home

Featured

เศรษฐกิจบรูไนฟื้นตัวร้อยละ  0.4 ในปี 2560

เศรษฐกิจบรูไนฟื้นตัวร้อยละ 0.4 ในปี 2560

ธันวาคม 11, 2017

บรูไนคาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเล็กน้อยในปี 2560 จากการปรับตัวในเชิงบวกที่การผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขยายตัวดีขึ้น รวมไปถึงเป็นผลมาจากการขยายตัวของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  รวมถึงโครงการก่อสร้างมีความคืบหน้าตามการประเมินของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน+3 (AMRO) ซึ่งได้มีการเยือนประจำปีเพื่อจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน ศกนี้ เศรษฐกิจของบรูไนกำลังฟื้นตัวมาอยู่ที่ร้อยละ 0.4 ในปีนี้ หลังจากมีการติดลบมานาน  ดร. Seung Hyun Hong หัวหน้าคณะวิจัยจาก AMRO ยังกล่าวด้วยว่า นโยบายการคลังของบรูไนควรสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการกระจายความหลากหลายของภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ทั้งนี้ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศนั้นดีขึ้นอย่างช้าๆ... Read More »

ดูแตร์เตประกาศให้พรรคคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์และกองทัพแนวร่วมเป็นกลุ่มก่อการร้าย

ดูแตร์เตประกาศให้พรรคคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์และกองทัพแนวร่วมเป็นกลุ่มก่อการร้าย

ธันวาคม 11, 2017

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต แห่งฟิลิปปินส์ได้ประกาศเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า พรรคคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์และกองทัพประชาชนใหม่ (New People’s Army) ซึ่งเป็นฝ่ายถืออาวุธนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายตามกฎหมายฟิลิปปินส์ คำประกาศได้ระบุว่า พรรคคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์และฝ่ายติดอาวุธนั้นเป็นองค์กรก่อการร้ายตามมาตรา 3 และมาตรา 15 ของกฎหมายเลขที่ RA 10168 คำสั่งของดูแตร์เตเป็นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการปัจเจกบุคคลผู้ที่ให้เงินสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์และแนวร่วมตามกฎหมายสาธารณรัฐ 10168 ให้มีความผิดฐานให้สนับสนุนการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย อย่าไรก็ตาม เป็นที่ชัดเจนว่า กลุ่มก่อการร้ายนั้นไม่ได้หมายถึงแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ (National Democratic Front) หลังจากที่เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน... Read More »

ผู้นำฟิลิปปินส์เรียกร้องให้รัฐสภาจัดประชุมพิเศษหารือร่างกฎหมายแก้ปัญหามินดาเนา

ผู้นำฟิลิปปินส์เรียกร้องให้รัฐสภาจัดประชุมพิเศษหารือร่างกฎหมายแก้ปัญหามินดาเนา

ธันวาคม 5, 2017

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เตของฟิลิปปินส์ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐสภามีการประชุมพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาร่างข้อเสนอกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร (BBL) ซึ่งเป็นร่างกฎหมายพื้นฐานสำหรับแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในมินดาเนาระหว่างรัฐบาลกลางกับกลุ่มกบฏ MILF ประธานาธิบดีดูแตร์เตได้กล่าวระหว่างการประชุมสภาบังซาโมโรที่จังหวัดมากินดาเนาว่า ได้กำหนดวันที่ 15 ธันวาคมนี้จะมีการจัดประชุมพิเศษ 1-2 วันเพื่อรับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมาย BBL  โดยเขาจะสอบถามไปยังรัฐสภาให้จัดประชุมวาระพิเศษเพื่อรับฟังจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดูแตร์เตเน้นย้ำว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่า ข้อเสนอร่างกฎหมาย BBL  ซึ่งจะเป็นธรรมนูญสำหรับเขตการปกครองตนเองของชาวมุสลิมในมินดาเนา ได้ร่างโดยคณะกรรมการการเปลี่ยนผ่านบังซาโมโร (BTC) สมาชิกของคณะกรรมการชุดนี้มาทั้งจากตัวแทนรัฐบาลและแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (MILF) กลุ่มแบ่งแยกดินแดนกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ลงนามข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ กลุ่มกบฏโมโรได้ก่อความไม่สงบมาตั้งแต่ปี 1970 เพื่อแสวงหาอิสรภาพหรือประกาศเป็นเขตอิสระในพื้นที่มินดาเนา ความขัดแย้งตลอดกว่า 40 ปีได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า 120,000 คน... Read More »

เวียดนามเปิดแผนเมืองโฮจิมินห์ซิตี้สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เวียดนามเปิดแผนเมืองโฮจิมินห์ซิตี้สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

ธันวาคม 5, 2017

โครงการที่จะสร้างให้เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนามสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะระหว่าง 2560-2563 ได้รับอนุมัติและประกาศต่อสาธาณชนเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป้าหมายของโครงการดังกล่าวจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเมืองที่มีอยู่ เช่น การเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็ว การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างไม่มีเสถียรภาพ อุปสรรคต่อการบริหารจัดการแผนแม่บท และระบบสาธารณสุขที่ย่ำแย่ การศึกษา การบริการด้านขนส่งมวลชน ตลอดจนการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณะ โครงการเมืองอัจฉริยะดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่มีฐานของความรู้และดิจิทัล การบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพของชีวิตและสิ่งแวดล้อมการทำงาน โดยแผนปฏิบัติเมืองใหญ่อย่างโฮจิมินห์ซิตี้นั้น ข้อมูลสารสนเทศจะต้องมาจากแหล่งต่างๆ เพื่อการสร้างยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ซึ่งควรจะตั้งศูนย์กลางของการจำลองเพื่อคาดการณ์ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ-สังคม รวมถึงศูนย์ด้านความปลอดภัย เมืองอัจฉริยะจะเน้นไปใน 4 ด้านได้แก่ การปกครองท้องถิ่น สาธารณะ ผู้ประกอบการ และองค์การทางสังคม... Read More »

อินโดนีเซียเสนอการแบ่งปันข่าวกรองเพื่อติดตามการก่อการร้าย

อินโดนีเซียเสนอการแบ่งปันข่าวกรองเพื่อติดตามการก่อการร้าย

พฤศจิกายน 28, 2017

พลเอกรามิชาร์ด ราชูดู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซีย กล่าวว่าอินโดนีเซียจะเสนอโครงการการแบ่งปันข่าวกรองร่วมกันระหว่างสมาชิกของสมาคมอาเซียนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นของกลุ่มก่อการร้ายที่นับถือศาสนาอิสลามหัวรุนแรง เหตุการณ์ความไม่สงบทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นกังวล เนื่องจากทั้งสามประเทศต้องรับมือกับการก่อการร้าย ร่วมกัน โดยมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม (Islamic State: IS) ในอิรักและซีเรียจะได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มก่อการร้ายในท้องถิ่นที่ประกาศความจงรักภักดีต่อกลุ่มไอเอส พลเอกรามิชาร์ด ราชูดู กล่าวว่าเขาจะเสนอโครงการริเริ่มในชื่อ “Our Eyes” ในที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ที่กำลังจะถึงนี้ โดยโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งในภาคพื้นสมุทร อากาศ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล เขากล่าวว่าอาเซียนจะต้องปรับในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวเมื่อมีโอกาสหารือกันในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม นายราชูดูได้กล่าวในระหว่างการร่วมลาดตระเวนทางอากาศระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ โดยการลาดตระเวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่ม และข้อตกลงหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับทั้งสามประเทศ ซึ่งรวมถึงการลาดตระเวนทางทะเลและการแบ่งปันข่าวกรองซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเชื่อมโยงพื้นที่เขตแดนรอบทะเลซูลูซึ่งมีกลุ่มเคลื่อนไหวที่อาจเกี่ยวข้องกับ... Read More »

ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 15

ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 15

พฤศจิกายน 26, 2017

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 อาเซียนจัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 15 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ที่ประชุมได้หารือความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) โดยรับรองแผนงานรายสาขา (Sectoral Work Plans) ได้ครบถ้วนทั้ง 23 แผนงาน ... Read More »

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31

พฤศจิกายน 24, 2017

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการประชุมครั้งนี้นอกจากผู้นำจาก 10 ประเทศสมาชิก พร้อมผู้นำและตัวแทนจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ แล้วนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังได้เข้าร่วมประชุมด้วย สำหรับประเด็นที่น่าสนใจจากการประชุมครั้งนี้มีดังต่อไปนี้ การออกแถลงการณ์ร่วมของชาติผู้นำอาเซียนได้เน้นไปถึงเรื่องการทำงานร่วมกันของชาติสมาชิกในการเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเรื่องการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก มีการกำหนดถึงวิสัยทัศน์อาเซียนในปี 2025 รวมถึงนำเสนอความก้าวหน้าในหลักการและโครงการต่อเนื่องของประชาคมในด้านต่าง ๆ ทว่าประเด็นเรื่องการกวาดล้างชาวโรฮีนจา... Read More »

ASEAN Today November2017

ASEAN Today November2017

พฤศจิกายน 24, 2017

ASEAN Today November 2017 อาเซียน ทูเดย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ในเดือนนี้พบกับข่าวการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ในการประชุมครั้งนี้อาเซียนได้บรรลุข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาค และนอกภูมิภาค พบเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมายใน “ASEAN Today” ฉบับเดือนพฤศจิกายนปี 2560 “ASEAN Today”... Read More »

นักการทูตบรูไนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนถัดไป

นักการทูตบรูไนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนถัดไป

พฤศจิกายน 17, 2017

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เปิดเผยว่า นาย Lim Jock Hoi ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไนจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนถัดไป ซึ่งจะเข้ารับหน้าที่ในเดือนมกราคมปีหน้า หลังจากนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นชาวเวียดนาม ได้พ้นวาระ 5 ปีในสิ้นปีนี้ของการดำรงตำแหน่งดังกล่าว นายลิม เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลบรูไนที่มีบทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2532 โดยเป็นผู้แทนของรัฐบาลเวียดนามในการประชุมและเจรจาทั้งการประชุมสหประชาชาติ องค์การค้าโลก (WTO) และอาเซียน นอกจากนี้ เขายังสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์แบบพหุภาคี (multilateral affairs)... Read More »

การประชุมคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12  เน้นประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง

การประชุมคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 เน้นประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง

ตุลาคม 22, 2017

การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12 เป็นระยะเวลา 7 วันได้เสร็จสิ้นลงในวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา การประชุมครั้งนี้ยังคงเน้นประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในการกล่าวปิดการประชุม นายเหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ได้สรุปว่า บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมได้หารือเกี่ยวกับรายงานต่างๆ ซึ่งทางคณะกรรมการกลางพรรคฯ ได้เห็นพ้องและผ่านความเห็นชอบในมติและข้อสรุปของส่วนกลางเกี่ยวกับสถานการณ์และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  ตลอดจนประเด็นงบประมาณและการเงินปี2560-61  การผลักดันงานด้านการดูแลปกป้องสุขภาพของประชาชน รวมถึงประเด็นด้านประชากรของประเทศ  การเปลี่ยนแปลงใหม่ระบบองค์กรและการบริหารเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติของหน่วยงานราชการ ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างระบบการเมืองให้มีกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังย้ำถึงประเด็นที่ต้องให้ความสนใจ เพื่อปูทางสู่การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจ การผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างและประสิทธิภาพของสถานประกอบการภาครัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ แหล่งที่มา vietnamnews.vn และ vovworld.vn Read More »