home

สังคม-วัฒนธรรม

อาเซียนเผยแพร่ข้อมูลส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

อาเซียนเผยแพร่ข้อมูลส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

ธันวาคม 19, 2016

อาเซียนสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาค ผ่านการให้ความสำคัญกับผู้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่มรดกอุทยานอาเซียน Read More »

อาเซียนร่วมใจรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

อาเซียนร่วมใจรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

พฤศจิกายน 29, 2016

ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับมรดกอุทยานแห่งอาเซียน หวังประสานความร่วมมือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Read More »

อาเซียน-รัสเซียร่วมส่งเสริมบทบาทให้เยาวชน

อาเซียน-รัสเซียร่วมส่งเสริมบทบาทให้เยาวชน

พฤศจิกายน 29, 2016

อาเซียนและรัสเซียเร่งประสานความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านการส่งเสริมบทบาทให้แก่เยาวชน ภายใต้แนวคิด ‘เยาวชนเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงอาเซียน-รัสเซีย’ Read More »

อาเซียนเดินหน้าผลักดันคุณภาพอุดมศึกษาในภูมิภาค

อาเซียนเดินหน้าผลักดันคุณภาพอุดมศึกษาในภูมิภาค

พฤศจิกายน 29, 2016

อาเซียนและกระทรวงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมาเลเซียประสานความร่วมมือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของอาเซียน Read More »

ASEAN-UNESCO กระชับความสัมพันธ์พร้อมวางแผนปี 2560-2561

ASEAN-UNESCO กระชับความสัมพันธ์พร้อมวางแผนปี 2560-2561

ตุลาคม 25, 2016

ในงานประชุมเลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย อาเซียนและยูเนสโกได้ยืนยันจะส่งเสริมความร่วมมือภายใต้โครงการ ASEAN-UNESCO พร้อมหารือแนวทางเชื่อมโยงโครงการฯ เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030/2573 ของสหประชาชาติ และวิสัยทัศน์อาเซียน Read More »

อาเซียนมุ่งมั่นสร้างประชาคมที่พร้อมตั้งรับกับภัยพิบัติ

อาเซียนมุ่งมั่นสร้างประชาคมที่พร้อมตั้งรับกับภัยพิบัติ

ตุลาคม 19, 2016

รัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนเข้าประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและผู้บริหารศูนย์ประสานงานด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (AHA Centre) ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559โดยตั้งเป้าพัฒนาอาเซียนให้เป็นประชาคมที่พร้อมตั้งรับกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

อาเซียนผลักดัน ‘8 สิงหาฯ’ เป็นวันกีฬาของอาเซียน

อาเซียนผลักดัน ‘8 สิงหาฯ’ เป็นวันกีฬาของอาเซียน

ตุลาคม 10, 2016

ในวาระอาเซียนครบรอบ 50 ปี ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกีฬาของอาเซียนเสนอให้วันที่ 8 สิงหาคม เป็นวันกีฬาอาเซียน เริ่มใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 8 สิงหาคม Read More »

อาเซียนตั้งศูนย์ประสานงานโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

อาเซียนตั้งศูนย์ประสานงานโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

ตุลาคม 10, 2016

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของอาเซียนร่วมลงนามในข้อตกลงก่อตั้งศูนย์ประสานงานด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Agreement on the Establishment of the ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses) ระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา Read More »

อาเซียนร่วมลงนามปฏิญญาอาเซียนหนึ่งเดียวตอบโต้ภัยพิบัติทั้งในและนอกภูมิภาค

อาเซียนร่วมลงนามปฏิญญาอาเซียนหนึ่งเดียวตอบโต้ภัยพิบัติทั้งในและนอกภูมิภาค

กันยายน 13, 2016

ผู้นำอาเซียนร่วมลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค (Declaration on One ASEAN, One Response : ASEAN Responding to Disaster as One in the Region and Outside Region) ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 28 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา Read More »

อาเซียนรับรองแผนแม่บทเชื่อมโยงอาเซียน 2568

อาเซียนรับรองแผนแม่บทเชื่อมโยงอาเซียน 2568

กันยายน 8, 2016

ผู้นำชาติอาเซียนลงนามรับรองแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประจำปี 2568 (Master Plan on ASEAN Connectivity 2025) ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทร์ สปป. ลาว Read More »