home

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

อาเซียนวางแผนแก้ปัญหา “หมอกควันข้ามแดน”

อาเซียนวางแผนแก้ปัญหา “หมอกควันข้ามแดน”

มีนาคม 1, 2017

ประเทศสมาชิกอนุภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมผลักดันแผนปฏิบัติการเชียงราย 2560 หวังแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน Read More »

อาเซียนตั้งเป้าแก้ปัญหาหมอกควันพิษในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

อาเซียนตั้งเป้าแก้ปัญหาหมอกควันพิษในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

กุมภาพันธ์ 27, 2017

รัฐมนตรีและผู้แทนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ 5 ชาติอาเซียน ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา ร่วมหารือในการประชุมคณะกรรมการอนุภูมิภาคแม่โขงว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 6 วางเป้าหมายแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Read More »

ไทยจับมือเมียนมา ผลักดันการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งอันดามัน

ไทยจับมือเมียนมา ผลักดันการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งอันดามัน

มกราคม 23, 2017

รัฐบาลไทยและเมียนมาลงนามบันทึกความเข้าใจร่วม หวังผลักดันการท่องเที่ยวทางน้ำ โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งอันดามัน Read More »

เมียนมาผลักดัน “โครงการอนุรักษ์ช้าง” หลังพบการฆ่าช้างเอางาพุ่งสูง

เมียนมาผลักดัน “โครงการอนุรักษ์ช้าง” หลังพบการฆ่าช้างเอางาพุ่งสูง

มกราคม 23, 2017

โครงการอนุรักษ์ช้างของเมียนมาเดินหน้าผลักดันกฎหมายเพื่อป้องปรามการฆ่าช้าเอางา หลังพบการลักลอบฆ่าช้างเพื่อการค้าเพิ่มสูงขึ้น Read More »

ฮุน เซ็น กล่าวขอบคุณลาว ขายพลังงานไฟฟ้าให้ในราคาถูก

ฮุน เซ็น กล่าวขอบคุณลาว ขายพลังงานไฟฟ้าให้ในราคาถูก

มกราคม 20, 2017

สมเด็จฮุน เซ็น กล่าวขอบคุณรัฐบาลลาวที่จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ภายในประเทศในอัตราราคาที่ถูกกว่าปกติ Read More »

ภาพถ่ายดาวเทียมเผย ปริมาณป่าในกัมพูชาลดลงต่อเนื่อง

ภาพถ่ายดาวเทียมเผย ปริมาณป่าในกัมพูชาลดลงต่อเนื่อง

มกราคม 18, 2017

ปริมาณพื้นที่ป่าในกัมพูชาลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากถูกนำไปใช้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจและขยายเส้นทางจราจรของประเทศ Read More »

นายกฯลาว หวังยุติข้อเสนอต่างชาติเข้าใช้ที่ดินเพื่อเพาะปลูก

นายกฯลาว หวังยุติข้อเสนอต่างชาติเข้าใช้ที่ดินเพื่อเพาะปลูก

ธันวาคม 19, 2016

นายกรัฐมนตรีของลาวมีนโยบายยุติการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาใช้ที่ดินเพาะปลูกเพื่อชดเชยหนี้สินที่กู้ยืมมาสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ Read More »

ชาวลาวร้องขอภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาหมอกควันจากโรงงานเผาอิฐ

ชาวลาวร้องขอภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาหมอกควันจากโรงงานเผาอิฐ

ธันวาคม 18, 2016

ชาวลาวเดินหน้าร้องภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหาโรงงานเผาอิฐปล่อยหมอกควันเสียสู่อากาศกระทบการดำรงชีวิตประจำวัน Read More »

ลาวพบการลักลอบตัดไม้ซุงส่งออกต่อเนื่อง หลังมีนโยบายสั่งห้าม

ลาวพบการลักลอบตัดไม้ซุงส่งออกต่อเนื่อง หลังมีนโยบายสั่งห้าม

ธันวาคม 18, 2016

ลาวเผยพบผู้กระทำความผิดลักลอบค้าไม้เถื่อนต่อเนื่อง หลังรัฐบาลออกกฎหมายสั่งห้ามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Read More »

ชาวกัมพูชาหวั่นเขื่อนพลังน้ำของลาว กระทบโลมาอิรวดีสูญพันธุ์

ชาวกัมพูชาหวั่นเขื่อนพลังน้ำของลาว กระทบโลมาอิรวดีสูญพันธุ์

ธันวาคม 18, 2016

ชาวกัมพูชาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเขื่อนพลังงานน้ำของลาว หวั่นโลมาอิรวดีสูญพันธุ์และกระทบระบบนิเวศ Read More »