home

ลาว (1-15 พ.ค. 2560)

พฤษภาคม 16, 2017
ลาว (1-15 พ.ค. 2560)

ลาวและจีนกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

136288637_14949230355431n

ผู้นำลาวและผู้นำจีน ประสานความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

นายสี จิ้นผิง (Xi Jinping) ประธานาธิบดีของจีน เข้าหารือร่วมกับนายบุนยัง วอละจิต ประธานาธิบดีของลาว ในเรื่องการประสานความร่วมมือระหว่างกันภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road) ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ด้านนายบุนยัง วอละจิต ประธานาธิบดีของลาว กล่าวว่า นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่ผลักดันโดยจีนนี้ มีส่วนสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนการเชื่อมโยงและการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติสมาชิกอาเซียน

นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองฝ่ายยังใช้โอกาสนี้ในการประสานความร่วมมือระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน (Communist Party of China: CPC) และพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (Lao People’s Revolutionary Party: LPRP) อีกด้วย

แหล่งที่มา: xinhuanet.com

 

ลาวและมาเลเซียเดินหน้าประสานความร่วมมือระหว่างกัน

laos20pm

ผู้นำลาวและผู้นำมาเลเซีย หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ หวังกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของลาว เข้าพบนายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเป็นครั้งแรก หลังจากเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นเวลา 1 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา เปิดเผยว่า ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้พูดกันในหลายประเด็น อาทิ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ นโยบายการป้องกันประเทศ ความมั่นคงสาธารณะ การค้าและการลงทุน การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว ตลอดจนด้านการบริการสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ผู้นำลาวได้ถือโอกาสนี้ในการกล่าวขอบคุณรัฐบาลมาเลเซียที่ช่วยเหลือด้านเงินทุนสำหรับใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในนครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดทางตอนเหนือ ตลอดจนโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศเป็นจำนวน 2.3 พันล้านบาท

แหล่งที่มา: nationmultimedia.com

Leave A Response