home

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสรุปความคืบหน้าประชาคมการเมือง ภารกิจสำเร็จแล้วร้อยละ 84

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคมที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่… [more]

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสรุปความคืบหน้าประชาคมการเมือง ภารกิจสำเร็จแล้วร้อยละ 84 รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสรุปความคืบหน้าประชาคมการเมือง ภารกิจสำเร็จแล้วร้อยละ 84

ตำรวจมาเลเซียพบแผนสร้างรัฐอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เจ้าหน้าตำรวจมาเลเซียเปิดเผยว่า ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยเป็นกลุ่มกองกำลังติดอาวุธจำนวน… [more]

ตำรวจมาเลเซียพบแผนสร้างรัฐอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตำรวจมาเลเซียพบแผนสร้างรัฐอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อินโดนีเซียขู่ถอนสัญชาติชาวอินโดนีเซียที่เข้าร่วมขบวนการ ISIS

รัฐบาลอินโดนีเซียขู่ถอนสัญชาติชาวอินโดนีเซียที่เข้าร่วมกับขบวนการรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย… [more]

อินโดนีเซียขู่ถอนสัญชาติชาวอินโดนีเซียที่เข้าร่วมขบวนการ ISIS อินโดนีเซียขู่ถอนสัญชาติชาวอินโดนีเซียที่เข้าร่วมขบวนการ ISIS

อินโดนีเซียเตรียมรื้อฟื้นความร่วมมือทางการทหารและข่าวกรองกับออสเตรเลีย

นายมาร์ตี นาตาเลกาวา รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเตรียมหารือกับนางจูลี… [more]

อินโดนีเซียเตรียมรื้อฟื้นความร่วมมือทางการทหารและข่าวกรองกับออสเตรเลีย อินโดนีเซียเตรียมรื้อฟื้นความร่วมมือทางการทหารและข่าวกรองกับออสเตรเลีย

สิงคโปร์ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอินเดีย

นายอึ๊ง เอ็ง เฮ็น รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสิงคโปร์เดินทางเยือนอินเดียเมื่อวันอังคารที่… [more]

สิงคโปร์ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอินเดีย สิงคโปร์ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอินเดีย

เมียนมาร์เจรจาชนกลุ่มน้อย พร้อมเปลี่ยนการปกครองเป็นสหพันธรัฐ

รัฐบาลเมียนมาร์เจรจาคืบหน้าครั้งสำคัญหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อย… [more]

เมียนมาร์เจรจาชนกลุ่มน้อย พร้อมเปลี่ยนการปกครองเป็นสหพันธรัฐ เมียนมาร์เจรจาชนกลุ่มน้อย พร้อมเปลี่ยนการปกครองเป็นสหพันธรัฐ

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อาจแก้รัฐธรรมนูญให้อยู่ต่อวาระ 2 ได้

ประธานาธิบดีเบนีโญ อากีโนแห่งฟิลิปปินส์อาจพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เขาสามารถดำรงตำแหน่งในวาระที่… [more]

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อาจแก้รัฐธรรมนูญให้อยู่ต่อวาระ 2 ได้ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อาจแก้รัฐธรรมนูญให้อยู่ต่อวาระ 2 ได้

ผู้นำกองทัพเวียดนาม–สหรัฐผลักดันความร่วมมือเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของกองทัพสหรัฐ… [more]

ผู้นำกองทัพเวียดนาม–สหรัฐผลักดันความร่วมมือเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ผู้นำกองทัพเวียดนาม–สหรัฐผลักดันความร่วมมือเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

Daily News Update

ไทยกับอาเซียน

ผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – มาเลเซีย (HLC) ครั้งที่ 30

ผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – มาเลเซีย (HLC) ครั้งที่ 30

สิงหาคม 20, 2014

ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคมที่ผ่นมา ผู้แทนไทยได้เข้าร่วมกาารประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทย - มาเลเซีย (High Level Committee- HLC) ครั้งที่ 30 ณ เมืองโกตากินาบาลู มาเลเซีย โดยที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินการในช่วงปี 2556-2557 จากคณะทำงาน 6 คณะภายใต้คณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (Regional Border Committee - RBC) เกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงในด้านต่าง ๆ และการฝึกรบร่วมผสมในกรอบต่าง ๆ เช่น... Read More»

เศรษฐกิจ

อาเซียนหารือความร่วมมือคณะทำงานกับญี่ปุ่น

อาเซียนหารือความร่วมมือคณะทำงานกับญี่ปุ่น

กรกฎาคม 24, 2014

ผู้แทนอาเซียนร่วมหารือความร่วมมือกับผู้แทนจากญี่ปุ่นในงานประชุมคณะทำงานร่วมอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ณ กรุงจาการ์ตา โดยที่ประชุมได้พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอาเซียนกับญี่ปุ่น (Post Ministerial Conference +1) ในวันที่ 9 สิงหาคม ณ ประเทศเมียนมาร์...

การเมือง-ความมั่นคง

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสรุปความคืบหน้าประชาคมการเมือง ภารกิจสำเร็จแล้วร้อยละ 84

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสรุปความคืบหน้าประชาคมการเมือง ภารกิจสำเร็จแล้วร้อยละ 84

สิงหาคม 20, 2014

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคมที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 47 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานตามพิมพ์เขียนประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน พบว่า การดำเนินงานต่งา ๆ บรรุลเป้าหมายแล้วร้อยละ 84 อย่างไรก็ดี...

สังคม-วัฒนธรรม

อาเซียนเซ็นความร่วมมือด้านป่าไม้กับเกาหลีใต้

อาเซียนเซ็นความร่วมมือด้านป่าไม้กับเกาหลีใต้

สิงหาคม 8, 2014

ผู้แทนอาเซียนและเกาหลีใต้ร่วมลงนามในข้อตกลงขยายความร่วมมือด้านป่าไม้อาเซียน-เกาหลีใต้ (AFoCo) เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ระหว่างสองฝ่ายให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น หลังข้อตกลงความร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างอาเซียน-เกาหลีใต้ฉบับแรกได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน

Project Progress

เข้าพบหารือกับผู้อำนวยการและนักวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหิดล

เข้าพบหารือกับผู้อำนวยการและนักวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหิดล

กรกฎาคม 29, 2014

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการฯ และ อ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานร่วมฯ ได้เดินทางเข้าพบ รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะนักวิจัย ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม เพื่อแนะนำโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) และหารือเกี่ยวกับการทำวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนแนวทางการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต Read More»

ให้สัมภาษณ์รายการปรากฏการณ์อาเซียนทางช่อง ‎Spring News

ให้สัมภาษณ์รายการปรากฏการณ์อาเซียนทางช่อง ‎Spring News

มิถุนายน 25, 2014

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2557  ผศ.ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานชุดโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) ให้สัมภาษณ์รายการ “ปรากฏการณ์อาเซียน” ของสถานีโทรทัศน์ Spring News เกี่ยวกับโครงการจับตาอาเซียนและความเคลื่อนไหวในอาเซียน  อนึ่งรายการ “ปรากฏการณ์อาเซียน” มี ดร.เจษฎา ศาลาทอง เป็นผู้ดำเนินรายการและออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 น. ถึง 7.00 น. ทางช่อง Spring... Read More»

หารือประเด็นวิจัยด้านกฎหมายการค้าในอาเซียน

หารือประเด็นวิจัยด้านกฎหมายการค้าในอาเซียน

มิถุนายน 17, 2014

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา รศ.ดร. ปัทมาวดี  โพชนุกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) และ ดร.มล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานร่วม ได้ให้การต้อนรับ ศ.ดร. ศักดา ธนิตกุล อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกัณภัค ตัณฑสิทธิ์ ผู้ช่วยวิจัย... Read More»

ASEAN Forum

TRF- ASEAN Public Forum ครั้งที่ 1 “การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน”

TRF- ASEAN Public Forum ครั้งที่ 1 “การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน”

สิงหาคม 1, 2014

โครงการจับตาอาเซียน (ASEAN Watch) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดงานสัมมนาสาธารณะ TRF- ASEAN Public Forum ครั้งที่ 1 “การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน” ขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล Read More»

สัมมนา

งานสัมมนาเรื่อง “การเปิดโลกทัศน์ความสัมพันธ์ไทยกับอาเซียนภาคพื้นทวีป: ผลประโยชน์ร่วมบนวิถีมิตรภาพและความขัดแย้ง”

งานสัมมนาเรื่อง “การเปิดโลกทัศน์ความสัมพันธ์ไทยกับอาเซียนภาคพื้นทวีป: ผลประโยชน์ร่วมบนวิถีมิตรภาพและความขัดแย้ง”

กรกฎาคม 26, 2014

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "เปิดโลกทัศน์ความสัมพันธ์ไทยกับอาเซียนภาคพื้นทวีป: ผลประโยชน์ร่วมบนวิถีมิตรภาพและความขัดแย้ง” เพื่อทบทวนสถานภาพความสัมพันธ์ของไทยกับเพื่อนบ้าน การพึ่งพิงกัน ประโยชน์ร่วมกัน ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ประเด็นขัดแย้ง รวมทั้งการรับรู้และความเข้าใจระหว่างกันในลักษณะรู้เขารู้เรา เพื่อเป็น “แผนที่นำทาง” สำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไป โดยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญรายประเทศจากสถาบันเอเชียศึกษาเป็นวิทยากร Read More»