home

ธนาคารชาติของเวียดนามเน้นแก้ไขปัญหาหนี้เสียให้อยู่ในอัตราต่ำกว่าร้อยละ 3

ธนาคารชาติเวียดนามได้เปิดเผยว่า ธนาคารวางเป้าหมายการปรับปรุงโครงสร้างขององค์การสินเชื่อผสานกับการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย… [more]

ธนาคารชาติของเวียดนามเน้นแก้ไขปัญหาหนี้เสียให้อยู่ในอัตราต่ำกว่าร้อยละ 3 ธนาคารชาติของเวียดนามเน้นแก้ไขปัญหาหนี้เสียให้อยู่ในอัตราต่ำกว่าร้อยละ 3

อินเดียเจรจาเวียดนามเตรียมขายขีปนาวุธ

หัวหน้าทีมวิจัยอาวุธของอินเดียเปิดเผยว่า… [more]

อินเดียเจรจาเวียดนามเตรียมขายขีปนาวุธ อินเดียเจรจาเวียดนามเตรียมขายขีปนาวุธ

นักกฎหมายอาเซียนเรียกร้องรัฐสภาฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายนำโทษประหารชีวิตมาใช้ใหม่

สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาของฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายการนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้อีกครั้ง… [more]

นักกฎหมายอาเซียนเรียกร้องรัฐสภาฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายนำโทษประหารชีวิตมาใช้ใหม่ นักกฎหมายอาเซียนเรียกร้องรัฐสภาฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายนำโทษประหารชีวิตมาใช้ใหม่

ชาวอินโดนีเซียชุมนุมเรียกร้องผู้ว่าฯ จาการ์ตาชาวมุสลิม

ชาวอินโดนีเซียนับหมื่นคนร่วมชุมนุมกลางกรุงจาการ์ตา… [more]

ชาวอินโดนีเซียชุมนุมเรียกร้องผู้ว่าฯ จาการ์ตาชาวมุสลิม ชาวอินโดนีเซียชุมนุมเรียกร้องผู้ว่าฯ จาการ์ตาชาวมุสลิม

ทีมตำรวจสิงคโปร์และมาเลเซียร่วมจับกุมขบวนการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต

ทีมตำรวจจากสิงคโปร์และมาเลเซียร่วมมือกันจับกุมผู้ต้องสงสัยเป็นขบวนการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ตข้ามชาติจำนวน… [more]

ทีมตำรวจสิงคโปร์และมาเลเซียร่วมจับกุมขบวนการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต ทีมตำรวจสิงคโปร์และมาเลเซียร่วมจับกุมขบวนการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต

ฟิลิปปินส์ยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาต้านค้ามนุษย์

ฟิลิปปินส์ยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์… [more]

ฟิลิปปินส์ยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาต้านค้ามนุษย์ ฟิลิปปินส์ยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาต้านค้ามนุษย์

เมียนมาและกัมพูชา ประสานความร่วมมือด้านท่องเที่ยว-การศึกษา

รัฐบาลเมียนมาและกัมพูชาเพิ่มความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการศึกษา นายถิ่น… [more]

เมียนมาและกัมพูชา ประสานความร่วมมือด้านท่องเที่ยว-การศึกษา เมียนมาและกัมพูชา ประสานความร่วมมือด้านท่องเที่ยว-การศึกษา

ธุรกิจคาสิโนของกัมพูชา หวังขยายตลาดนักท่องเที่ยวจีน

ธุรกิจคาสิโนได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน… [more]

ธุรกิจคาสิโนของกัมพูชา หวังขยายตลาดนักท่องเที่ยวจีน ธุรกิจคาสิโนของกัมพูชา หวังขยายตลาดนักท่องเที่ยวจีน

ไทยกับอาเซียน

ไทย-เวียดนามร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาสินค้า

ไทย-เวียดนามร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาสินค้า

กุมภาพันธ์ 7, 2017

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะผู้แทนภาครัฐระดับสูงเวียดนามเยือนไทยเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็นกัน Read More»

เศรษฐกิจ

อาเซียนเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ AEC 2025

อาเซียนเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ AEC 2025

กุมภาพันธ์ 13, 2017

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสภารัฐมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรับรองแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 (ASEAN Economic Community 2025 Consolidated Strategic Action Plan)

การเมือง-ความมั่นคง

นักกฎหมายอาเซียนเรียกร้องรัฐสภาฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายนำโทษประหารชีวิตมาใช้ใหม่

นักกฎหมายอาเซียนเรียกร้องรัฐสภาฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายนำโทษประหารชีวิตมาใช้ใหม่

กุมภาพันธ์ 16, 2017

สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาของฟิลิปปินส์ปฏิเสธร่างกฎหมายการนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้อีกครั้ง เนื่องจากมองว่า การลงโทษประหารชีวิตเป็นวิธีการป่าเถื่อนและล้าสมัยไปแล้ว

สังคม-วัฒนธรรม

อาเซียนเผยแพร่ข้อมูลส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

อาเซียนเผยแพร่ข้อมูลส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

ธันวาคม 19, 2016

อาเซียนสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาค ผ่านการให้ความสำคัญกับผู้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่มรดกอุทยานอาเซียน

Project Progress

หารือประเด็นวิจัยกับนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV

หารือประเด็นวิจัยกับนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV

สิงหาคม 24, 2016

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข และ ผศ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานและผู้ประสานงานร่วมโครงการ “จับตาอาเซียน” ได้ร่วมพูดคุยหารือกับ อ.ดร.เณศรา สุขพานิช ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ และ อ.อณิน อรุณเรืองสวัสดิ์ คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV เกี่ยวกับความคืบหน้าของงานวิจัยและแผนงานในการทำวิจัยในอนาคต Read More»

เข้าร่วมสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย”

เข้าร่วมสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย”

ธันวาคม 18, 2015

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียนและนายประจวบ สุภินี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน Read More»

เข้าพบหารือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา

เข้าพบหารือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา

กรกฎาคม 8, 2015

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” และอ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานร่วมโครงการฯ ได้เข้าพบกับ ศ.ดร. สุภางค์ จันทวนิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain Hall  ชั้น 1 อาคารศศนิเวศน์ (Sasa International House) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมนานาชาติด้านการจัดการแรงงานข้ามชาติอาเซียนพร้อมเชื้อเชิญให้ร่วมจัดสัมมนาดังกล่าว Read More»

ASEAN Forum

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 “ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 “ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน”

ธันวาคม 12, 2016

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โครงการ “จับตาอาเซียน” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 เรื่อง “ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน” ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่จำนวน 3 โครงการให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง อันประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาควิชาการ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้คมชัดขึ้น Read More»

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 5 “จับตาเศรษฐกิจ CLMV และประเด็นวิจัย”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 5 “จับตาเศรษฐกิจ CLMV และประเด็นวิจัย”

กันยายน 27, 2016

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โครงการ “จับตาอาเซียน” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 5 เรื่อง “จับตาเศรษฐกิจ CLMV และประเด็นวิจัย” ซึ่งเป็นการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม) จำนวน 4 โครงการให้กับผู้เกี่ยวข้องอันประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและสื่อมวลชนร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการวิจัย Read More»

TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง Cyber Security: ภัยคุกคามและความร่วมมือในอาเซียน

TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง Cyber Security: ภัยคุกคามและความร่วมมือในอาเซียน

กรกฎาคม 28, 2016

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โครงการ “จับตาอาเซียน” สกว. ได้จัดสัมมนาโต๊ะกลม TRF-ASEAN Policy Forum ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Cyber Security: ภัยคุกคามและความร่วมมือในอาเซียน” ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เพื่อระดมสมองในเชิงนโยบายและแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงไซเบอร์และการรับมือของไทย ตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียน Read More»

สัมมนา

The United States and China in Southeast Asia : Complementary or Competitive?

The United States and China in Southeast Asia : Complementary or Competitive?

มกราคม 23, 2017

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย จัดงานสัมมนา TU–ASEAN Special Lecture เรื่อง "The United States and China in Southeast Asia : Complementary or Competitive?" โดย เดวิด แชมโบห์ (David Shambaugh) ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์และการระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา... Read More»