home

โจโกวีเสี่ยงคะแนนนิยมตกหลังออกกฎหมายแบนกลุ่มอิสลาม

นายโจโก วิโดโด (โจโกวี) ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเสี่ยงคะแนนนิยมตกหลังจากออกพระราชกฤษฎีกาแบนกลุ่มอิสลามหัวรุนแรง… [more]

โจโกวีเสี่ยงคะแนนนิยมตกหลังออกกฎหมายแบนกลุ่มอิสลาม โจโกวีเสี่ยงคะแนนนิยมตกหลังออกกฎหมายแบนกลุ่มอิสลาม

อินโดนีเซียและสิงคโปร์ร่วมจัดตั้งสภาธุรกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์

อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ลงนามความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์… [more]

อินโดนีเซียและสิงคโปร์ร่วมจัดตั้งสภาธุรกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์ อินโดนีเซียและสิงคโปร์ร่วมจัดตั้งสภาธุรกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์

AVA ยันไข่สิงคโปร์ปลอดภัยต่อการบริโภค

Agri- Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA) หน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลความปลอดภัย… [more]

AVA ยันไข่สิงคโปร์ปลอดภัยต่อการบริโภค AVA ยันไข่สิงคโปร์ปลอดภัยต่อการบริโภค

สิงคโปร์เน้นชูประเด็นเศรษฐกิจดิจิทัลรับการเป็นประธานอาเซียนปีหน้า

ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้… [more]

สิงคโปร์เน้นชูประเด็นเศรษฐกิจดิจิทัลรับการเป็นประธานอาเซียนปีหน้า สิงคโปร์เน้นชูประเด็นเศรษฐกิจดิจิทัลรับการเป็นประธานอาเซียนปีหน้า

นักการเมืองมาเลเซียหนาว! เตรียมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินตามรอยอินโดนีเซีย

นักการเมืองมาเลเซียจะต้องประกาศบัญชีทรัพย์สินของตนต่อสาธารณชน… [more]

นักการเมืองมาเลเซียหนาว! เตรียมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินตามรอยอินโดนีเซีย นักการเมืองมาเลเซียหนาว! เตรียมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินตามรอยอินโดนีเซีย

วิกฤติหมอกในอินโดนีเซียส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วหลายสิบราย

วิกฤติหมอกควันจากไฟป่าในจังหวัดอาเจะห์… [more]

วิกฤติหมอกในอินโดนีเซียส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วหลายสิบราย วิกฤติหมอกในอินโดนีเซียส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วหลายสิบราย

โจโกวีไฟเขียวยิงผู้ค้ายาเสพติด

นายโจโก วิโดโด (โจโกวี) ประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้ให้ความเห็นซึ่งสะท้อนไปยังมาตรการทำสงครามปราบปรามยาเสพติดของนายโรดริโก… [more]

โจโกวีไฟเขียวยิงผู้ค้ายาเสพติด โจโกวีไฟเขียวยิงผู้ค้ายาเสพติด

จีนเสนอให้ความช่วยเหลือชาวประมงฟิลิปปินส์หลังจากที่มีการห้ามทำประมงในทะเลจีนใต้ก่อนหน้านี้

ทางการปักกิ่งกล่าวเมื่อวันอังคารที่… [more]

จีนเสนอให้ความช่วยเหลือชาวประมงฟิลิปปินส์หลังจากที่มีการห้ามทำประมงในทะเลจีนใต้ก่อนหน้านี้ จีนเสนอให้ความช่วยเหลือชาวประมงฟิลิปปินส์หลังจากที่มีการห้ามทำประมงในทะเลจีนใต้ก่อนหน้านี้

ไทยกับอาเซียน

ไทยตั้งอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อประสานกับอาเซียนและ WTO

ไทยตั้งอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อประสานกับอาเซียนและ WTO

สิงหาคม 9, 2017

นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ประสานกับองค์การการค้าโลกและอาเซียน รวมทั้งหน่วยงานระดับชาติอื่นๆ ในเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า Read More»

เศรษฐกิจ

ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 19 ณ ประเทศอินเดีย

ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 19 ณ ประเทศอินเดีย

สิงหาคม 11, 2017

การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองไฮเดอราบัต สาธารณรัฐอินเดีย   ได้มีความคืบหน้าในเรื่องการเจรจาการค้าสินค้า  ...

การเมือง-ความมั่นคง

ไทย-มาเลเซีย ร่วมหาแนวทางสร้างความมั่นคงชายแดน

ไทย-มาเลเซีย ร่วมหาแนวทางสร้างความมั่นคงชายแดน

กรกฎาคม 24, 2017

ไทยและมาเลเซียร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการลักลอบค้ายาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

สังคม-วัฒนธรรม

อาเซียนดันผู้มีส่วนได้เสียร่วมหารือแผนแม่บทการเชื่อมโยง

อาเซียนดันผู้มีส่วนได้เสียร่วมหารือแผนแม่บทการเชื่อมโยง

สิงหาคม 1, 2017

อาเซียนเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ เข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล หวังเป็นประโยชน์ต่อการเดินหน้าแผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างกัน

Project Progress

หารือเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยใหม่ : การท่องเที่ยวของประเทศ CLMV

หารือเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยใหม่ : การท่องเที่ยวของประเทศ CLMV

พฤษภาคม 11, 2017

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานชุดโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) ได้ร่วมพูดคุยหารือกับทีมนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ อ.ดร. ชญานี ชวะโนทย์ และอ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ เกี่ยวกับการปรับแก้รายงานผลวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV ซึ่งได้นำเสนอรายงานผลการวิจัยแล้วนั้น ตลอดจนการพูดคุยหารือถึงการวิจัยในระยะต่อไปเกี่ยวกับการวิจัยเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและข้อมูลพื้นฐานในกลุ่มประเทศ CLMV   Read More»

หารือประเด็นวิจัยกับนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV

หารือประเด็นวิจัยกับนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV

สิงหาคม 24, 2016

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข และ ผศ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานและผู้ประสานงานร่วมโครงการ “จับตาอาเซียน” ได้ร่วมพูดคุยหารือกับ อ.ดร.เณศรา สุขพานิช ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ และ อ.อณิน อรุณเรืองสวัสดิ์ คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV เกี่ยวกับความคืบหน้าของงานวิจัยและแผนงานในการทำวิจัยในอนาคต Read More»

เข้าร่วมสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย”

เข้าร่วมสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย”

ธันวาคม 18, 2015

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียนและนายประจวบ สุภินี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน Read More»

ASEAN Forum

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”

มิถุนายน 20, 2017

ชุดโครงการ “จับตาอาเซียน” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอรายงานผลการวิจัยของกลุ่มประเทศ CLMV จำนวน 4 โครงการ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ชัดเจนขึ้น Read More»

TRF-ASEAN Public Forum “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย: บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สู่การประยุกต์ใช้ของไทย”

TRF-ASEAN Public Forum “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย: บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สู่การประยุกต์ใช้ของไทย”

กุมภาพันธ์ 18, 2017

โครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch project) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนา TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย: บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สู่การประยุกต์ใช้ของไทย” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ Read More»

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 “ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 “ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน”

ธันวาคม 12, 2016

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โครงการ “จับตาอาเซียน” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 เรื่อง “ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน” ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่จำนวน 3 โครงการให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง อันประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาควิชาการ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้คมชัดขึ้น Read More»

สัมมนา

“กฎหมาย” กับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียน

“กฎหมาย” กับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียน

สิงหาคม 15, 2017

ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้คนเผยว่า การร่วมมือกันในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานของชาติสมาชิกอาเซียนยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าใดนัก ขณะที่ ไทยเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อผลักดันให้แรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในประเทศอย่างถูกกฎหมาย Read More»