่อไทย Read More »

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39

ตุลาคม 4, 2017

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 (39th  AMAF) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความริ่เริ่มที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านอาหาร เกษตรกรรมและป่าไม้เพื่อสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือดังกล่าวของอาเซียน ช่วงปี 2560-2568  ชาติอาเซียนยังได้เห็นชอบร่วมกันในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยได้มีมติเห็นชอบรับรองการกำหนดมาตรการด้านสุขอานามัยพืชให้เป็นแนวทางเดียวกันในอาเซียนให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีมติเห็นชอบมาตรฐานพืชสวนอาเซียน เพิ่มเติมอีก 4 ชนิด คือ ข้าวโพดฝักอ่อน... Read More »

เวียดนาม (16 – 30 ก.ย. 60)

เวียดนาม (16 – 30 ก.ย. 60)

ตุลาคม 3, 2017

1. เมื่อวันที่ 30 กันยายนนี้ ศาลเวียดนามมีคำตัดสินให้ประหารชีวิตอดีตประธานบริษัทปิโตรเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐ หลังจากที่สืบสวนแล้วพบว่า เขาและพวกรวม 51 คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ นักการธนาคารและนักธุรกิจ ในข้อกล่าวหารับสินบนและบริหารสร้างความเสียหายให้แก่รัฐทำให้สูญเสียมูลค่า 69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2. กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามมีแผนจะลดขั้นตอนความล่าช้าในการลงทุนและการทำธุรกิจให้ได้ครึ่งหนึ่งของความพยายามจะลดความซับซ้อนของราชการโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Read More »

เวียดนาม (1 – 15 ก.ย. 60)

เวียดนาม (1 – 15 ก.ย. 60)

ตุลาคม 3, 2017

1. องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่าเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการสูงวัยเร็วที่สุดในโลก ปรากฏการณ์นี้ได้มีผลกระทบอย่างกว้างขวางและเป็นระยะยาวต่อประเทศ ซึ่งต้องอาศัยนโยบายเชิงรุกสำหรับผู้สูงอายุ 2. กลุ่มธุรกิจ Vingroup มีแผนว่าจะผลิตยานพาหนะให้ได้ 500,000 คันในประเทศภายในปี 2568 โดยตั้งบริษัท VinFast ขึ้นมาดำเนินธุรกิจยานยนต์โดยเฉพาะ โดย VinFast ตั้งโรงงานผลิตในเขตเศรษฐกิจ Dinh Vu-Cat Hai Economic Zone ของจังหวัดไฮฟอง Read More »

ศาลเวียดนามตัดสินให้ประหารชีวิตอดีตประธานปิโตรเวียดนามในคดีคอร์รัปชัน

ศาลเวียดนามตัดสินให้ประหารชีวิตอดีตประธานปิโตรเวียดนามในคดีคอร์รัปชัน

ตุลาคม 3, 2017

เมื่อวันที่ 30 กันยายนนี้ ศาลเวียดนามมีคำตัดสินให้ประหารชีวิตอดีตประธานบริษัทปิโตรเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐ หลังจากที่สืบสวนแล้วพบว่า เขาและพวกรวม 51 คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ นักการธนาคารและนักธุรกิจ ในข้อกล่าวหารับสินบนและบริหารสร้างความเสียหายให้แก่รัฐทำให้สูญเสียมูลค่า 69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การตัดสินประหารชีวิตนายเหวียน ซวน ซอน อดีตประธานบริษัทปิโตรเวียดนาม ถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ได้มีการลงโทษสูงสุดสำหรับอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโส และยังถือเป็นช่วงเวลาของการปราบปรามการทุจริตอย่างรุนแรงภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ นอกจากนี้ ศาลประชาชนในกรุงฮานอยยังตัดสินนายฮา วาน ถั่ม อดีตประธานธนาคารโอเชียนและเคยเป็นผู้ร่ำรวยที่สุดของเวียดนามให้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิต จากข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อฉลและละเมิดระเบียบข้อบังคับในการปล่อยกู้เงินโดยผิดกฎหมาย และการใช้อำนาจไปในทางฉ้อฉล นอกจากนี้ยังมีนักการธนาคารและเจ้าที่รัฐด้านพลังงานอีกหลายสิบคนก็ถูกศาลตัดสินให้จำคุกในคดีที่สืบเนื่องเดียวกันนี้ด้วย แหล่งที่มา reuters.com Read More »

บรูไน (16 – 30 ก.ย. 60)

บรูไน (16 – 30 ก.ย. 60)

ตุลาคม 3, 2017

1. โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุขและความสัมพันธ์ด้านการป้องกันเป็นไฮไลท์สำคัญของเอกสารการลงนามความร่วมมือระหว่างการพบกันของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และสุลต่านฮัซซานัล โบลเกียห์ ประมุขแห่งบรูไน ในโอกาสที่ทรงเสด็จฯเยือนจีนช่วงกลางเดือนกันยายน ที่ผ่านมา 2. ธนาคารอิสลามบรูไนดารุสซาลาม (BIBD) ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของบรูไนได้เลื่อนแผนการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรก หรือหุ้น IPO ตามแผนที่วางไว้ภายในปีนี้ มีมูลค่าราว 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 3. บรูไนจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดทั่วประเทศในธีม “สร้างความสะอาดและบรูไนสีเขียว” (Clean and Green Brunei) โดยมีกำหนดเริ่มต้นวันที 1 ตุลาคม Read More »