home

กัมพูชา

กัมพูชา (16-31 ม.ค. 60)

กัมพูชา (16-31 ม.ค. 60)

มกราคม 23, 2017

1. การเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟระหว่างไทย–กัมพูชาจำต้องล่าช้าออกไป หลังจากรัฐบาลกัมพูชาจ่ายค่าชดเชยให้แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนยังไม่แล้วเสร็จ 2. กัมพูชากล่าวสนับสนุนนโยบายจีนเดียวของจีน พร้อมคาดว่าในอนาคต จีนจะสามารถเข้ามามีบทบาทด้านความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ Read More »

กัมพูชา (1-15 ม.ค. 2560)

กัมพูชา (1-15 ม.ค. 2560)

มกราคม 18, 2017

1. ปริมาณพื้นที่ป่าในกัมพูชาลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเพราะถูกนำไปใช้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจและขยายเส้นทางจราจรของประเทศ 2. สมเด็จฮุน เซ็น กล่าวขอบคุณรัฐบาลลาวที่จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ภายในประเทศในอัตราราคาที่ถูกกว่าปกติ Read More »

กัมพูชา (16-31 ธ.ค. 59)

กัมพูชา (16-31 ธ.ค. 59)

มกราคม 18, 2017

1. บริษัทตัวแทนฯ สิงคโปร์ วางแผนเพิ่มการนำเข้าแม่บ้านชาวกัมพูชา 2. กัมพูชาวางแผนเตรียมแก้ไขกฎหมายการจราจร ขณะที่หลายฝ่ายมองว่า การแก้ไขอาจไม่สามารถบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เท่ากับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด Read More »

กัมพูชา (1-15 ธ.ค. 59)

กัมพูชา (1-15 ธ.ค. 59)

ธันวาคม 18, 2016

1. ชาวกัมพูชาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเขื่อนพลังงานน้ำของลาว หวั่นโลมาอิรวดีสูญพันธุ์และกระทบระบบนิเวศ 2. พรรคฝ่ายค้านกัมพูชาหวังฝ่ายรัฐบาลปล่อยตัวนักโทษการเมืองเพิ่มขึ้น หลังเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพิจารณาปล่อยตัวนายเขม โสกา รองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านแล้ว Read More »

กัมพูชา (16-30 พ.ย. 59)

กัมพูชา (16-30 พ.ย. 59)

ธันวาคม 18, 2016

1. กัมพูชาลงนามร่วมกับจีน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย “นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ของจีน 2. องค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุว่า สภาวะการกลายเป็นเมืองส่งผลให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีชาวกัมพูชา เข้าทำงานหนักและเสี่ยงอันตรายในเขตเมืองมากขึ้น Read More »

กัมพูชา (16-31 ต.ค. 59)

กัมพูชา (16-31 ต.ค. 59)

ตุลาคม 25, 2016

1.ในวาระครบรอบ 25 ปี ข้อตกลงสันติภาพปารีส ฝรั่งเศสออกมาเรียกร้องให้กัมพูชาเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ตามคำมั่นที่ให้ไว้ต่อข้อตกลงสันติภาพปารีส 1991/2534 2.กัมพูชามีแนวโน้มปฏิเสธกฎหมายอุ้มบุญเพื่อการค้า ขณะที่องค์การพัฒนาอิสระให้การสนับสนุน พร้อมระบุว่า หากไม่มีมาตรการควบคุม กัมพูชาจะกลายเป็นพรมแดนใหม่ของธุรกิจอุ้มบุญ Read More »

กัมพูชา (16-30 ก.ย. 59)

กัมพูชา (16-30 ก.ย. 59)

กันยายน 27, 2016

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชากล่าวว่า ประชาธิไตยที่สมบูรณ์นั้นเป็นเพียงความคาดหวังที่ยากจะเกิดขึ้นจริง 2. กัมพูชาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้แก่พนักงานโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มร้อยละ 9 หลังจากที่สหภาพแรงงานเดินหน้าเรียกร้องต่อเนื่อง Read More »

กัมพูชา (1-15 ก.ย. 59)

กัมพูชา (1-15 ก.ย. 59)

กันยายน 26, 2016

1. พรรคฝ่ายค้ายกัมพูชาแสดงการต่อต้านการบริหารประเทศของพรรครัฐบาล พร้อมเรียกร้องให้ประเทศกลับสู่ ‘สภาวะปกติทางการเมือง’ 2.แอมนาสตี้ อินเตอร์เนชั่นนัล เรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเคารพสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองของคนทุกกลุ่ม Read More »

กัมพูชา (16-31 ส.ค.59)

กัมพูชา (16-31 ส.ค.59)

สิงหาคม 30, 2016

1.สมเด็จฮุน เซน สนับสนุนให้ติมอร์ – เลสเต เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 11 ของอาเซียน พร้อมลงนามร่วมกันในเรื่องการค้า 2.ฮุน เซน ส่งมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐให้แก่ชาวกัมพูชาจำนวน 31 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตจังหวัดตาแก้วมากว่า 30 ปี พร้อมประกาศห้ามคนกลุ่มใดปล่อยเช่าที่ดินตลอดแนวชายแดนกัมพูชา–เวียดนามให้แก่ชาวเวียดนาม Read More »

กัมพูชา (1-15 ส.ค.59)

สิงหาคม 18, 2016

1.กัมพูชาเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับมาเข้าร่วมการเจรจา 6 ฝ่าย เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์อีกครั้ง หวังเป็นจุดเริ่มต้นในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลี 2.เกาหลีใต้ลงนามความเข้าใจร่วมกับกัมพูชา เดินหน้าผลักดันสร้าง ‘เมืองอัจฉริยะ’ และ ‘พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย’ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปี 2560 นี้ Read More »