home

ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่… [more]

ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์ ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์

ชาวมาเลเซียชุมนุมสนับสนุนการใช้กฎหมายอิสลามอย่างเข้มงวด

ชาวมาเลเซียราว 2 หมื่นคนชุมนุมในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม… [more]

ชาวมาเลเซียชุมนุมสนับสนุนการใช้กฎหมายอิสลามอย่างเข้มงวด ชาวมาเลเซียชุมนุมสนับสนุนการใช้กฎหมายอิสลามอย่างเข้มงวด

สิงคโปร์ประกาศงบประมาณ 2560 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม

รัฐบาลสิงคโปร์ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับงบประมาณประจำปี… [more]

สิงคโปร์ประกาศงบประมาณ 2560 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม สิงคโปร์ประกาศงบประมาณ 2560 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม

ธนาคารแห่งชาติเวียดนามวางเป้าแก้ปัญหาหนี้เสียให้ต่ำกว่าร้อยละ 3

ธนาคารแห่งชาติเวียดนามเปิดเผยว่า ธนาคารวางเป้าหมายการปรับปรุงโครงสร้างขององค์การสินเชื่อ… [more]

ธนาคารแห่งชาติเวียดนามวางเป้าแก้ปัญหาหนี้เสียให้ต่ำกว่าร้อยละ 3 ธนาคารแห่งชาติเวียดนามวางเป้าแก้ปัญหาหนี้เสียให้ต่ำกว่าร้อยละ 3

TRF-ASEAN Public Forum “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย: บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สู่การประยุกต์ใช้ของไทย”

โครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch project) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย… [more]

TRF-ASEAN Public Forum “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย: บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สู่การประยุกต์ใช้ของไทย” TRF-ASEAN Public Forum “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย: บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สู่การประยุกต์ใช้ของไทย”

อินเดียเจรจาเวียดนามเตรียมขายขีปนาวุธ

หัวหน้าทีมวิจัยอาวุธของอินเดียเปิดเผยว่า… [more]

อินเดียเจรจาเวียดนามเตรียมขายขีปนาวุธ อินเดียเจรจาเวียดนามเตรียมขายขีปนาวุธ

นักกฎหมายอาเซียนเรียกร้องรัฐสภาฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายนำโทษประหารชีวิตมาใช้ใหม่

สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาของฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายการนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้อีกครั้ง… [more]

นักกฎหมายอาเซียนเรียกร้องรัฐสภาฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายนำโทษประหารชีวิตมาใช้ใหม่ นักกฎหมายอาเซียนเรียกร้องรัฐสภาฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายนำโทษประหารชีวิตมาใช้ใหม่

ชาวอินโดนีเซียชุมนุมเรียกร้องผู้ว่าฯ จาการ์ตาชาวมุสลิม

ชาวอินโดนีเซียนับหมื่นคนร่วมชุมนุมกลางกรุงจาการ์ตา… [more]

ชาวอินโดนีเซียชุมนุมเรียกร้องผู้ว่าฯ จาการ์ตาชาวมุสลิม ชาวอินโดนีเซียชุมนุมเรียกร้องผู้ว่าฯ จาการ์ตาชาวมุสลิม

ไทยกับอาเซียน

ไทย-เวียดนามร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาสินค้า

ไทย-เวียดนามร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาสินค้า

กุมภาพันธ์ 7, 2017

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะผู้แทนภาครัฐระดับสูงเวียดนามเยือนไทยเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็นกัน Read More»

เศรษฐกิจ

ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์

ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์

กุมภาพันธ์ 21, 2017

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 (20 M-ATM) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ และจัดฟอรัมการท่องเที่ยวอาเซียน ปี 2560 คู่ขนานไปด้วย (ASEAN...

การเมือง-ความมั่นคง

นักกฎหมายอาเซียนเรียกร้องรัฐสภาฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายนำโทษประหารชีวิตมาใช้ใหม่

นักกฎหมายอาเซียนเรียกร้องรัฐสภาฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายนำโทษประหารชีวิตมาใช้ใหม่

กุมภาพันธ์ 16, 2017

สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาของฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายการนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้อีกครั้ง เนื่องจากมองว่า การลงโทษประหารชีวิตเป็นวิธีการป่าเถื่อนและล้าสมัยไปแล้ว

สังคม-วัฒนธรรม

อาเซียนเผยแพร่ข้อมูลส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

อาเซียนเผยแพร่ข้อมูลส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

ธันวาคม 19, 2016

อาเซียนสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาค ผ่านการให้ความสำคัญกับผู้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่มรดกอุทยานอาเซียน

Project Progress

หารือประเด็นวิจัยกับนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV

หารือประเด็นวิจัยกับนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV

สิงหาคม 24, 2016

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข และ ผศ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานและผู้ประสานงานร่วมโครงการ “จับตาอาเซียน” ได้ร่วมพูดคุยหารือกับ อ.ดร.เณศรา สุขพานิช ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ และ อ.อณิน อรุณเรืองสวัสดิ์ คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV เกี่ยวกับความคืบหน้าของงานวิจัยและแผนงานในการทำวิจัยในอนาคต Read More»

เข้าร่วมสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย”

เข้าร่วมสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย”

ธันวาคม 18, 2015

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียนและนายประจวบ สุภินี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน Read More»

เข้าพบหารือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา

เข้าพบหารือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา

กรกฎาคม 8, 2015

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” และอ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานร่วมโครงการฯ ได้เข้าพบกับ ศ.ดร. สุภางค์ จันทวนิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain Hall  ชั้น 1 อาคารศศนิเวศน์ (Sasa International House) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมนานาชาติด้านการจัดการแรงงานข้ามชาติอาเซียนพร้อมเชื้อเชิญให้ร่วมจัดสัมมนาดังกล่าว Read More»

ASEAN Forum

TRF-ASEAN Public Forum “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย: บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สู่การประยุกต์ใช้ของไทย”

TRF-ASEAN Public Forum “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย: บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สู่การประยุกต์ใช้ของไทย”

กุมภาพันธ์ 18, 2017

โครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch project) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนา TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย: บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สู่การประยุกต์ใช้ของไทย” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ Read More»

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 “ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 “ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน”

ธันวาคม 12, 2016

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โครงการ “จับตาอาเซียน” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 เรื่อง “ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน” ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่จำนวน 3 โครงการให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง อันประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาควิชาการ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้คมชัดขึ้น Read More»

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 5 “จับตาเศรษฐกิจ CLMV และประเด็นวิจัย”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 5 “จับตาเศรษฐกิจ CLMV และประเด็นวิจัย”

กันยายน 27, 2016

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โครงการ “จับตาอาเซียน” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 5 เรื่อง “จับตาเศรษฐกิจ CLMV และประเด็นวิจัย” ซึ่งเป็นการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม) จำนวน 4 โครงการให้กับผู้เกี่ยวข้องอันประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและสื่อมวลชนร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการวิจัย Read More»

สัมมนา

The United States and China in Southeast Asia : Complementary or Competitive?

The United States and China in Southeast Asia : Complementary or Competitive?

มกราคม 23, 2017

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย จัดงานสัมมนา TU–ASEAN Special Lecture เรื่อง "The United States and China in Southeast Asia : Complementary or Competitive?" โดย เดวิด แชมโบห์ (David Shambaugh) ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์และการระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา... Read More»