home

All posts by Soraphong

เวียดนาม (1 – 15 มิ.ย. 60)

เวียดนาม (1 – 15 มิ.ย. 60)

มิถุนายน 21, 2017

1. นายกรัฐมนตรีเหวียน ซวน ฟุก แห่งเวียดนาม เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันมากกว่า 12 ฉบับ รวมทั้งการจัดหาความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนามูลค่า 38,000 ล้านเยน (350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 2. การประชุมรัฐสภาสมัยที่ 14 ของเวียดนามได้ใช้มีการหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะฉบับแก้ไข สมาชิกรายหนึ่งอภิปรายว่า หนี้สาธารณะของเวียดนามมีสัดส่วนสูงขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากร้อยละ 50 ของ GDP ในปี... Read More »

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”

มิถุนายน 20, 2017

ชุดโครงการ “จับตาอาเซียน” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอรายงานผลการวิจัยของกลุ่มประเทศ CLMV จำนวน 4 โครงการ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ชัดเจนขึ้น Read More »

ฟิลิปปินส์ (1 – 15 มิ.ย. 60)

ฟิลิปปินส์ (1 – 15 มิ.ย. 60)

มิถุนายน 20, 2017

1. รัฐบาลฟิลิปปินส์กล่าวว่า กองทัพสามารถควบคุมพื้นที่เมืองมาราวีได้แล้วราวร้อยละ 90 ภายหลังจากทำการต่อสู้กับกลุ่มเมาเต ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายเครือข่ายขบวนการรัฐอิสลาม 2. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา ศาลสูงสุดของฟิลิปปินส์สรุปผลการไต่สวนปากเปล่าซึ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้าน 6 คน เพื่อให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกของประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ในพื้นที่มินดาเนาหลังการปะทะกันของกองกำลังของรัฐบาลกับกลุ่มเครือข่ายกองกำลังรัฐอิสลาม ซึ่งก่อเหตุยึดบางส่วนของเมืองมาราวีเอาไว้ Read More »

รัฐสภาเวียดนามถกร่างกฎหมายบริหารหนี้สาธารณะและการปัญหาหนี้เสียองค์กรสินเชื่อ

รัฐสภาเวียดนามถกร่างกฎหมายบริหารหนี้สาธารณะและการปัญหาหนี้เสียองค์กรสินเชื่อ

มิถุนายน 20, 2017

การประชุมรัฐสภาสมัยที่ 14 ของเวียดนามได้ใช้มีการหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะฉบับแก้ไข สมาชิกรายหนึ่งอภิปรายว่า หนี้สาธารณะของเวียดนามมีสัดส่วนสูงขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  จากร้อยละ 50 ของ GDP ในปี 2553 มาเป็นร้อยละ 63.7 ในปัจจุบัน หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ได้กดดันให้การจ่ายชำระคืนหนี้ภาครัฐมีภาระเพิ่มขึ้น และรัฐบาลยังต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติมรวมทั้งยังต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยด้วย บรรดาผู้แทนยังเสนอให้ต้องมีการกำหนดเวลาของการเสนอแผนการใช้เงินกู้ของกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเพื่อรายงานต่อรัฐบาลและรัฐสภา รวมถึงกำหนดเวลาที่รัฐสภาอนุมัติแผนการกู้เงินและชำระหนี้เป็นเวลา 5 ปีและอัตราการชำระหนี้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้แทนในรัฐสภายังได้หารือเกี่ยวกับร่างมติการแก้ไขปัญหาหนี้เสียขององค์การสินเชื่อและกฎหมายองค์การสินเชื่อฉบับแก้ไข ซึ่งเห็นพ้องกันว่า ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อประกาศมติของรัฐสภาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้เสียขององค์การสินเชื่อเพื่อเป็นพื้นฐานทางนิตินัย สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย โดยต้องปฏิบัติตามหลักการขั้นพื้นฐาน 2 ข้อคือ ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินและต้องลงโทษบุคคลหรือองค์กรที่ทำให้เกิดหนี้เสีย... Read More »

กองทัพฟิลิปปินส์ควบคุมพื้นที่เมืองมาราวีได้แล้วประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์

กองทัพฟิลิปปินส์ควบคุมพื้นที่เมืองมาราวีได้แล้วประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์

มิถุนายน 20, 2017

รัฐบาลฟิลิปปินส์กล่าวว่า กองทัพสามารถควบคุมพื้นที่เมืองมาราวีได้แล้วราวร้อยละ 90 ภายหลังจากทำการต่อสู้กับกลุ่มเมาเต ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายเครือข่ายขบวนการรัฐอิสลาม อย่างไรก็ตาม ชาวเมืองมาราวีหลายพันคนถูกบังคับให้อพยพออกจากเมือง ขณะที่เดียวกันก็ยังมีนักรบของกลุ่มก่อการร้ายอยู่ในเมืองมาราวีอีกราว 150 คน โดยผู้อพยพจำนวนมากอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพหลายแห่งในจังหวัดลาเนา ทั้งนี้ กองทัพฟิลิปปินส์ได้รายงานยอดผู้เสียชีวิตประมาณ 290 คน โดยเป็นผู้ก่อการร้าย  206 คน ทหารฟิลิปปินส์ 58 นาย และพลเรือน 26 คน ขณะเดียวกัน กองทัพฟิลิปปินส์ก็ได้เปิดเผยว่า สหรัฐฯ ได้ช่วยเหลือฟิลิปปินส์ในปฏิบัติการยึดเมืองมาราวีคืนจากฝ่ายก่อการร้าย  โดยเป็นเพียงการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและไม่มีทหารสหรัฐ เข้าไปร่วมสู้รบภาคพื้นดินในพื้นที่จริง... Read More »

สรุปผลการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

สรุปผลการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

มิถุนายน 19, 2017

การประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 26 (26th Meeting of The ASEAN Directors-General of Customs) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนาย Heru Pambudi อธิบดีศุลกากรและสรรพสามิตของอินโดนีเซียเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการทำงานของคณะกรรมาธิการร่วมอาเซียนว่าด้วยศุลกากร (CCC) และคณะทำงานชุดต่างๆ โดยที่ประชุมยังได้เน้นย้ำการบูรณาการด้านศุลกากรของอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องของการบังคับใช้วิสัยทัศน์ล่าสุดของอาเซียนด้านการสอดประสานพิกัดศุลกากร การพัฒนาระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) ตลอดจนในเรื่องของ ASEAN... Read More »

บรูไน (16 -31 พ.ค. 60)

บรูไน (16 -31 พ.ค. 60)

มิถุนายน 14, 2017

1. องค์การอนามัยโลกเผยแพร่สุขภาพระดับโลก 2017 (Global Health Observatory 2017) ระบุว่า บรูไนเป็นประเทศที่มีอากาศสะอาดบริสุทธิ์เป็นอันดับสามของโลก ซึ่งมีความเข้มข้นของ “อนุภาคขนาดเล็ก” ในอากาศของเขตเมืองปริมาณต่ำ 2. ผู้ลงทุนรายย่อยในบรูไนสามารถที่จะอุ่นใจขึ้นมาด้วยการมีกฎหมายปกป้องคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย กฎหมายใหม่ดังกล่าวดำเนินการโดยสำนักงานการเงินบรูไน (AMBD) ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่เข้มงวดจะช่วยปกป้องผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัท Read More »

เวียดนาม (16 – 31 พ.ค. 60)

เวียดนาม (16 – 31 พ.ค. 60)

มิถุนายน 5, 2017

1. นายเหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรี เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 2. ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้มูลค่า 72.52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองดานัง ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานของเมืองดานัง รวมทั้งระบบระบายน้ำเสียแบบแยกส่วนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลบริเวณแหลมซอนทร้า (Sơn Tra) Read More »

นายกรัฐมนตรีเวียดนามเดินทางเยือนสหรัฐเป็นเวลา 3 วัน

นายกรัฐมนตรีเวียดนามเดินทางเยือนสหรัฐเป็นเวลา 3 วัน

มิถุนายน 5, 2017

นายเหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรี เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เจรจาหารือกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์  ของสหรัฐฯ ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศได้เน้นย้ำคำมั่นในการพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตามแนวทางที่มีเสถียรภาพ  ยาวนานและสร้างสรรค์  โดยไม่เพียงเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศเท่านั้นหากยังเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและโลก บนพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายสากล  ให้ความเคารพเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนและกลไกการเมืองของแต่ละฝ่าย ผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น มนุษยธรรม การแก้ไขผลเสียหายจากสงคราม   ความสัมพันธ์ระดับประชาชน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การศึกษาและฝึกอบรม สาธารณสุขและกลาโหม   ... Read More »