home

สัมมนา

“กฎหมาย” กับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียน

“กฎหมาย” กับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียน

สิงหาคม 15, 2017

ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้คนเผยว่า การร่วมมือกันในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานของชาติสมาชิกอาเซียนยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าใดนัก ขณะที่ ไทยเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อผลักดันให้แรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในประเทศอย่างถูกกฎหมาย Read More »

“สื่ออาเซียน” ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง

“สื่ออาเซียน” ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง

สิงหาคม 15, 2017

นักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชนเผยว่าสื่อในอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพที่ไม่เสรีเท่าใดนัก ด้านผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตสื่อสิงคโปร์ว่ามีการควบคุมสื่อโดยรัฐบาล Read More »

สรุปสัมมนาเรื่อง “Southeast Asia/ASEAN and The United states: From Obama to Trump and Beyond”

สรุปสัมมนาเรื่อง “Southeast Asia/ASEAN and The United states: From Obama to Trump and Beyond”

กรกฎาคม 18, 2017

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันความมั่นคงและนานาชาติศึกษา (ISIS) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “Southeast Asia/ASEAN and The United states: From Obama to Trump and Beyond” ดร.เอมี่ ซีไรท์ (Dr.Amy Searight) ที่ปรึกษาอาวุโส และผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก Center for Strategic... Read More »

สกว. จัดเวทีนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การเคลื่อนย้าย”

สกว. จัดเวทีนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การเคลื่อนย้าย”

กรกฎาคม 4, 2017

สกว. จัดเทวีนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การเคลื่อนย้าย” ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้สู่การสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย Read More »

งานสัมมนา การปฏิรูประบบการศึกษาไทย: เริ่มจากตรงไหน?

งานสัมมนา การปฏิรูประบบการศึกษาไทย: เริ่มจากตรงไหน?

มิถุนายน 5, 2017

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันความมั่นคงและนานาชาติศึกษา (ISIS) ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “การปฏิรูประบบการศึกษาไทย: เริ่มจากตรงไหน?” (Reforming Thailand’s Education System: Where to Start?) ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงปัญหาสำคัญของการศึกษาไทยว่ามาจากความไม่เท่าเทียมกันของโรงเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลต่อจำนวน... Read More »

ชาติพันธุ์-นกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชาติพันธุ์-นกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พฤษภาคม 13, 2017

นักวิจัยเปิดเผยว่า ธุรกิจรังนกมีความเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดความเชื่อมโยงของผู้คนในรัฐ โดยมีทรัพยากรรังนกเป็นตัวกลาง (mediator) โดยการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรรังนกของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เป็นไปในลักษณะที่แตกต่างกัน Read More »

แก้วิกฤตผู้ลี้ภัยในอุษาคเนย์(ไม่ได้)?

แก้วิกฤตผู้ลี้ภัยในอุษาคเนย์(ไม่ได้)?

พฤษภาคม 13, 2017

ศูนย์ SEA-Junction ร่วมกับศูนย์ Heinrich Boll Stiftung Southeast Asia จัดเวทีเสวนาภายใต้แนวคิด “ASEAN People in Flux” ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ที่สนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชาวโรฮีนจาร่วมกันอภิปรายแสดงความเห็นในหัวข้อ “แก้วิกฤตผู้ลี้ภัยในอุษาคเนย์(ไม่ได้)?” Read More »

สัมมนาประจำปี “เอเชียตะวันออกในปี 2017”

สัมมนาประจำปี “เอเชียตะวันออกในปี 2017”

เมษายน 4, 2017

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาประจำปีในหัวข้อ “เอเชียตะวันออกในปี 2017” (East Asia in 2017) เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 มีนาคม 2560 จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนากลาง (ห้อง 109) สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Read More »

The United States and China in Southeast Asia : Complementary or Competitive?

The United States and China in Southeast Asia : Complementary or Competitive?

มกราคม 23, 2017

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย จัดงานสัมมนา TU–ASEAN Special Lecture เรื่อง "The United States and China in Southeast Asia : Complementary or Competitive?" โดย เดวิด แชมโบห์ (David Shambaugh) ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์และการระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา... Read More »

ชาติพันธุ์ ศาสนา และการก่อการร้ายในยุครัฐบาลพลเรือนของเมียนมา

ชาติพันธุ์ ศาสนา และการก่อการร้ายในยุครัฐบาลพลเรือนของเมียนมา

ธันวาคม 23, 2016

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาต่างมีความเห็นคล้ายคลึงกันใน 2 ประเด็น คือ (1) ปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในเมียนมาจะยังคงอยู่ต่อไปอย่างคงทน เนื่องจากนางอองซาน ซูจี ในฐานะวีรสตรีที่ชาวเมียนมาเคารพรักยังไม่อาจแก้ไขได้ นัยหนึ่งมิใช่เพราะนางซูจีไม่ดำเนินการอะไร แต่เป็นเพราะนางซูจีมิได้มีอำนาจเต็มในการจัดการปัญหาภายในได้ทั้งหมด และ (2) ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมียนมาไม่อาจมองผ่านเรื่องศาสนาหรือชาติพันธุ์ได้อย่างเดี่ยว แต่จำต้องมองไปพร้อมกับประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมร่วมด้วย Read More »