home

อาเซียน-ออสเตรเลียยืนยันขยายความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

เมษายน 8, 2015
อาเซียน-ออสเตรเลียยืนยันขยายความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 อาเซียนได้จัดการประชุมอาเซียน-ออสเตรเลีย (ASEAN-Australia Forum) ครั้งที่ 27 ขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสจากทั้งสองฝ่ายได้ย้ำว่า ทั้งคู่มุ่งมั่นจะขยายความร่วมมือระหว่างกันในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้รอบด้าน

ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงระหว่างภูมิภาค อาทิ ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ อาชญากรรมข้ามชาติ การต่อต้านการก่อการร้าย และการรับมือภับพิบัติ เป็นต้น โดยผู้แทนจากออสเตรเลียได้ย้ำว่าอาเซียนจะเป็นสถาปัตยกรรมระดับภูมิภาคที่มีความสำคัญที่สุดในเอเชียแปซิฟิก พร้อมย้ำว่าออสเตรเลียพร้อมจะขยายความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงกับอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไป

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response