home

กัมพูชา

กัมพูชา (16-30 พ.ย. 59)

กัมพูชา (16-30 พ.ย. 59)

ธันวาคม 18, 2016

1. กัมพูชาลงนามร่วมกับจีน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย “นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ของจีน 2. องค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุว่า สภาวะการกลายเป็นเมืองส่งผลให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีชาวกัมพูชา เข้าทำงานหนักและเสี่ยงอันตรายในเขตเมืองมากขึ้น Read More »

กัมพูชา (16-31 ต.ค. 59)

กัมพูชา (16-31 ต.ค. 59)

ตุลาคม 25, 2016

1.ในวาระครบรอบ 25 ปี ข้อตกลงสันติภาพปารีส ฝรั่งเศสออกมาเรียกร้องให้กัมพูชาเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ตามคำมั่นที่ให้ไว้ต่อข้อตกลงสันติภาพปารีส 1991/2534 2.กัมพูชามีแนวโน้มปฏิเสธกฎหมายอุ้มบุญเพื่อการค้า ขณะที่องค์การพัฒนาอิสระให้การสนับสนุน พร้อมระบุว่า หากไม่มีมาตรการควบคุม กัมพูชาจะกลายเป็นพรมแดนใหม่ของธุรกิจอุ้มบุญ Read More »

กัมพูชา (16-30 ก.ย. 59)

กัมพูชา (16-30 ก.ย. 59)

กันยายน 27, 2016

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชากล่าวว่า ประชาธิไตยที่สมบูรณ์นั้นเป็นเพียงความคาดหวังที่ยากจะเกิดขึ้นจริง 2. กัมพูชาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้แก่พนักงานโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มร้อยละ 9 หลังจากที่สหภาพแรงงานเดินหน้าเรียกร้องต่อเนื่อง Read More »

กัมพูชา (1-15 ก.ย. 59)

กัมพูชา (1-15 ก.ย. 59)

กันยายน 26, 2016

1. พรรคฝ่ายค้ายกัมพูชาแสดงการต่อต้านการบริหารประเทศของพรรครัฐบาล พร้อมเรียกร้องให้ประเทศกลับสู่ ‘สภาวะปกติทางการเมือง’ 2.แอมนาสตี้ อินเตอร์เนชั่นนัล เรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเคารพสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองของคนทุกกลุ่ม Read More »

กัมพูชา (16-31 ส.ค.59)

กัมพูชา (16-31 ส.ค.59)

สิงหาคม 30, 2016

1.สมเด็จฮุน เซน สนับสนุนให้ติมอร์ – เลสเต เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 11 ของอาเซียน พร้อมลงนามร่วมกันในเรื่องการค้า 2.ฮุน เซน ส่งมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐให้แก่ชาวกัมพูชาจำนวน 31 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตจังหวัดตาแก้วมากว่า 30 ปี พร้อมประกาศห้ามคนกลุ่มใดปล่อยเช่าที่ดินตลอดแนวชายแดนกัมพูชา–เวียดนามให้แก่ชาวเวียดนาม Read More »

กัมพูชา (1-15 ส.ค.59)

สิงหาคม 18, 2016

1.กัมพูชาเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับมาเข้าร่วมการเจรจา 6 ฝ่าย เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์อีกครั้ง หวังเป็นจุดเริ่มต้นในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลี 2.เกาหลีใต้ลงนามความเข้าใจร่วมกับกัมพูชา เดินหน้าผลักดันสร้าง ‘เมืองอัจฉริยะ’ และ ‘พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย’ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปี 2560 นี้ Read More »

กัมพูชา (16-31 ก.ค.59)

สิงหาคม 5, 2016

1. จีนสนับสนุนเงินกว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 18,000 ล้านบาท) ให้แก่กัมพูชา เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการเลือกตั้ง การศึกษา และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศ 2. กระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาขอความร่วมมือให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ รับเงินหยวนของจีน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่าย ขณะที่ภาคธุรกิจฯ เป็นกังวล หลังพบธนบัตรปลอมจำนวนมาก Read More »

กัมพูชา (1-15 ก.ค. 59)

กัมพูชา (1-15 ก.ค. 59)

กรกฎาคม 14, 2016

1.พรรคฝ่ายค้านกัมพูชาแสดงความคาดหวังว่ารัฐบาลจะสนับสนุนให้ชาวกัมพูชากลับมาทำงานในประเทศ หลังเห็นกรณีนางออง ซาน ซูจี กล่าวชวนแรงงานเมียนมาในไทยเดินทางกลับบ้านเกิด 2.กัมพูชาเตรียมส่งแรงงานชาวกัมพูชาไปทำงานเป็นแม่บ้านที่มาเลเซียเพิ่มมากขึ้น หลังทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจยกเลิกการห้ามส่งแรงงานกัมพูชาไปมาเลเซียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว 3.ในวาระครบรอบ 65 ปี การก่อตั้งพรรคประชาชนกัมพูชาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา กล่าวเตือนอาเซียนอย่าชักจูงประเทศอื่นมาแทรกแซงข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ เพราะเป็นปมขัดแย้งระหว่างจีนกับอาเซียน Read More »

กัมพูชา (16-30 มิ.ย.59)

กรกฎาคม 14, 2016

1.พรรคฝ่ายค้านกัมพูชาร้องขอให้สหภาพยุโรปเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในกัมพูชา ขณะที่พรรครัฐบาลมองว่าต้นเหตุมาจากหนึ่งในสมาชิกพรรคฝ่ายค้านละเมิดกฎหมาย 2.กั มพูชาเล็งส่งตัวผู้ต้องหาชาวไต้หวัน 21 คน ไปยังประเทศจีนแทนการส่งตัวไปยังไต้หวัน หลังพบว่า ชาวไต้หวันทั้งหมดกระทำผิดฐานหลอกลวงทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต 3.ผู้นำพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาขอร้องให้กลุ่มผู้สนับสนุนยุติการเปรียบเทียบเขากับนางออง ซาน ซูจี และนำกัมพูชาไปเปรียบเทียบกับเมียนมาเพราะมีบริบทที่แตกต่างกัน Read More »

เมียนมา (16-30 มิ.ย.59)

กรกฎาคม 14, 2016

1.ทางการเมียนมาประกาศจะทบทวนรูปแบบการวางผังเมืองของ ‘นครย้างกุ้ง’ เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2.ภาพยนตร์เรื่อง ‘สิ้นแสงฉาน’ ถูกทางการเมียนมาสั่งห้ามฉายในเทศกาลภาพยนตร์เพื่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่นครย่างกุ้งหลังกองเซ็นเซอร์พบเนื้อหาวิจารณ์กองทัพ 3.ภาพยนตร์เรื่อง ‘สิ้นแสงฉาน’ ถูกทางการเมียนมาสั่งห้ามฉายในเทศกาลภาพยนตร์เพื่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่นครย่างกุ้งหลังกองเซ็นเซอร์พบเนื้อหาวิจารณ์กองทัพ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ของเมียนมามีมติห้ามฉายภาพยนตร์เรื่อง ‘สิ้นแสงฉาน’หรือ Twilight over Burma: My Life as a Shan Princessซึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตรักของเจ้าชายชาวไทใหญ่กับหญิงสาวชาวออสเตรียก่อนประเทศจะถูกปกครองด้วยกองทัพ พร้อมระบุว่า ภาพยนตร์ดังกล่าวมีเนื้อหาทำลายภาพลักษณ์ความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างชาติพันธุ์ของสหภาพเมียนมา รายงานข่าวจากท้องถิ่นระบุว่าขณะนี้มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากเริ่มแชร์คลิปวีดิโอของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวกันอย่างแพร่หลาย แม้ว่าจะไม่เข้าใจเนื้อหามากนักเนื่องจากคลิปดังกล่าวใช้ภาษาเยอรมันและไม่มีบรรยายภาษาอังกฤษหรือเมียนมา แหล่งที่มา: บีบีซีไทย เมียนมาสั่งสื่อสังกัดรัฐใช้คำว่า ‘ชุมชนมุสลิมในคะชิ่น’ แทน ‘โรฮีนจา’ ทางการเมียนมาออกคำสั่งให้สื่อในสังกัดรัฐ งดเรียกชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในรัฐคะฉิ่น ทางตะวันตกของเมียนมาว่า ‘โรฮีนจา’... Read More »