home

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีด้านอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่ 10

อาเซียนจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านอาชญากรรมข้ามชาติ… [more]

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีด้านอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่ 10 อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีด้านอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่ 10

TRF-ASEAN Policy Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง “ประชาคมอาเซียนกับกลไกด้านกฎหมายการค้าและการลงทุน”

การประชุม TRF-ASEAN Policy Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง "ประชาคมอาเซียนกับกลไกด้านกฎหมายการค้าและการลงทุน" วันพุธที่… [more]

TRF-ASEAN Policy Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง “ประชาคมอาเซียนกับกลไกด้านกฎหมายการค้าและการลงทุน” TRF-ASEAN Policy Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง "ประชาคมอาเซียนกับกลไกด้านกฎหมายการค้าและการลงทุน"

เมียนมาเตรียมลงนามสันติภาพกับกบฏ 8 กลุ่ม

รัฐบาลเมียนมาเตรียมลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับตัวแทนกบฏชนกลุ่มน้อย… [more]

เมียนมาเตรียมลงนามสันติภาพกับกบฏ 8 กลุ่ม เมียนมาเตรียมลงนามสันติภาพกับกบฏ 8 กลุ่ม

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ครั้งที่ 37 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ครั้งที่… [more]

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ครั้งที่ 37 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ครั้งที่ 37 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฟิลิปปินส์เตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์รำลึกผลกระทบจากกฎอัยการศึกสมัยมาร์กอส

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฟิลิปปินส์เตรียมก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ความทรงจำมูลค่า… [more]

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฟิลิปปินส์เตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์รำลึกผลกระทบจากกฎอัยการศึกสมัยมาร์กอส คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฟิลิปปินส์เตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์รำลึกผลกระทบจากกฎอัยการศึกสมัยมาร์กอส

ศาลเวียดนามสั่งจำคุกนักข่าวเวียดนาม 6 ปีฐานส่งข้อมูลลับให้จีน

ศาลเวียดนามในกรุงฮานอยมีคำพิพากษาตัดสินจำคุกนายฮา… [more]

ศาลเวียดนามสั่งจำคุกนักข่าวเวียดนาม 6 ปีฐานส่งข้อมูลลับให้จีน ศาลเวียดนามสั่งจำคุกนักข่าวเวียดนาม 6 ปีฐานส่งข้อมูลลับให้จีน

บรูไนออกกฎหมายคอร์รัปชั่นฉบับใหม่ แก้ปัญหาความฉ้อฉลของหน่วยงานราชการ

สำนักงานอัยการสูงสุดของบรูไนเปิดเผยว่า… [more]

บรูไนออกกฎหมายคอร์รัปชั่นฉบับใหม่ แก้ปัญหาความฉ้อฉลของหน่วยงานราชการ บรูไนออกกฎหมายคอร์รัปชั่นฉบับใหม่ แก้ปัญหาความฉ้อฉลของหน่วยงานราชการ

อินโดนีเซียยืดภาวะฉุกเฉินหมอกควัน 2 สัปดาห์

อินโดนีเซียประกาศขยายภาวะฉุกเฉินในจังหวัดริอาว… [more]

อินโดนีเซียยืดภาวะฉุกเฉินหมอกควัน 2 สัปดาห์ อินโดนีเซียยืดภาวะฉุกเฉินหมอกควัน 2 สัปดาห์

ไทยกับอาเซียน

นายกรัฐมนตรีของไทยเยือนฟิลิปปินส์หารือทวิภาคี

นายกรัฐมนตรีของไทยเยือนฟิลิปปินส์หารือทวิภาคี

กันยายน 1, 2015

ภายหลังการหารือทวิภาคีของผู้นำไทยและฟิลิปปินส์ ได้มีการแถลงข่าวร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และรัฐบาลฟิลิปปินส์สำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ที่สูงอย่างต่อเนื่องในประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้ฟิลิปปินส์ได้รับการกล่าวขานจากประชาคมระหว่างประเทศว่าเป็น “ดาวรุ่งดวงใหม่แห่งภูมิภาค” Read More»

เศรษฐกิจ

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ครั้งที่ 37 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ครั้งที่ 37 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ตุลาคม 5, 2015

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ครั้งที่ 37 (ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry: AMAF) เมื่อวันที่...

การเมือง-ความมั่นคง

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีด้านอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่ 10

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีด้านอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่ 10

ตุลาคม 6, 2015

อาเซียนจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (AMMTC) ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย...

สังคม-วัฒนธรรม

เปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกในประเทศไทย

เปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกในประเทศไทย

สิงหาคม 18, 2015

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่มีชีวิตแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชาวไทยและชาวอาเซียนในโอกาสครบรอบ 48...

Project Progress

เข้าพบหารือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา

เข้าพบหารือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา

กรกฎาคม 8, 2015

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” และอ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานร่วมโครงการฯ ได้เข้าพบกับ ศ.ดร. สุภางค์ จันทวนิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain Hall  ชั้น 1 อาคารศศนิเวศน์ (Sasa International House) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมนานาชาติด้านการจัดการแรงงานข้ามชาติอาเซียนพร้อมเชื้อเชิญให้ร่วมจัดสัมมนาดังกล่าว Read More»

การประชุมผู้ประสานงานฝ่าย 1 สกว. ประจำปี 2558

การประชุมผู้ประสานงานฝ่าย 1 สกว. ประจำปี 2558

พฤษภาคม 20, 2015

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ "จับตาอาเซียน" ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงานฝ่าย 1 สกว. ประจำปี 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายและทิศทางการทำงานของฝ่าย 1 สกว. และทิศทางโจทย์วิจัยของ สกว. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ปี 2557-2560 ตลอดจนการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและภาคีความร่วมมือระหว่างกัน Read More»

การประชุมกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 1

การประชุมกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 1

กุมภาพันธ์ 23, 2015

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee) กรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง ประชาคมอาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้เข้าร่วมการประชุมกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 ณ ห้องการ์เด้น 2 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค Read More»

ASEAN Forum

TRF-ASEAN Policy Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง “ประชาคมอาเซียนกับกลไกด้านกฎหมายการค้าและการลงทุน”

TRF-ASEAN Policy Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง “ประชาคมอาเซียนกับกลไกด้านกฎหมายการค้าและการลงทุน”

ตุลาคม 5, 2015

เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา โครงการ "จับตาอาเซียน" ร่วมกับ สกว. ได้จัดการประชุม TRF-ASEAN Policy Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง "ประชาคมอาเซียนกับกลไกด้านกฎหมายการค้าและการลงทุน" เพื่อเป็นการระดมสมองและติดตามทบทวนการดำเนินการปรับประสานทางกฎหมายด้านการค้าและการลงทุนทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงผลกระทบและความท้าทายต่างๆ ที่จะต้องเตรียมยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านกฎหมายสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน โดยมีผู้แทนจากหน่วยราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เข้าร่วมการประชุม Read More»

สัมมนา

ประชุมวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง “ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อสร้างความมั่นคงด้านแรงงานในประเทศไทย”

ประชุมวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง “ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อสร้างความมั่นคงด้านแรงงานในประเทศไทย”

พฤษภาคม 26, 2015

ในวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาป้องกันประเทศได้จัดประชุมสัมมานาทางวิชาการ เรื่อง “ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อสร้างความมั่นคงด้านแรงงานในประเทศไทย” เพื่อเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านแรงงานต่อความมั่นคงในปัจจุบัน โดยมีวิทยากรในการบรรยาย ดังนี้ 1. ดร.ปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร 2. คุณปรีดา ทองชุมนุม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) 3. ผศ.ดร.โสภณ เจริญ ผู้ช่วยคณบดีผ่ายวิชาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 4. คุณรัตนา พละชัย แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร Read More»