home

มาเลเซียร้องสิงคโปร์พิจารณาปรับค่าผ่านแดนรถยนต์ต่างประเทศ

รัฐบาลมาเลเซียร้องขอให้สิงคโปร์พิจารณาปรับค่าผ่านแดนรถยนต์ของสิงคโปร์ให้สอดคล้องกับค่าผ่านแดนรถยนต์ที่ทางมาเลเซียเรียกเก็บจากรถยนต์ทะเบียนต่างประเทศเป็นจำนวนเงิน… [more]

มาเลเซียร้องสิงคโปร์พิจารณาปรับค่าผ่านแดนรถยนต์ต่างประเทศ มาเลเซียร้องสิงคโปร์พิจารณาปรับค่าผ่านแดนรถยนต์ต่างประเทศ

จีนตอบรับแนวคิดมาเลเซีย พัฒนาความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนทางบก

จีนตอบรับแนวคิดของมาเลเซียในการร่วมพัฒนาความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนทางบก… [more]

จีนตอบรับแนวคิดมาเลเซีย พัฒนาความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนทางบก จีนตอบรับแนวคิดมาเลเซีย พัฒนาความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนทางบก

สิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์กับลาว

โทนี ตัน เค็ง ยัม ประธานาธิบดีสิงคโปร์เดินทางเยือน… [more]

สิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์กับลาว สิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์กับลาว

อินโดนีเซียวางแผนแบนโฆษณาบุหรี่

รัฐสภาอินโดนีเซียวางแผนออกกฎหมายแบนโฆษณาบุหรี่ทางโทรทัศน์และวิทยุเพื่อปกป้องกลุ่มผู้รับชมที่เป็นเด็กและเยาวชน นายเอลนิโน… [more]

อินโดนีเซียวางแผนแบนโฆษณาบุหรี่ อินโดนีเซียวางแผนแบนโฆษณาบุหรี่

เอกสาร ASEAN in 2016

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนเผยแพร่เอกสาร… [more]

เอกสาร ASEAN in 2016 เอกสาร ASEAN in 2016

สิงคโปร์กับกัมพูชาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านสาธารณสุขและอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา สิงคโปร์กับกัมพูชาได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ… [more]

สิงคโปร์กับกัมพูชาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านสาธารณสุขและอาชีวศึกษา สิงคโปร์กับกัมพูชาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านสาธารณสุขและอาชีวศึกษา

อินโดนีเซียระงับความสัมพันธ์ทางทหารกับออสเตรเลีย

อินโดนีเซียประกาศระงับความสัมพันธ์ทางการทหารกับออสเตรเลียทั้งหมด… [more]

อินโดนีเซียระงับความสัมพันธ์ทางทหารกับออสเตรเลีย อินโดนีเซียระงับความสัมพันธ์ทางทหารกับออสเตรเลีย

มาเลเซียประกาศเตรียมหยุดค้นหาเครื่องบิน MH370 ในอีก 2 สัปดาห์

มาเลเซียเปิดเผยว่า การค้นหาเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์… [more]

มาเลเซียประกาศเตรียมหยุดค้นหาเครื่องบิน MH370 ในอีก 2 สัปดาห์ มาเลเซียประกาศเตรียมหยุดค้นหาเครื่องบิน MH370 ในอีก 2 สัปดาห์

ไทยกับอาเซียน

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความมั่นคงไซเบอร์ระดับภูมิภาค

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความมั่นคงไซเบอร์ระดับภูมิภาค

ธันวาคม 26, 2016

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Regional Workshop on Cybersecurity: Norms in Cyberspace ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ Read More»

เศรษฐกิจ

กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2

กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2

ธันวาคม 28, 2016

กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีนายปรัก สุคน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาเป็นประธานร่วมกับนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน

การเมือง-ความมั่นคง

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความมั่นคงไซเบอร์ระดับภูมิภาค

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความมั่นคงไซเบอร์ระดับภูมิภาค

ธันวาคม 26, 2016

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Regional Workshop on Cybersecurity: Norms in Cyberspace...

สังคม-วัฒนธรรม

อาเซียนเผยแพร่ข้อมูลส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

อาเซียนเผยแพร่ข้อมูลส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

ธันวาคม 19, 2016

อาเซียนสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาค ผ่านการให้ความสำคัญกับผู้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่มรดกอุทยานอาเซียน

Project Progress

หารือประเด็นวิจัยกับนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV

หารือประเด็นวิจัยกับนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV

สิงหาคม 24, 2016

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข และ ผศ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานและผู้ประสานงานร่วมโครงการ “จับตาอาเซียน” ได้ร่วมพูดคุยหารือกับ อ.ดร.เณศรา สุขพานิช ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ และ อ.อณิน อรุณเรืองสวัสดิ์ คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV เกี่ยวกับความคืบหน้าของงานวิจัยและแผนงานในการทำวิจัยในอนาคต Read More»

เข้าร่วมสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย”

เข้าร่วมสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย”

ธันวาคม 18, 2015

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียนและนายประจวบ สุภินี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน Read More»

เข้าพบหารือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา

เข้าพบหารือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา

กรกฎาคม 8, 2015

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” และอ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานร่วมโครงการฯ ได้เข้าพบกับ ศ.ดร. สุภางค์ จันทวนิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain Hall  ชั้น 1 อาคารศศนิเวศน์ (Sasa International House) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมนานาชาติด้านการจัดการแรงงานข้ามชาติอาเซียนพร้อมเชื้อเชิญให้ร่วมจัดสัมมนาดังกล่าว Read More»

ASEAN Forum

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 “ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 “ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน”

ธันวาคม 12, 2016

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โครงการ “จับตาอาเซียน” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 เรื่อง “ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน” ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่จำนวน 3 โครงการให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง อันประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาควิชาการ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้คมชัดขึ้น Read More»

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 5 “จับตาเศรษฐกิจ CLMV และประเด็นวิจัย”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 5 “จับตาเศรษฐกิจ CLMV และประเด็นวิจัย”

กันยายน 27, 2016

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โครงการ “จับตาอาเซียน” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 5 เรื่อง “จับตาเศรษฐกิจ CLMV และประเด็นวิจัย” ซึ่งเป็นการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม) จำนวน 4 โครงการให้กับผู้เกี่ยวข้องอันประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและสื่อมวลชนร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการวิจัย Read More»

TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง Cyber Security: ภัยคุกคามและความร่วมมือในอาเซียน

TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง Cyber Security: ภัยคุกคามและความร่วมมือในอาเซียน

กรกฎาคม 28, 2016

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โครงการ “จับตาอาเซียน” สกว. ได้จัดสัมมนาโต๊ะกลม TRF-ASEAN Policy Forum ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Cyber Security: ภัยคุกคามและความร่วมมือในอาเซียน” ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เพื่อระดมสมองในเชิงนโยบายและแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงไซเบอร์และการรับมือของไทย ตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียน Read More»

สัมมนา

ชาติพันธุ์ ศาสนา และการก่อการร้ายในยุครัฐบาลพลเรือนของเมียนมา

ชาติพันธุ์ ศาสนา และการก่อการร้ายในยุครัฐบาลพลเรือนของเมียนมา

ธันวาคม 23, 2016

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาต่างมีความเห็นคล้ายคลึงกันใน 2 ประเด็น คือ (1) ปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในเมียนมาจะยังคงอยู่ต่อไปอย่างคงทน เนื่องจากนางอองซาน ซูจี ในฐานะวีรสตรีที่ชาวเมียนมาเคารพรักยังไม่อาจแก้ไขได้ นัยหนึ่งมิใช่เพราะนางซูจีไม่ดำเนินการอะไร แต่เป็นเพราะนางซูจีมิได้มีอำนาจเต็มในการจัดการปัญหาภายในได้ทั้งหมด และ (2) ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมียนมาไม่อาจมองผ่านเรื่องศาสนาหรือชาติพันธุ์ได้อย่างเดี่ยว แต่จำต้องมองไปพร้อมกับประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมร่วมด้วย Read More»