home

เศรษฐกิจบรูไนฟื้นตัวร้อยละ 0.4 ในปี 2560

บรูไนคาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเล็กน้อยในปี… [more]

เศรษฐกิจบรูไนฟื้นตัวร้อยละ  0.4 ในปี 2560 เศรษฐกิจบรูไนฟื้นตัวร้อยละ  0.4 ในปี 2560

ดูแตร์เตประกาศให้พรรคคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์และกองทัพแนวร่วมเป็นกลุ่มก่อการร้าย

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต แห่งฟิลิปปินส์ได้ประกาศเมื่อวันที่… [more]

ดูแตร์เตประกาศให้พรรคคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์และกองทัพแนวร่วมเป็นกลุ่มก่อการร้าย ดูแตร์เตประกาศให้พรรคคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์และกองทัพแนวร่วมเป็นกลุ่มก่อการร้าย

ผู้นำฟิลิปปินส์เรียกร้องให้รัฐสภาจัดประชุมพิเศษหารือร่างกฎหมายแก้ปัญหามินดาเนา

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เตของฟิลิปปินส์ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐสภามีการประชุมพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาร่างข้อเสนอกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร… [more]

ผู้นำฟิลิปปินส์เรียกร้องให้รัฐสภาจัดประชุมพิเศษหารือร่างกฎหมายแก้ปัญหามินดาเนา ผู้นำฟิลิปปินส์เรียกร้องให้รัฐสภาจัดประชุมพิเศษหารือร่างกฎหมายแก้ปัญหามินดาเนา

เวียดนามเปิดแผนเมืองโฮจิมินห์ซิตี้สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

โครงการที่จะสร้างให้เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนามสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะระหว่าง… [more]

เวียดนามเปิดแผนเมืองโฮจิมินห์ซิตี้สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เวียดนามเปิดแผนเมืองโฮจิมินห์ซิตี้สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

อินโดนีเซียเสนอการแบ่งปันข่าวกรองเพื่อติดตามการก่อการร้าย

พลเอกรามิชาร์ด ราชูดู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซีย… [more]

อินโดนีเซียเสนอการแบ่งปันข่าวกรองเพื่อติดตามการก่อการร้าย อินโดนีเซียเสนอการแบ่งปันข่าวกรองเพื่อติดตามการก่อการร้าย

ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560  อาเซียนจัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน… [more]

ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 15 ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 15

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่… [more]

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31

ASEAN Today November2017

ASEAN Today November 2017 อาเซียน ทูเดย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน… [more]

ASEAN Today November2017 ASEAN Today November2017

ไทยกับอาเซียน

ไทย-สิงคโปร์ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ไทย-สิงคโปร์ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

กันยายน 9, 2017

กระทรวงพาณิชย์ของไทยนำคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Singapore - Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเดินทางเจรจาผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ขยายโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การประชุม STEER ครั้งที่ 5 มีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับนายลิม ฮึง เคียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์... Read More»

เศรษฐกิจ

ลงนาม FTA อาเซียน-ฮ่องกง สองฝ่ายประกาศความสำเร็จของการเจรจา

ลงนาม FTA อาเซียน-ฮ่องกง สองฝ่ายประกาศความสำเร็จของการเจรจา

พฤศจิกายน 26, 2017

รัฐมนตรีเศรษฐกิจของชาติสมาชิกอาเซียนและฮ่องกงได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีและความตกลงด้านการลงทุนระหว่างอาเซียน-ฮ่องกงแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ หลังจากที่ได้บรรลุการเจรจาเสร็จสิ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งความตกลงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม...

การเมือง-ความมั่นคง

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31

พฤศจิกายน 24, 2017

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการประชุมครั้งนี้นอกจากผู้นำจาก 10 ประเทศสมาชิก พร้อมผู้นำและตัวแทนจากภาคีเครือข่ายต่าง...

สังคม-วัฒนธรรม

อาเซียนดันผู้มีส่วนได้เสียร่วมหารือแผนแม่บทการเชื่อมโยง

อาเซียนดันผู้มีส่วนได้เสียร่วมหารือแผนแม่บทการเชื่อมโยง

ตุลาคม 1, 2017

อาเซียนเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ เข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล หวังเป็นประโยชน์ต่อการเดินหน้าแผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างกัน

Project Progress

หารือเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยใหม่ : การท่องเที่ยวของประเทศ CLMV

หารือเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยใหม่ : การท่องเที่ยวของประเทศ CLMV

พฤษภาคม 11, 2017

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานชุดโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) ได้ร่วมพูดคุยหารือกับทีมนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ อ.ดร. ชญานี ชวะโนทย์ และอ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ เกี่ยวกับการปรับแก้รายงานผลวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV ซึ่งได้นำเสนอรายงานผลการวิจัยแล้วนั้น ตลอดจนการพูดคุยหารือถึงการวิจัยในระยะต่อไปเกี่ยวกับการวิจัยเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและข้อมูลพื้นฐานในกลุ่มประเทศ CLMV   Read More»

หารือประเด็นวิจัยกับนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV

หารือประเด็นวิจัยกับนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV

สิงหาคม 24, 2016

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข และ ผศ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานและผู้ประสานงานร่วมโครงการ “จับตาอาเซียน” ได้ร่วมพูดคุยหารือกับ อ.ดร.เณศรา สุขพานิช ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ และ อ.อณิน อรุณเรืองสวัสดิ์ คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV เกี่ยวกับความคืบหน้าของงานวิจัยและแผนงานในการทำวิจัยในอนาคต Read More»

เข้าร่วมสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย”

เข้าร่วมสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย”

ธันวาคม 18, 2015

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียนและนายประจวบ สุภินี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน Read More»

ASEAN Forum

TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง “กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง: ยุทธศาสตร์ ผลกระทบ  และความท้าทายของไทย”

TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง “กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง: ยุทธศาสตร์ ผลกระทบ และความท้าทายของไทย”

ตุลาคม 4, 2017

โครงการ “จับตาอาเซียน” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดสัมมนาเชิงนโยบาย TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง “กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง: ยุทธศาสตร์ ผลกระทบและความท้าทายของไทย” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ โดยเป็นการสัมมนาในรูปแบบโต๊ะกลม โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ รวมประมาณ 45 คนเข้าร่วมระดมสมองและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะความร่วมมือ บทบาทและยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ ตลอดจนประเด็นปัญหาและผลกระทบต่อไทย Read More»

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 8  เรื่อง “รายงานความก้าวหน้างานวิจัย: ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 8 เรื่อง “รายงานความก้าวหน้างานวิจัย: ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน”

กันยายน 7, 2017

มื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โครงการ “จับตาอาเซียน” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 8 เรื่อง “รายงานความก้าวหน้างานวิจัย: ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน” Read More»

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”

มิถุนายน 20, 2017

ชุดโครงการ “จับตาอาเซียน” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอรายงานผลการวิจัยของกลุ่มประเทศ CLMV จำนวน 4 โครงการ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ชัดเจนขึ้น Read More»

สัมมนา

โรฮิงญา: ปัญหาความมั่นคงหรือวิกฤตมนุษยธรรม?

โรฮิงญา: ปัญหาความมั่นคงหรือวิกฤตมนุษยธรรม?

ตุลาคม 13, 2017

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “เข้าใจโรฮิงญา: ปัญหาความมั่นคงหรือวิกฤตมนุษยธรรม?”​ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาเกี่ยวชาวมุสลิมโรฮีนจาในเมียนมา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เชื่อมโยงกับประเทศไทย รวมถึงด้านปัญหาผู้อพยพและเรื่องที่เกี่ยวข้อง Read More»