home

คนงานสิ่งทอกัมพูชาเรียกร้องขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

คนงานของโรงงานสิ่งทอหลายร้อยคนชุมนุมที่นิคมอุตสาหกรรมในกรุงพนมเปญ… [more]

คนงานสิ่งทอกัมพูชาเรียกร้องขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ คนงานสิ่งทอกัมพูชาเรียกร้องขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

เมียนมาร์ชี้แรงงานถูกเลือกปฏิบัติกรณีฆาตกรรมชาวอังกฤษในไทย

นายตู ชิท ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนาซึ่งเป็น… [more]

เมียนมาร์ชี้แรงงานถูกเลือกปฏิบัติกรณีฆาตกรรมชาวอังกฤษในไทย เมียนมาร์ชี้แรงงานถูกเลือกปฏิบัติกรณีฆาตกรรมชาวอังกฤษในไทย

ผู้แทนอาเซียนร่วมเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 11 ณ เมืองหนานหนิง

ผู้แทนจากชาติอาเซียนร่วมเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน… [more]

ผู้แทนอาเซียนร่วมเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 11 ณ เมืองหนานหนิง ผู้แทนอาเซียนร่วมเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 11 ณ เมืองหนานหนิง

อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสวาระพิเศษกับจีน

อาเซียนจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสวาระพิเศษกับจีน… [more]

อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสวาระพิเศษกับจีน อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสวาระพิเศษกับจีน

มาเลเซียส่งถุงมือยางไปแอฟริกา หวังช่วยแพทย์สู้อีโบล่า

นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย… [more]

มาเลเซียส่งถุงมือยางไปแอฟริกา หวังช่วยแพทย์สู้อีโบล่า มาเลเซียส่งถุงมือยางไปแอฟริกา หวังช่วยแพทย์สู้อีโบล่า

สภาอินโดนีเซียเห็นชอบให้สัตยาบันข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยหมอกควันพิษ

อินโดนีเซียพร้อมให้สัตยาบันในข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยหมอกควันพิษข้าพรมแดน… [more]

สภาอินโดนีเซียเห็นชอบให้สัตยาบันข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยหมอกควันพิษ สภาอินโดนีเซียเห็นชอบให้สัตยาบันข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยหมอกควันพิษ

เมียนมาร์ตั้งเป้าทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ในปี 2030

นายขิ่น หม่อง โซ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานไฟฟ้าเมียนมาร์ระบุว่า… [more]

เมียนมาร์ตั้งเป้าทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ในปี 2030 เมียนมาร์ตั้งเป้าทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ในปี 2030

คณะผู้เชี่ยวชาญฯ อาเซียนประชุมหารือวิสัยทัศน์หลัง 2015

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันอาเซียน… [more]

คณะผู้เชี่ยวชาญฯ อาเซียนประชุมหารือวิสัยทัศน์หลัง 2015 คณะผู้เชี่ยวชาญฯ อาเซียนประชุมหารือวิสัยทัศน์หลัง 2015

Daily News Update

ไทยกับอาเซียน

ไทย-อาเซียนลงนามเสรีบริการชุดที่ 9

ไทย-อาเซียนลงนามเสรีบริการชุดที่ 9

กันยายน 1, 2014

ไทยลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) ที่กรุงเนย์ปิดอร์ ประเทศพม่า ซึ่งมีผลให้ไทยและอาเซียนเปิดเสรีภาคการค้าบริการในระดับที่สูงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการของไทยที่จะเข้าไปลงทุนทำธุรกิจบริการในสาขาต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน Read More»

เศรษฐกิจ

ผู้แทนอาเซียนร่วมเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 11 ณ เมืองหนานหนิง

ผู้แทนอาเซียนร่วมเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 11 ณ เมืองหนานหนิง

กันยายน 19, 2014

ผู้แทนจากชาติอาเซียนร่วมเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 11 (the 11th Chian-ASEAN Expo) และการประชุมการลงทุนและธุรกิจจีน-อาเซียน (China – ASEAN Business and Investment Summit)...

การเมือง-ความมั่นคง

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสรุปความคืบหน้าประชาคมการเมือง ภารกิจสำเร็จแล้วร้อยละ 84

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสรุปความคืบหน้าประชาคมการเมือง ภารกิจสำเร็จแล้วร้อยละ 84

สิงหาคม 20, 2014

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคมที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 47 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานตามพิมพ์เขียนประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน พบว่า การดำเนินงานต่งา ๆ บรรุลเป้าหมายแล้วร้อยละ 84 อย่างไรก็ดี...

สังคม-วัฒนธรรม

อาเซียนเซ็นความร่วมมือด้านป่าไม้กับเกาหลีใต้

อาเซียนเซ็นความร่วมมือด้านป่าไม้กับเกาหลีใต้

สิงหาคม 8, 2014

ผู้แทนอาเซียนและเกาหลีใต้ร่วมลงนามในข้อตกลงขยายความร่วมมือด้านป่าไม้อาเซียน-เกาหลีใต้ (AFoCo) เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ระหว่างสองฝ่ายให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น หลังข้อตกลงความร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างอาเซียน-เกาหลีใต้ฉบับแรกได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน

Project Progress

เข้าพบหารือประเด็นวิจัยกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

เข้าพบหารือประเด็นวิจัยกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

กันยายน 2, 2014

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ผศ.ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” และ อ.ดร.ม.ล. พินิพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานร่วมโครงการฯ ได้เดินทางเข้าพบคุณยวน แม็กดูกัลล์ (Euan Mcdougall) เจ้าหน้าที่โครงการ และคุณกนกนิษก์ ตัณฑ์กุลรัตน์  ผู้ช่วยโครงการ ประจำองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น (International Organization for Migration-IOM) เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นวิจัยด้านแรงงานต่างชาติในอาเซียน ตลอดจนหารือการจัดสัมมนาร่วมกันในอนาคต Read More»

เข้าพบหารือกับผู้อำนวยการและนักวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหิดล

เข้าพบหารือกับผู้อำนวยการและนักวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหิดล

กรกฎาคม 29, 2014

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการฯ และ อ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานร่วมฯ ได้เดินทางเข้าพบ รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะนักวิจัย ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม เพื่อแนะนำโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) และหารือเกี่ยวกับการทำวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนแนวทางการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต Read More»

ให้สัมภาษณ์รายการปรากฏการณ์อาเซียนทางช่อง ‎Spring News

ให้สัมภาษณ์รายการปรากฏการณ์อาเซียนทางช่อง ‎Spring News

มิถุนายน 25, 2014

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2557  ผศ.ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานชุดโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) ให้สัมภาษณ์รายการ “ปรากฏการณ์อาเซียน” ของสถานีโทรทัศน์ Spring News เกี่ยวกับโครงการจับตาอาเซียนและความเคลื่อนไหวในอาเซียน  อนึ่งรายการ “ปรากฏการณ์อาเซียน” มี ดร.เจษฎา ศาลาทอง เป็นผู้ดำเนินรายการและออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 น. ถึง 7.00 น. ทางช่อง Spring... Read More»

ASEAN Forum

TRF- ASEAN Research Forum ครั้งที่ 2/2557 “รายงานความก้าวหน้าและผลการวิจัย: การบริโภคละครไทยในอาเซียนและสถานะองค์ความรู้ภูมิภาคศึกษาเปรียบเทียบอาเซียน-สหภาพยุโรป”

TRF- ASEAN Research Forum ครั้งที่ 2/2557 “รายงานความก้าวหน้าและผลการวิจัย: การบริโภคละครไทยในอาเซียนและสถานะองค์ความรู้ภูมิภาคศึกษาเปรียบเทียบอาเซียน-สหภาพยุโรป”

สิงหาคม 24, 2014

TRF- ASEAN Research Forum ครั้งที่ 2/2557 “รายงานความก้าวหน้าและผลการวิจัย: การบริโภคละครไทยในอาเซียน และสถานะองค์ความรู้ภูมิภาคศึกษาเปรียบเทียบอาเซียน-สหภาพยุโรป” วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานที่   ห้อง 202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การจัดประชุม TRF- ASEAN Research Forum ครั้งที่... Read More»

สัมมนา

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

กันยายน 2, 2014

การปาฐกถาพิเศษในวาระครบรอบ 65 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นการสัมมานาวิชาการในวาระครบรอบ 65 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  ได้อธิบายเกี่ยวกับแผนแม่บทที่ทางกรุงเทพมหานคร... Read More»