home

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 47 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศมาเลเซีย

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)… [more]

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 47 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศมาเลเซีย อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 47 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศมาเลเซีย

บรูไนจัดงานฉลองวันเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 10

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัซซานัล โบลเกียห์… [more]

บรูไนจัดงานฉลองวันเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 10 บรูไนจัดงานฉลองวันเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 10

เมียนมาปรับเพิ่มค่าแรง 3,600 จ๊าต มีผลตั้งแต่ 1 ก.ย.นี้

รัฐบาลเมียนมาได้อนุมัติเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแห่งชาติสำหรับแรงงานชาวเมียนมา… [more]

เมียนมาปรับเพิ่มค่าแรง 3,600 จ๊าต มีผลตั้งแต่ 1 ก.ย.นี้ เมียนมาปรับเพิ่มค่าแรง 3,600 จ๊าต มีผลตั้งแต่ 1 ก.ย.นี้

กลุ่มคาทอลิคในฟิลิปปินส์เรียกร้องประชาชนและนักการเมืองคัดค้านการแต่งงานเพศเดียวกัน

ผู้นำของศาสนจักรคาทอลิคที่มีอิทธิพลในฟิลิปปินส์เรียกร้องสาธารณชนและนักการเมืองคัดค้านการแต่งงานของเพศเดียวกัน… [more]

กลุ่มคาทอลิคในฟิลิปปินส์เรียกร้องประชาชนและนักการเมืองคัดค้านการแต่งงานเพศเดียวกัน กลุ่มคาทอลิคในฟิลิปปินส์เรียกร้องประชาชนและนักการเมืองคัดค้านการแต่งงานเพศเดียวกัน

เวียดนามเตรียมฉลองวันชาติครบรอบ 70 ปีอย่างยิ่งใหญ่

รัฐบาลกลางและรัฐบาลสาขาของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในจังหวัดต่างๆ… [more]

เวียดนามเตรียมฉลองวันชาติครบรอบ 70 ปีอย่างยิ่งใหญ่ เวียดนามเตรียมฉลองวันชาติครบรอบ 70 ปีอย่างยิ่งใหญ่

กกต. เมียนมาห้ามหาเสียงโจมตีกองทัพ-รัฐธรรมนูญ

กกต. เมียนมาห้ามหาเสียงโจมตีกองทัพ-รัฐธรรมนูญคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติเมียนมา… [more]

กกต. เมียนมาห้ามหาเสียงโจมตีกองทัพ-รัฐธรรมนูญ กกต. เมียนมาห้ามหาเสียงโจมตีกองทัพ-รัฐธรรมนูญ

แนะนำหนังสือ อาเซียนสู่การเป็นประชาคม : ความเคลื่อนไหวด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม

จัดทำโดย โครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch)… [more]

แนะนำหนังสือ อาเซียนสู่การเป็นประชาคม : ความเคลื่อนไหวด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม แนะนำหนังสือ อาเซียนสู่การเป็นประชาคม : ความเคลื่อนไหวด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม

อินโดนีเซียเตรียมเปิดเสรีนักลงทุนต่างชาติ ถือหุ้นธุรกิจประมง

นางซูซี พัดจิอัสตูตี (Susi Pudjiastuti) รัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมงอินโดนีเซียเปิดเผยว่า… [more]

อินโดนีเซียเตรียมเปิดเสรีนักลงทุนต่างชาติ ถือหุ้นธุรกิจประมง อินโดนีเซียเตรียมเปิดเสรีนักลงทุนต่างชาติ ถือหุ้นธุรกิจประมง

ไทยกับอาเซียน

นายกรัฐมนตรีของไทยเยือนฟิลิปปินส์หารือทวิภาคี

นายกรัฐมนตรีของไทยเยือนฟิลิปปินส์หารือทวิภาคี

กันยายน 1, 2015

ภายหลังการหารือทวิภาคีของผู้นำไทยและฟิลิปปินส์ ได้มีการแถลงข่าวร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และรัฐบาลฟิลิปปินส์สำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ที่สูงอย่างต่อเนื่องในประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้ฟิลิปปินส์ได้รับการกล่าวขานจากประชาคมระหว่างประเทศว่าเป็น “ดาวรุ่งดวงใหม่แห่งภูมิภาค” Read More»

เศรษฐกิจ

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 47 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศมาเลเซีย

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 47 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศมาเลเซีย

กันยายน 3, 2015

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียได้หารือประเด็นสําคัญ เพื่อเร่งการดําเนินการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 4 เดือนข้างหน้า และการจัดทําวิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี...

การเมือง-ความมั่นคง

ชาติอาเซียนร่วมประชุม ARF ครั้งที่ 22 ที่มาเลเซีย

ชาติอาเซียนร่วมประชุม ARF ครั้งที่ 22 ที่มาเลเซีย

สิงหาคม 16, 2015

รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติอาเซียนและประเทศคู่เจรจาเข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF) ครั้งที่ 22 ณ ประเทศมาเลเซีย

สังคม-วัฒนธรรม

เปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกในประเทศไทย

เปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกในประเทศไทย

สิงหาคม 18, 2015

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่มีชีวิตแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชาวไทยและชาวอาเซียนในโอกาสครบรอบ 48...

Project Progress

เข้าพบหารือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา

เข้าพบหารือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา

กรกฎาคม 8, 2015

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” และอ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานร่วมโครงการฯ ได้เข้าพบกับ ศ.ดร. สุภางค์ จันทวนิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain Hall  ชั้น 1 อาคารศศนิเวศน์ (Sasa International House) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมนานาชาติด้านการจัดการแรงงานข้ามชาติอาเซียนพร้อมเชื้อเชิญให้ร่วมจัดสัมมนาดังกล่าว Read More»

การประชุมผู้ประสานงานฝ่าย 1 สกว. ประจำปี 2558

การประชุมผู้ประสานงานฝ่าย 1 สกว. ประจำปี 2558

พฤษภาคม 20, 2015

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ "จับตาอาเซียน" ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงานฝ่าย 1 สกว. ประจำปี 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายและทิศทางการทำงานของฝ่าย 1 สกว. และทิศทางโจทย์วิจัยของ สกว. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ปี 2557-2560 ตลอดจนการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและภาคีความร่วมมือระหว่างกัน Read More»

การประชุมกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 1

การประชุมกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 1

กุมภาพันธ์ 23, 2015

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee) กรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง ประชาคมอาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้เข้าร่วมการประชุมกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 ณ ห้องการ์เด้น 2 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค Read More»

ASEAN Forum

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”

มิถุนายน 18, 2015

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา โครงการ "จับตาอาเซียน" ร่วมกับ สกว. ได้จัดการประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV” เพื่อให้นักวิจัยนำเสนอข้อเสนอชุดโครงการวิจัย "ASEAN Country Focus: CLMV Economies" ให้ผู้เกี่ยวข้องอันประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยดังกล่าว Read More»

สัมมนา

ประชุมวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง “ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อสร้างความมั่นคงด้านแรงงานในประเทศไทย”

ประชุมวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง “ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อสร้างความมั่นคงด้านแรงงานในประเทศไทย”

พฤษภาคม 26, 2015

ในวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาป้องกันประเทศได้จัดประชุมสัมมานาทางวิชาการ เรื่อง “ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อสร้างความมั่นคงด้านแรงงานในประเทศไทย” เพื่อเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านแรงงานต่อความมั่นคงในปัจจุบัน โดยมีวิทยากรในการบรรยาย ดังนี้ 1. ดร.ปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร 2. คุณปรีดา ทองชุมนุม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) 3. ผศ.ดร.โสภณ เจริญ ผู้ช่วยคณบดีผ่ายวิชาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 4. คุณรัตนา พละชัย แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร Read More»