home

ลาว (1-15 ก.พ. 2560)

กุมภาพันธ์ 26, 2017
ลาว (1-15 ก.พ. 2560)

ลาวร่วมมือเวียดนามส่งเสริมการศึกษาและการลงทุน

101-Viet-Lao49292410PM

ผู้นำลาวและเวียดนามหารือด้านการศึกษาและการลงทุนสายส่งพลังงานไฟฟ้าร่วมกัน พร้อมผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ภายในปีนี้

นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของลาว และนายเหวียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีของเวียดนาม เข้าร่วมการประชุมในฐานะประธานกรรมการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเวียดนาม–ลาว ครั้งที่ 39 (Viet Nam–Laos Intergovernmental Committee) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างกันในปี 2560 พร้อมลงนามในเอกสารความร่วมมือด้านการศึกษา และการลงทุนสายส่งพลังงานไฟฟ้าร่วมกัน

ผู้นำทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่า จะหันมาให้ความสำคัญทาการเมือง การทูต และความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงการผลักดันการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตขึ้นอีกร้อยละ 10 ภายในปี 2560 ไปพร้อมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างคมนาคมขั้นพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองฝ่ายยังกล่าวถึงแผนจัดงานสานสัมพันธ์ด้วยการกำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่ง “มิตรภาพและความเป็นปึกแผ่นระหว่างเวียดนาม–ลาว” (Viet Nam-Laos Friendship and Solidarity Year) เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และวาระครบรอบ 40 ปี ความร่วมระดับทวิภาคีของทั้งสองประเทศ อีกด้วย

แหล่งที่มา: vietnamnews.vn

ลาวเดินหน้าสั่งห้ามปลูกกล้วยทางตอนเหนือ หวั่นกระทบสุขภาพ-สิ่งแวดล้อม

image

เจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดทางตอนเหนือของลาวสนับสนุนนโยบายสั่งห้ามปลูกกล้วยด้วยสารเคมีชนิดรุนแรง หวั่นกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

เจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดทางตอนเหนือของลาวเปิดเผยว่า นายทุนจีนเข้ามาปลูกกล้วยในลักษณะพืชเชิงเดี่ยว ด้วยการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ร้ายแรงในพื้นที่ที่ภาครัฐไม่อนุญาตให้ทำการเพาะปลูกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งระงับการดำเนินการของกิจการดังกล่าวอย่างเข้มงวด

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ออกคำสั่งระงับไม่ให้มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทางตอนเหนือของลาวแล้วในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองต้นผึ้ง (Tonpheung) และเมืองห้วยทราย (Huayxai) แต่ประเด็นดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน

แหล่งที่มา: rfa.org

Leave A Response