home

อินโดนีเซียเตรียมแบนแอพและเว็บเทเลแกรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย

อินโดนีเซียดำเนินการบล็อกเว็บไซต์เทเลแกรมที่ใช้ในการส่งข้อความสนทนา… [more]

อินโดนีเซียเตรียมแบนแอพและเว็บเทเลแกรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย อินโดนีเซียเตรียมแบนแอพและเว็บเทเลแกรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย

สรุปสัมมนาเรื่อง “Southeast Asia/ASEAN and The United states: From Obama to Trump and Beyond”

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย… [more]

สรุปสัมมนาเรื่อง “Southeast Asia/ASEAN and The United states: From Obama to Trump and Beyond” สรุปสัมมนาเรื่อง “Southeast Asia/ASEAN and The United states: From Obama to Trump and Beyond”

มาเลเซียเร่งสอบสวนเรื่องอื้อฉาวในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้รัฐบาลของมหาเธร์

มาเลเซียจะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีหลวงแห่งราชอาณาจักร… [more]

มาเลเซียเร่งสอบสวนเรื่องอื้อฉาวในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้รัฐบาลของมหาเธร์ มาเลเซียเร่งสอบสวนเรื่องอื้อฉาวในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้รัฐบาลของมหาเธร์

i-City ในมาเลเซียได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในเมืองที่มีสีสันที่สุดในโลก

i-City เมืองอิเล็กทรอนิคส์ในมาเลเซียได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน… [more]

i-City ในมาเลเซียได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในเมืองที่มีสีสันที่สุดในโลก i-City ในมาเลเซียได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในเมืองที่มีสีสันที่สุดในโลก

อินโดนีเซียผลักดันหลักปัญจศีลต่อต้านค่านิยมหัวรุนแรง

นายโจโก วิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซีย… [more]

อินโดนีเซียผลักดันหลักปัญจศีลต่อต้านค่านิยมหัวรุนแรง อินโดนีเซียผลักดันหลักปัญจศีลต่อต้านค่านิยมหัวรุนแรง

อินโดนีเซียมุ่งส่งเสริมหลักสูตรหลังเลิกเรียนเพื่อลดความคิดหัวรุนแรง

ประธานาธิบดีโจโก วิโดโดได้ตัดสินใจออกระเบียบ… [more]

อินโดนีเซียมุ่งส่งเสริมหลักสูตรหลังเลิกเรียนเพื่อลดความคิดหัวรุนแรง อินโดนีเซียมุ่งส่งเสริมหลักสูตรหลังเลิกเรียนเพื่อลดความคิดหัวรุนแรง

เซเว่น อีเลฟเว่นเปิดสาขาแรกในเวียดนาม

ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นของญี่ปุ่นเปิดทำการสาขาแรกในเวียดนามเมื่อวันที่… [more]

เซเว่น อีเลฟเว่นเปิดสาขาแรกในเวียดนาม เซเว่น อีเลฟเว่นเปิดสาขาแรกในเวียดนาม

สิงคโปร์ร่วมสังเกตการณ์การลาดตระเวนทางทะเลแบบไตรภาคี

สิงคโปร์จะเข้าร่วมในการเปิดตัวการลาดตระเวนทางน้ำแบบไตรภาคี… [more]

สิงคโปร์ร่วมสังเกตการณ์การลาดตระเวนทางทะเลแบบไตรภาคี สิงคโปร์ร่วมสังเกตการณ์การลาดตระเวนทางทะเลแบบไตรภาคี

ไทยกับอาเซียน

สนช. เปิดเว็บไซต์ “ASEAN Law”

สนช. เปิดเว็บไซต์ “ASEAN Law”

มิถุนายน 21, 2017

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อหวังให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง Read More»

เศรษฐกิจ

สรุปผลการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

สรุปผลการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

มิถุนายน 19, 2017

การประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 26 (26th Meeting of The ASEAN Directors-General of Customs) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560...

การเมือง-ความมั่นคง

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN SOM) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN SOM) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มิถุนายน 20, 2017

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ฟิลิปปินส์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมะนิลา ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการไปสู่การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Minister’s Meeting) และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศคู่เจรจา (PMC+1)...

สังคม-วัฒนธรรม

อาเซียนร่วมมือยุโรป หนุนการเคลื่อนย้ายของเยาวชน

อาเซียนร่วมมือยุโรป หนุนการเคลื่อนย้ายของเยาวชน

มิถุนายน 21, 2017

อาเซียนร่วมมือกับสหภาพยุโรปสนับสนุนการเคลื่อนย้ายของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา

Project Progress

หารือเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยใหม่ : การท่องเที่ยวของประเทศ CLMV

หารือเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยใหม่ : การท่องเที่ยวของประเทศ CLMV

พฤษภาคม 11, 2017

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานชุดโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) ได้ร่วมพูดคุยหารือกับทีมนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ อ.ดร. ชญานี ชวะโนทย์ และอ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ เกี่ยวกับการปรับแก้รายงานผลวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV ซึ่งได้นำเสนอรายงานผลการวิจัยแล้วนั้น ตลอดจนการพูดคุยหารือถึงการวิจัยในระยะต่อไปเกี่ยวกับการวิจัยเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและข้อมูลพื้นฐานในกลุ่มประเทศ CLMV   Read More»

หารือประเด็นวิจัยกับนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV

หารือประเด็นวิจัยกับนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV

สิงหาคม 24, 2016

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข และ ผศ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานและผู้ประสานงานร่วมโครงการ “จับตาอาเซียน” ได้ร่วมพูดคุยหารือกับ อ.ดร.เณศรา สุขพานิช ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ และ อ.อณิน อรุณเรืองสวัสดิ์ คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV เกี่ยวกับความคืบหน้าของงานวิจัยและแผนงานในการทำวิจัยในอนาคต Read More»

เข้าร่วมสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย”

เข้าร่วมสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย”

ธันวาคม 18, 2015

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียนและนายประจวบ สุภินี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน Read More»

ASEAN Forum

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”

มิถุนายน 20, 2017

ชุดโครงการ “จับตาอาเซียน” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอรายงานผลการวิจัยของกลุ่มประเทศ CLMV จำนวน 4 โครงการ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ชัดเจนขึ้น Read More»

TRF-ASEAN Public Forum “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย: บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สู่การประยุกต์ใช้ของไทย”

TRF-ASEAN Public Forum “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย: บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สู่การประยุกต์ใช้ของไทย”

กุมภาพันธ์ 18, 2017

โครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch project) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนา TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย: บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สู่การประยุกต์ใช้ของไทย” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ Read More»

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 “ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 “ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน”

ธันวาคม 12, 2016

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โครงการ “จับตาอาเซียน” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 เรื่อง “ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน” ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่จำนวน 3 โครงการให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง อันประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาควิชาการ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้คมชัดขึ้น Read More»

สัมมนา

สรุปสัมมนาเรื่อง “Southeast Asia/ASEAN and The United states: From Obama to Trump and Beyond”

สรุปสัมมนาเรื่อง “Southeast Asia/ASEAN and The United states: From Obama to Trump and Beyond”

กรกฎาคม 18, 2017

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันความมั่นคงและนานาชาติศึกษา (ISIS) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “Southeast Asia/ASEAN and The United states: From Obama to Trump and Beyond” ดร.เอมี่ ซีไรท์ (Dr.Amy Searight) ที่ปรึกษาอาวุโส และผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก Center for Strategic... Read More»